Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Przedmioty wybieralne dla studentów kierunku bezpieczeństwo narodowe w semestrze zimowym 2020/21

Przedmioty wybieralne dla studentów kierunku bezpieczeństwo narodowe w semestrze zimowym 2020/21

Terminy i zasady zapisów:

Zapisy na przedmioty odbywają się w następujący sposób:

 1. W pierwszej kolejności (w ramach ustalonych przez Dziekana limitów) zapisać się będą mogły osoby z najwyższą średnią. Brana będzie pod uwagę średnia z całego przebiegu nauczania z wyjątkiem semestru bezpośrednio poprzedzającego zapisy (studenci I roku zapisują się w trybie "kto pierwszy"). Procedura zapisów będzie oparta o formułę „prośba o zapisy” oferowaną przez system USOS.
  1. tura rejestracji dwuetapowej do grupy, prośby dla wszystkich studentów (2 dni); studenci składają prośby o wpisanie do wybranej grupy zajęciowej, po zakończeniu tury w USOSweb uruchamiany jest „silnik”, który wpisuje studentów uwzględniając preferencje i ew. wysokość średniej.
   data zapisów: 24.09.2020 r. godz. 8:00 - 25.09.2020 r. godz. 23:00
  2. tura rejestracji bezpośrednio do grupy z opcją giełdy (3 dni). Studenci mają możliwość zamieszczenia w USOSweb ogłoszenia o chęci zmiany grupy zajęciowej. Odpowiedni „silnik” będzie realizował ogłoszenia.
  3. data zapisów: 26.09.2020 r. godz. 8:00 - 28.09.2020 r. godz. 23:00
  4. tura rejestracji bezpośrednio do grupy (bez prawa do wyrejestrowania) (3 dni). Studenci mogą bezpośrednio rejestrować się na przedmiot w ramach wolnych miejsc.
   data zapisów: 29.09.2020 r. godz. 8:00 - 01.10.2020 r. godz. 23:00

   Po każdej turze Student ma obowiązek sprawdzić, czy został wpisany przez system do określonej grupy. Jeśli nie, powinien wziąć udział w kolejnej turze zapisów. Jeśli student nie dokona zapisów w kolejnych turach, Zastępca Dyrektora ISM ds. dydaktyki, ma prawo przypisać studenta do grupy w której będą wolne miejsca.

 2. Górny limit zapisanych na poszczególne przedmioty nie może zostać przekroczony.
 3. Student, który nie dokona wskazań przedmiotów w terminie określonym przez Instytut, przekazuje tym samym prawo przypisania go do zajęć Zastępcy Dyrektora ISM ds. Dydaktyki. Decyzja ta jest ostateczna.
 4. Wyniki zapisów podawane są niezwłocznie do wiadomości studentów.
 5. Student ma obowiązek sprawdzić, czy po zapisach osiąga określoną regulaminem  studiów liczbę punktów ECTS.
 6. W przypadkach nieuregulowanych niniejszymi zasadami Student zachowuje prawo do procedury odwoławczej zgodnej z Regulaminem Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.

Oferta

studia stacjonarne


II ROK

 • Zagrożenia asymetryczne i terrorystyczne LUB Współczesna technika wojskowa

 • Zasady międzynarodowego prawa publicznego LUB Prawo międzynarodowych konfliktów zbrojnych

 • Bezpieczeństwo ekologiczne LUB Bezpieczeństwo energetyczne LUB Bezpieczeństwo żywnościowe

 • Bezpieczeństwo kulturowe LUB Fundamentalizm religijny


III ROK

 • Podstawy dyplomacji LUB Protokół dyplomatyczny i etykieta

 • Teoria konfliktów społecznych i politycznych LUB Czynnik religijny w konfliktach zbrojnych

studia nietacjonarne


II ROK

 • Zagrożenia asymetryczne i terrorystyczne LUB Współczesna technika wojskowa

 • Zasady międzynarodowego prawa publicznego LUB Prawo międzynarodowych konfliktów zbrojnych

 • Bezpieczeństwo ekologiczne LUB Bezpieczeństwo energetyczne LUB Bezpieczeństwo żywnościowe

 • Bezpieczeństwo kulturowe LUB Fundamentalizm religijny


III ROK

 • Podstawy dyplomacji LUB Protokół dyplomatyczny i etykieta

 • Teoria konfliktów społecznych i politycznych LUB Czynnik religijny w konfliktach zbrojnych