Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Nauka > Działalność naukowa ISM > Online most Lwów-Wroclaw

W dniu 9 czerwca odbyło się drugie seminarium eksperckie na temat: Ukraińsko-polskie partnerstwo strategiczne w warunkach zagrożeń hybrydowych


           

            Dyskusja dotyczyła wpływu pandemii na relacje dwustronne polsko-ukraińskie. W trakcie dyskusji zostały poruszone kwestie współpracy energetycznej, współpracy wojskowej, ruchu transgranicznego między Polską a Ukrainą. Dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie prof. Markijan Malski oraz dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych UWr prof. Krzysztof Kociubiński podkreślili wagę i znaczenie stałych spotkań naukowców, wymiany opinii i prowadzenia dyskusji w warunkach ograniczonych możliwości podróżowania i organizacji przedsięwzięć naukowych w tradycyjnej formie.           

            Gościem Seminarium była posłanka Parlamentu ukraińskiego Pani dr Sofia Fedyna, Wiceprzewodnicząca stałej delegacji Rady Najwyższej Ukrainy w Zgromadzeniu Parlamentarnym UE - EURONEST, członkini Grupy Parlamentarnej do spraw kontaktów z Polską. Pani dr S. Fedyna skupiła się na aktualnych wyzwaniach w relacjach polsko-ukraińskich, przedstawiła specyfikę funkcjonowania i zakresu uprawnień ukraińskich służb mundurowych w okresie pandemii, skomentowała sytuację dotyczącą zmian w ruchu transgranicznym w czasie pandemii.

            Uczestnicy Seminarium zaprezentowali opinię na temat osiągnięć i problemów w aktualnych relacjach polsko-ukraińskich. Dr Marek Kulczycki podkreślił znaczenie współpracy wojskowej między państwami, szczególną uwagę zwrócił na funkcjonowanie Polsko-Ukraińsko-Litewskiego Batalionu. Interesująca dyskusja toczyła się wokół zagadnień dotyczących współpracy w dziedzinie energetyki oraz perspektyw i potencjału tej współpracy, szczegółowo powyższe kwestie zostały przedstawione przez dr Marcina Sienkiewicza. Dr hab. Renata Duda zaprezentowała zagadnienia dotyczące aktywności NATO w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Mgr Marlena Pokrzywińska poruszyła kwestie udziału rosyjskich prywatnych firm wojskowych, tzw. kontraktorów, w rosyjsko-ukraińskim konflikcie zbrojnym oraz zwróciła uwagę, że ukraiński Donbas stał się poligonem doświadczalnym dla Rosji, gdyż kontraktorzy po zdobyciu doświadczenia bojowego na wschodzie Ukrainy, „eksportowani” są przez Rosję także do Syrii, Libii, Mozambiku, Kongo, Sudanu oraz innych państw. Dr Marcin Koczan skomentował wpływ trwającego siódmy rok konfliktu zbrojnego rosyjsko-ukraińskiego na sytuację w dziedzinie bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodnim oraz wpływu tego konfliktu na zmianę relacji politycznych i ekonomicznych w regionie.

            Koordynatorzy Seminarium dr Oleksandr Kuczyk i prof. Larysa Leszczenko podkreślili szczególną wagę próby poszukiwania wspólnych interesów oraz ich uzgodnienia w celu intensyfikacji współpracy polsko-ukraińskiej, zwrócili uwagę na znaczenie wymiany opinii i analizy naukowej aktualnych wydarzeń. Zapoczątkowane lwowsko-wrocławskie Seminaria eksperckie mają otwartą formułę i do udziału w nich planowano zapraszać przedstawicieli tak środowiska akademickiego, jak i przedstawicieli władz, instytucji i organizacji państwowych i pozarządowych. Kolejne Seminarium będzie dotyczyło tematu współpracy akademickiej w czasie pandemii.


9-06-2020-online-most