Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Przedmioty wybieralne dla studentów kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe w semestrze zimowym 2020/21

Przedmioty wybieralne dla studentów kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe w semestrze zimowym 2019/20

Terminy i zasady zapisów

UWAGA!

STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH ZAPISUJĄ SIĘ NA PRZEDMIOT WYBIERALNY W SEKRETARIACIE STUDIÓW NIESTACJONARNYCH  - POKÓJ 211.


Zapisy na przedmioty odbywają się w następujący sposób:

 1. W pierwszej kolejności (w ramach ustalonych przez Dziekana limitów) zapisać się będą mogły osoby z najwyższą średnią. Brana będzie pod uwagę średnia z całego przebiegu nauczania z wyjątkiem semestru bezpośrednio poprzedzającego zapisy (studenci I roku zapisują się w trybie "kto pierwszy"). Procedura zapisów będzie oparta o formułę „prośba o zapisy” oferowaną przez system USOS.
  1. tura rejestracji dwuetapowej do grupy, prośby dla wszystkich studentów (2 dni); studenci składają prośby o wpisanie do wybranej grupy zajęciowej, po zakończeniu tury w USOSweb uruchamiany jest „silnik”, który wpisuje studentów uwzględniając preferencje i ew. wysokość średniej.
   data zapisów: 24.09.2020 r. godz. 8:00 - 25.09.2020 r. godz. 23:00
  2. tura rejestracji bezpośrednio do grupy z opcją giełdy (3 dni). Studenci mają możliwość zamieszczenia w USOSweb ogłoszenia o chęci zmiany grupy zajęciowej. Odpowiedni „silnik” będzie realizował ogłoszenia.
  3. data zapisów: 26.09.2020 r. godz. 8:00 - 28.09.2020 r. godz. 23:00
  4. tura rejestracji bezpośrednio do grupy (bez prawa do wyrejestrowania) (3 dni). Studenci mogą bezpośrednio rejestrować się na przedmiot w ramach wolnych miejsc.
   data zapisów: 29.09.2020 r. godz. 8:00 - 01.10.2020 r. godz. 23:00

   Po każdej turze Student ma obowiązek sprawdzić, czy został wpisany przez system do określonej grupy. Jeśli nie, powinien wziąć udział w kolejnej turze zapisów. Jeśli student nie dokona zapisów w kolejnych turach, Zastępca Dyrektora ISM ds. dydaktyki, ma prawo przypisać studenta do grupy w której będą wolne miejsca.

 2. Górny limit zapisanych na poszczególne przedmioty nie może zostać przekroczony.
 3. Student, który nie dokona wskazań przedmiotów w terminie określonym przez Instytut, przekazuje tym samym prawo przypisania go do zajęć Zastępcy Dyrektora ISM ds. Dydaktyki. Decyzja ta jest ostateczna.
 4. Wyniki zapisów podawane są niezwłocznie do wiadomości studentów.
 5. Student ma obowiązek sprawdzić, czy po zapisach osiąga określoną regulaminem  studiów liczbę punktów ECTS.
 6. W przypadkach nieuregulowanych niniejszymi zasadami Student zachowuje prawo do procedury odwoławczej zgodnej z Regulaminem Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.

Oferta

studia stacjonarne


II ROK


Student wybiera minimalnie jeden moduł spośród:

 • Strategia bezpieczeństwa Polski
 • Zarządzanie nowymi rodzajami zagrożeń przez Unię Europejską
 • Konflikty kulturowe

studia nietacjonarne


II ROK

 

Student wybiera minimalnie dwa moduły spośród:

 • Strategia bezpieczeństwa Polski
 • Zarządzanie nowymi rodzajami zagrożeń przez Unię Europejską 
 • Konflikty kulturowe