Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Nauka > Działalność naukowa ISM > Seminarium naukowe poświęcone 70-leciu prof. dr hab. Zdzisława Juliana Winnickiego

5 lipca w Instytucie Studiów Międzynarodowych odbyło się seminarium naukowe poświęcone 70-leciu prof. dr hab. Zdzisława Juliana Winnickiego. Podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz Wydziału i Instytutu na ręce Jubilata złożyli Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. dr hab. Robert Wiszniowski i Dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych prof. dr hab. Krzysztof Kociubiński. W imieniu członków Zakładu Badań Wschodnich, którego Profesor Winnicki był wieloletnim kierownikiem, głos zabrała prof. dr hab. Larysa Leszczenko. 

Spotkanie było okazją do prezentacji pracy naukowej na temat: Pogranicza cywilizacji. Wpływ dylematów tożsamościowych na politykę zagraniczną i bezpieczeństwa wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Autorzy publikacji (Larysa Leszczenko, Helena Giebień, Anna Jagiełło-Szostak, Jarosław Jarząbek, Elżbieta Szyszlak, Tomasz Szyszlak) podjęli naukową dyskusję dotyczącą wpływu dylematów cywilizacyjnych na kierunki polityki zagranicznej i bezpieczeństwa wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Jako przedmiot badań wybrali analizę wskazanych polityk w takich państwach jak Czechy, Serbia, Mołdawia, Ukraina, oraz Białoruś. Wybrane studia przypadku Autorzy badają w oparciu o paradygmat cywilizacyjny. Jednym z pionierów takiego podejścia jest Prof. Winnicki.

Wszystkim licznie przybyłym gościom serdecznie dziękujemy.


Pracownicy Zakładu Badań Wschodnich ISM


pogranicza-cywilizacji