Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Zasady wyboru specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe - studia magisterskie

Zasady wyboru specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe - studia magisterskie

Wybór specjalności

 

Instytut Studiów Międzynarodowych oferuje następujące specjalności na studiach magisterskich:

  1. Współczesne służby dyplomatyczne
  2. Studia regionalne i rozwojowe
  3. Gospodarka i biznes międzynarodowy
  4. Dyplomacja publiczna i media
  5. Studia niemieckie
  6. Studia wschodnie

 

Studenci, rozpoczynający naukę na studiach magisterskich, zapisują się w Sekretariacie  ISM na  wybraną przez siebie specjalność preferowaną oraz rezerwową. Student ma prawo do wyboru dowolnej specjalności z oferty. Przypisanie do specjalności odbywa się na podstawie listy rankingowej opierającej się na następujących parametrach:

oceny na dyplomie licencjackim,

średniej wszystkich ocen z toku studiów licencjackich lub magisterskich.

W przypadku takiej samej średniej ocen decyduje wyższa średnia ocen ze studiów licencjackich lub magisterskich.

Zapisy są prowadzone w systemie USOS przez Dyrektora ds. dydaktyki w ISM.

W pierwszej kolejności (w ramach ustalonych przez Dziekana limitów miejsc na specjalnościach na rok akademicki 2017/18) zapisywane są osoby zajmujące najwyższe miejsce na liście rankingowej – mierzonej do drugiego miejsca po przecinku.

Po wyczerpaniu wolnych miejsc na specjalności wskazanej jako preferowana Student zostaje przypisany do specjalności wskazanej jako rezerwowa. W tym przypadku również brane są pod uwagę wyżej wymienione parametry. W sytuacji zbyt dużej liczby osób ubiegających się o przyjęcie na specjalność w ramach formuły rezerwowej w stosunku do liczby wolnych miejsc o zapisaniu na specjalność decyduje miejsce na liście rankingowej.

Jeśli Student ze względu na zbyt niskie miejsce w rankingu nie zostanie zapisany na wskazaną przez siebie specjalność preferowaną, jak również na specjalność rezerwową, zostanie przypisany do specjalności w której nie zostaną wypełnione górne limity przyjęć.

Liczba studentów w grupie specjalnościowej nie powinna być większa niż 12.

 

Student, który nie dokona wskazań specjalności w terminie określonym przez Instytut, przekazuje tym samym prawo przypisania go do specjalności Zastępcy Dyrektora ISM ds. Dydaktyki.

 

TERMINY ZAPISÓW

29 września , godz. 10-11.00

2 października , godz. 10-11.00

Sekretariat ISM pok. 209, lub telefonicznie 71 375-51-37.

 

Lista zapisanych studentów zostanie ogłoszona nie później niż 5 października.

Student, który rozpocznie studia w trakcie semestru, zostaje przypisany do specjalności w ramach wolnych miejsc.

W przypadkach nieuregulowanych niniejszymi zasadami Student zachowuje prawo do procedury odwoławczej zgodnej z Regulaminem Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.

X
X
X