Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Aktualności > Współpraca Instytutu Studiów Międzynarodowych z Liceum Ogólnokształcącym nr 1 we Wrocławiu

W dniu 28 czerwca 2021 r. przedstawiciele dyrekcji Instytutu Studiów Międzynarodowych spotkali się z Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Danuty Siedzikówny “INKI” we Wrocławiu oraz reprezentantami grona pedagogicznego tej szkoły.

W spotkaniu, które miało miejsce w siedzibie LO nr 1 przy ul. Poniatowskiego, wzięli udział: ze strony ISM – Dyrektor Instytutu dr hab. prof. UWr Krzysztof Kociubiński, Zastępca Dyrektora Instytutu ds. ogólnych dr Artur Drzewicki i Zastępca Dyrektora Instytutu ds. dydaktycznych dr Adam Sokołowski, a ze strony LO nr 1 – Dyrektor Liceum mgr Marek Sempik oraz nauczyciele mgr Dorota Janiszewska i dr Artur Polański.

Celem spotkania było przekazanie przez Dyrekcję ISM listu intencyjnego w sprawie nawiązania współpracy między naszymi placówkami oraz objęcia przez Instytut patronatem klasy edukacji międzynarodowej. W trakcie spotkania zostały omówione aktualne kwestie dotyczące problemów z nauczaniem stacjonarnym i zdalnym w dobie pandemii Covid-19, a także wyzwania dla nauczycieli i uczniów związane ze zmianami zachodzącymi obecnie w naszym kraju, na obszarze Unii Europejskiej oraz w zglobalizowanym świecie.

W nowym roku szkolnym 2021/2022 uczniowie tej klasy będą realizowali program klasy humanistycznej, poszerzony o treści z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. Uczniowie, którzy ostatni rok spędzili w domach na nauce zdalnej, będą mieli możliwość skorzystania z wiedzy oraz doświadczenia nauczycieli akademickich. Działanie to w pełni wpisuje się w nowoczesny model kształcenia i stanowi bardzo dobry krok do przygotowania młodzieży do podjęcia studiów wyższych w Uniwersytecie Wrocławskim.

Opracowany wspólnie program przedmiotu Wiedza o stosunkach międzynarodowych doskonale łączy różne treści dydaktyczne, odnoszące się do historii, prawa, ekonomii, nauk o polityce i administracji, jak również nauk o bezpieczeństwie. Na podkreślenie zasługuje interdyscyplinarność zaplanowanych tematów, a także wielopoziomowe podejście według schematu: sprawy lokalne – regionalne – krajowe – międzynarodowe – globalne.

Liceum Ogólnokształcące nr 1 jest najstarszą publiczną placówką licealną w naszym mieście, rozpoczęło ono bowiem swoją działalność już w 1945 roku. Kontynuuje tradycję i działalność niemieckiej żeńskiej szkoły średniej „Viktoria-Schule”, której najbardziej znaną absolwentką była Edyta Stein. Obecnie budynek liceum jest pięknie odnawiany i stanowi ważne miejsce na edukacyjnej mapie Wrocławia. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej liceum https://lo1.wroc.pl/Foto-1-LO-20210628_145708