Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Nauka > Działalność naukowa ISM > ISM współorganizatorem V Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat

W dniach 15-16 maja 2019 r. na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Narodowego im. I. Franki we Lwowie po raz piąty odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat Ukraina w warunkach transformacji międzynarodowego systemu bezpieczeństwa, współorganizatorem której wystąpił Instytut Studiów Międzynarodowych UWr. Warto podkreślić, że liczna reprezentacja ISM UWr. potwierdza zauważalne zainteresowanie tematyką konferencji naukowców z Polski, jak również jest znakomitą okazją do zaprezentowania wyników swoich badań na forum międzynarodowym. Naukowcy z ISM wygłosili referaty na temat: prof. dr hab. Z.J. Winnicki, Cywilizacyjne uwarunkowania bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej; prof. dr hab. M. Mróz, Od Partnerstwa Strategicznego do ograniczonej kooperacji. Stosunki polsko-ukraińskie w latach 2015 - 2018; dr hab. prof. UWr. K. Kociubiński, Kształtowanie się samorządu terytorialnego w Polsce po 1989 r.; dr hab. prof. UWr. L. Leszczenko, Стійкість до гібридних ризиків та повязані з ними виклики для демократичних інститутів в Україні, dr A. Drzewicki, Stosunki polsko-ukraińskie w świetle przemian w Środkowoeuropejskim Regionie Geostrategicznym po 2014 r. Polski punkt widzenia; dr J. Jarząbek,  The Eastern Europe in the Regional Security Complex Theory a Reassessment; dr T. Szyszlak, Ludy tubylcze – muzułmanie – imigranci z Ukrainy. Wielokulturowość a bezpieczeństwo w realiach rosyjskiej Dalekiej Północy; mgr L. Święcicka, Мовна політика України і країн Східного Партнерства в контексті національної безпеки.

             Aktualność i znaczenie zagadnień poruszanych na konferencji we Lwowie przyciąga uwagę  naukowców i ekspertów z ośrodków akademickich cywilnych i wojskowych ukraińskich, polskich, słowackich, gruzińskich, litewskich, jak również reprezentantów władz obwodowych, przedstawicieli MSZ Ukrainy, przedstawicieli Konsulatu Generalnego RP we Lwowie.

            Należy zwrócić uwagę, że wspólna konferencja naukowa nt. Ukraina w warunkach transformacji międzynarodowego systemu bezpieczeństwa stanowi jeden z ważnych elementów wieloletniej współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetami Wrocławskim i Lwowskim, została ona objęta patronatem honorowym Rektora UWr. Prof. dr hab. A. Jezierskiego.  Ponadto, patronatu informacyjnego Konferencji udzielił Konsulat Honorowy Ukrainy we Wrocławiu.
Zdjęcia i relacje zob.: http://www.lnu.edu.ua/gallery/ukraina-v-umovakh-transformatsii-mizhnarodnoi-systemy-bezpeky/

http://www.ispc.org.ua/archives/5329


pracownicy-ISM-konferencja-na-Ukraine