Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Nauka > Działalność naukowa ISM > Wykład gościnny poświęcony ukraińskiej drodze do Unii Europejskiej

Zapraszamy do udziału w gościnnym wykładzie, który wygłosi dr Ihor Hurek z Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Stefanyka w Iwano-Frankiwsku. Wykład zatytułowany: Ukraińska droga do Unii Europejskiej: główne wyzwania i zagrożenia odbędzie się 14 grudnia 2020 r. w godzinach 9:45-11:15 i będzie transmitowany na platformie Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6fe2f2c7371849e196ceba28b208cc04%40thread.tacv2/
conversations?groupId=56fdcf2f-6bbf-41b0-bd2e-587b2da0dd68&tenantId=2b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c 

Organizatorką i inicjatorką wykładu jest prof. Larysa Leszczenko larysa.leszczenko@uwr.edu.pl.