Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Przedmioty wybieralne dla studentów kierunku bezpieczeństwo narodowe w semestrze letnim 2019/20

Przedmioty wybieralne dla studentów kierunku bezpieczeństwo narodowe w semestrze letnim 2019/20

Terminy i zasady zapisów:

UWAGA!

STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH ZAPISUJĄ SIĘ NA PRZEDMIOT WYBIERALNY W SEKRETARIACIE STUDIÓW NIESTACJONARNYCH W DNIACH 14-18.02.2020 r. 


Zapisy na przedmioty odbywają się w następujący sposób:

 1. W pierwszej kolejności (w ramach ustalonych przez Dziekana limitów) zapisać się będą mogły osoby z najwyższą średnią. Brana będzie pod uwagę średnia z całego przebiegu nauczania z wyjątkiem semestru bezpośrednio poprzedzającego zapisy (studenci I roku zapisują się w trybie "kto pierwszy"). Procedura zapisów będzie oparta o formułę „prośba o zapisy” oferowaną przez system USOS.
  1. tura rejestracji dwuetapowej do grupy, prośby dla wszystkich studentów; studenci składają prośby o wpisanie do wybranej grupy zajęciowej, po zakończeniu tury w USOSweb uruchamiany jest „silnik”, który wpisuje studentów uwzględniając preferencje i ew. wysokość średniej.
   data zapisów: 18/19/20.02.2020 r. godz. 8:00 - 23:00
  2. tura rejestracji bezpośrednio do grupy z opcją giełdy. Studenci mają możliwość zamieszczenia w USOSweb ogłoszenia o chęci zmiany grupy zajęciowej. Odpowiedni „silnik” będzie realizował ogłoszenia.
   data zapisów: 19/20/21.02.2020 r. godz. 8:00 - 23:00
  3. tura rejestracji bezpośrednio do grupy (bez prawa do wyrejestrowania) (3 dni). Studenci mogą bezpośrednio rejestrować się na przedmiot w ramach wolnych miejsc.
   data zapisów: 21/22.02.2020 r. godz. 8:00 - 23.02.2020 r. godz. 23:00

   Po każdej turze Student ma obowiązek sprawdzić, czy został wpisany przez system do określonej grupy. Jeśli nie, powinien wziąć udział w kolejnej turze zapisów. Jeśli student nie zostanie wpisany na zajęcia to ma obowiązek zgłoszenia tego w sekretariacie gdzie zostanie wpisany do grupy, w której będą wolne miejsca.

 2. Górny limit zapisanych na poszczególne przedmioty nie może zostać przekroczony.
 3. Student, który nie dokona wskazań przedmiotów w terminie określonym przez Instytut, przekazuje tym samym prawo przypisania go do specjalności Dyrekcji Instytutu, która powinna uczynić to bez zbędnej zwłoki.
 4. Wyniki zapisów podawane są niezwłocznie do wiadomości studentów.
 5. Student ma obowiązek sprawdzić, czy po zapisach osiąga określoną regulaminem  studiów liczbę punktów ECTS.
 6. W przypadkach nieuregulowanych niniejszymi zasadami Student zachowuje prawo do procedury odwoławczej zgodnej z Regulaminem Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.

Oferta

studia stacjonarne

Grupa A - studenci grup ćwiczeniowych I i II

Grupa B - studenci grup ćwiczeniowych III i IV

IROK

 • Socjologia polityki LUB Socjologia bezpieczeństwa (3 ECTS)

II ROK

 • Wybór ścieżki edykacyjnej:
  Bezpieczeństwo międzynarodowe LUB Bezpieczeństwo państwowe
  start rejestracji: 18.02.2020 r.
 • Współczesne systemy polityczne LUB Przywództwo polityczne (5 ECTS)
  start rejestracji: 19.02.2020 r.
 • Polityka gospodarcza LUB Bezpieczeństwo ekonomiczne (3 ECTS)
  start rejestracji: 19.02.2020 r.
 • Filozofia LUB Etyka (2 ECTS)
  start rejestracji: 20.02.2020 r.


studia niestacjonarne


I ROK

 • Spcjologia polityczna LUB Socjologia bezpieczeństwa

II ROK

 • Filozofia LUB Etyka (2 ECTS)

 • Współczesne systemy polityczne LUB Przywództwo polityczne (5 ECTS)

 • Polityka gospodarcza LUB Bezpieczeństwo ekonomiczne (3 ECTS)

 • Wybór ścieżki edykacyjnej:
  Bezpieczeństwo międzynarodowe LUB Bezpieczeństwo państwowe


III ROK

 • Zestaw I:
  Korupcja i metody jej zapobiegania w Polsce i Europie, Populizm a bezpieczeństwo lub Konfilkty w Afryce Subsaharyjskiej a bezpieczeństwo międzynarodowe, Rola ruchów społecznych we współczesnym świecie;

 • Zestaw II:
  Ekstremizm polityczny w XXI wieku, Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, Sztuka w służbie totalitaryzmów XX wieku;X
X