Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Przedmioty wybieralne dla studentów kierunku stosunki międzynarodowe w semestrze letnim 2018/19

Przedmioty wybieralne dla studentów kierunku stosunki międzynarodowe w semestrze letnim 2018/19

Terminy i zasady zapisów (na semestr letni 2018/19):

UWAGA!

STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH ZAPISUJĄ SIĘ NA PRZEDMIOT WYBIERALNY W SEKRETARIACIE STUDIÓW NIESTACJONARNYCH W DNIACH 14-21.02.2019 r. 

Zapisy na przedmioty odbywają się w następujący sposób:

 1. W pierwszej kolejności (w ramach ustalonych przez Dziekana limitów) zapisać się będą mogły osoby z najwyższą średnią. Brana będzie pod uwagę średnia z całego przebiegu nauczania z wyjątkiem semestru bezpośrednio poprzedzającego zapisy (studenci I roku zapisują się w trybie "kto pierwszy"). Procedura zapisów będzie oparta o formułę „prośba o zapisy” oferowaną przez system USOS.
  1. tura rejestracji dwuetapowej do grupy, prośby dla wszystkich studentów (2 dni); studenci składają prośby o wpisanie do wybranej grupy zajęciowej, po zakończeniu tury w USOSweb uruchamiany jest „silnik”, który wpisuje studentów uwzględniając preferencje i ew. wysokość średniej.
   data zapisów: 14.02.2019 r. godz. 8:00 - 15.02.2019 r. godz. 23:00
  2. tura rejestracji bezpośrednio do grupy z opcją giełdy (3 dni). Studenci mają możliwość zamieszczenia w USOSweb ogłoszenia o chęci zmiany grupy zajęciowej. Odpowiedni „silnik” będzie realizował ogłoszenia.
   data zapisów: 16.02.2019 r. godz. 8:00 - 18.02.2019 r. godz. 23:00
  3. tura rejestracji bezpośrednio do grupy (bez prawa do wyrejestrowania) (3 dni). Studenci mogą bezpośrednio rejestrować się na przedmiot w ramach wolnych miejsc.
   data zapisów: 19.02.2019 r. godz. 8:00 - 21.02.2019 r. godz. 23:00

   Po każdej turze Student ma obowiązek sprawdzić, czy został wpisany przez system do określonej grupy. Jeśli nie, powinien wziąć udział w kolejnej turze zapisów. Jeśli student nie zostanie wpisany na zajęcia to ma obowiązek zgłoszenia tego w sekretariacie gdzie zostanie wpisany do grupy, w której będą wolne miejsca.

 2. Górny limit zapisanych na poszczególne przedmioty nie może zostać przekroczony.
 3. Student, który nie dokona wskazań przedmiotów w terminie określonym przez Instytut, przekazuje tym samym prawo przypisania go do specjalności Dyrekcji Instytutu, która powinna uczynić to bez zbędnej zwłoki.
 4. Wyniki zapisów podawane są niezwłocznie do wiadomości studentów.
 5. Student ma obowiązek sprawdzić, czy po zapisach osiąga określoną regulaminem  studiów liczbę punktów ECTS.
 6. W przypadkach nieuregulowanych niniejszymi zasadami Student zachowuje prawo do procedury odwoławczej zgodnej z Regulaminem Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.

Oferta

studia stacjonarne

studia I stopnia

 

II ROK

Grupa A - grupy ćwiczeniowe I i II

Grupa B - grupy ćwiczeniowe III i IV


 • Biznes plan i przedsiębiorczość LUB Zarządzanie projektami w organizacjach pozarządowych
 • Podstawy prognozowania i teorii gier LUB Podstawy statystyki


III ROK


Grupa A
 - specjalności ZKwSM, SE, GiBM

Grupa B - specjalności SN, SZ, SW

 • Konflikty zbrojne we współczesnym świecie LUB Aktualne trendy współczesnych stosunków międzynarodowych


studia stacjonarne

studia II stopnia


I ROK

Zapisy na jeden kurs fakultatywny lub kurs specjalnościowy innej specjalności

Kursy fakultatywne:

 • Kobiety w polityce międzynarodowej, dr J. Trajman, 4 ECTS
 • Kino bliskowschodnie, dr Marcin Szydzisz, 4 ECTS
 • Buddyjskie pojmowanie człowieka, dr Jarosław Kotas, 4 ECTS

studia niestacjonarne

studia I stopnia


II ROK

 • Biznes plan i przedsiębiorczość LUB Zarządzanie projektami w organizacjach pozarządowych
 • Podstawy prognozowania i teorii gier LUB Podstawy statystyki


III ROK

 • ZESTAW I:
  Współczesny Izrael – społeczeństwo i polityka,
  Wojsko i symbolika militarna w procesach kształtowania tożsamości zbiorowej,
  Populizm a bezpieczeństwo
 • ZESTAW II:

  Ekstremizm polityczny w XXI wieku,
  Rola systemów wielkoskalowych w zarządzaniu granicami UE,
  Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej


studia niestacjonarne

studia II stopnia


I ROK

Kursy fakultatywne

 • Przedsiębiorczość społeczna. Innowacyjny model rozwiązywania problemów społecznych mgr Edyta Stępczak
 • Terroryzm międzynarodowy, mgr Anna Kovalska

Wykład monograficzny:

 • Polityka zagraniczna i wewnętrzna państw Kaukazu Południowego LUB Europejski system ochrony praw człowieka

II ROK

Wykład monograficzny:

 • Watykańskie służby dyplomatyczne LUB Stolica Apostolska i Miasto Państwo Watykańskie wobec współczesnych problemów międzynarodowych