Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Nauka > Działalność naukowa ISM > Konferencja w Wilnie

Konferencja w Wilnie

W dniach 19-21 kwietnia 2018 roku pracownicy naukowi ISM UWr. uczestniczyli w V Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej nt. Setna rocznica rozpadu imperiów. Państwa narodowe a kwestia mniejszości narodowych w Europie (aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe) zorganizowaną przez Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (Wilno).

            Pracownicy naukowi z ISM obradowali w kilku sekcjach tematycznych oraz wygłosili następujące referaty: Prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki, Budowanie państwowości – Rada Regencyjna Królestwa (Państwa) Polskiego – geneza, działalność, znaczenie dla odrodzenia Niepodległości; dr hab. Piotr Krzysztof Marszałek, Problem suwerenności II Rzeczypospolitej Polskiej w świetle postanowień małego traktatu wersalskiego w 1919 roku; dr Helena Giebień, Realizacja postanowień Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Białoruś w zakresie praw mniejszości narodowych; dr hab. Larysa Leszczenko, Instrumentalizacja czynnika narodowościowego w wojnach po rozpadzie ZSRR; dr Tomasz Szyszlak, Korienizacja na Dalekiej Północy – idea i jej realizacja w Rosji bolszewickiej z punktu widzenia nauk o bezpieczeństwie; dr Marta Ryniejska-Kiełdanowicz, Kultura w budowaniu projektów regionalnych. Dyplomacja kulturalna UE a dialog międzykulturowy.

            Prof. dr hab. Z. J. Winnicki moderował dyskusję panelową nt. Przyszłość mniejszości narodowych i „nowych“ grup etnicznych w państwach europejskich: integracja czy asymilacja, wykluczenie czy samoizolacja?

Program konferencji: http://www.snpl.lt/files/2018_konfSNPL/Program_konf-ji_SNPL_2018.pdf