Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Zasady i terminy rejestracji na przedmioty w semestrze zimowym 2016/17

Zasady i terminy rejestracji na przedmioty w semestrze zimowym 2016/17

Studenci kierunków bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe oraz stosunki międzynarodowe, zobligowani są do wyboru przedmiotów lub zestawów przedmiotów. W tym celu proszę o skorzystanie z systemu USOSweb. Listę przedmiotów do wyboru na poszczególnych kierunkach znajdą Państwo w załącznikach do niniejszej informacji.

Zapisy dokonywane są w oparciu o średnią ocen.

Student, który nie dokona wskazań specjalności w terminie określonym przez Instytut, przekazuje tym samym prawo przypisania go do specjalności Zastępcy Dyrektora ISM ds. Dydaktyki. Decyzja ta jest ostateczna.


STUDENT JEST ZOBOWIĄZANY UCZĘSZCZAĆ NA PRZEDMIOT NA KTÓRY JEST ZAPISANY!

Proszę zweryfikować na początku semestru podpięte do swojego konta przedmioty w systemie USOS.


W przypadkach nieuregulowanych niniejszymi zasadami Student zachowuje prawo do procedury odwoławczej zgodnej z Regulaminem Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.


Terminy rejestracji:

  1. 26.09.2016 r. godz. 8:00 - 23:00 - I tura rejestracji dwuetapowej do grupy, prośby dla studentów ze średnią >4,25; studenci składają prośby o wpisanie do wybranej grupy zajęciowej, po zakończeniu tury w USOSweb uruchamiany jest „silnik”, który wpisuje studentów uwzględniając preferencje i wysokość średniej.
  2. 27.09.2016 r. godz. 8:00 -  23:00 -  II tura rejestracji dwuetapowej do grupy, prośby dla studentów ze średnią >3,65;
  3. 28.09.2016 r. godz. 8:00 – 23:00 - III tura rejestracji dwuetapowej do grupy, prośby dla wszystkich studentów etapu;
  4. 29.09.2016 r. godz. 8:00 - 02.10.2016 r. godz. 23:00 - IV tura rejestracji bezpośrednio do grupy z opcją giełdy. Studenci mają możliwość zamieszczenia w USOSweb ogłoszenia o chęci zmiany grupy zajęciowej. Odpowiedni „silnik” będzie realizował ogłoszenia;
  5. 03.10.2015 r. godz. 8:00 - 04.10.2015 r. godz. 23:00 - V tura rejestracji bezpośrednio do grupy (bez prawa do wyrejestrowania). Studenci mogą bezpośrednio rejestrować się na przedmiot w ramach wolnych miejsc.

Po każdej turze Student ma obowiązek sprawdzić, czy został wpisany przez system do określonej grupy wybranego przedmiotu. Jeśli nie, powinien wziąć udział w kolejnej turze zapisów. Jeśli student nie dokona zapisów w kolejnych turach, przekazuje tym samym prawo przypisania go do specjalności Zastępcy Dyrektora ISM ds. Dydaktyki. Decyzja ta jest ostateczna.

Zasady obliczania rankingów:

Ze względu na trwającą sesje poprawkową, a tym samym niezamknięty i nierozliczony semest letni, do wyliczania średnich w rankingach zostały ujęte wszystkie wcześniejsze etapy studiów zaczynając od semestru zimowego 2015/16 wstecz.

Wg powyższego schematu rankingi dla poszczególnych lat liczone są na podstawie:

Oferta:


bezpieczenstwo_narodowe.png
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

studia stacjonarne i niestacjonarneSemestr 1 – studia niestacjonarne

Semestr 3

Semestr 5

UWAGA!

STUDENCI I ROKU STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO ROKU ZAPISUJĄ SIĘ NA PRZEDMIOT WYBIERALNY W SEKRETARIACIE STUDIÓW NIESTACJONARNYCH - POKÓJ 211.


bezpieczenstwo_miedzynarodowe.pngBEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE

 Semestr 3 - studia stacjonarne


Student wybiera minimalnie jeden moduł spośród:


Semestr 3 - studia niestacjonarne


Student wybiera minimalnie dwa moduł spośród:


stosunki_miedzynarodowe.png


STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

studia I. stopnia stacjonarne i niestacjonarne

(w przypadku studiów niestacjonarnych zostaje uruchomiony przedmiot, na który zapisało się więcej osób)Semestr 1 – studia niestacjonarne

(w przypadku studiów niestacjonarnych zostaje uruchomiony przedmiot, na który zapisało się więcej osób)


Semestr 3

UWAGA!

STUDENCI I ROKU STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO ROKU ZAPISUJĄ SIĘ NA PRZEDMIOT WYBIERALNY W SEKRETARIACIE STUDIÓW NIESTACJONARNYCH - POKÓJ 211.


stosunki_miedzynarodowe.pngSTOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

studia II. stopniaSemestr 3 - studia stacjonarne

UWAGA!

STUDENCI I ROKU STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO ROKU ZAPISUJĄ SIĘ NA PRZEDMIOT WYBIERALNY W SEKRETARIACIE STUDIÓW NIESTACJONARNYCH - POKÓJ 211.


Semestr 1. Student wybiera 1 przedmiot spośród:

Semestr 3  - studia niestacjonarne – Student wybiera 3 przedmioty spośród:

(w przypadku studiów niestacjonarnych zostaje uruchomiony przedmiot, na który zapisało się więcej osób)

Prawne i etyczne aspekty komunikowania w instytucjach publicznych