Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Nauka > Działalność naukowa ISM > Wyróżnienie dla dr. hab. Leszka Kwiecińskiego prof. UWr

Na zlecenie Kancelarii Senatu prof. Leszek Kwieciński został poproszony o przygotowanie ekspertyzy dotyczącej senackiego projektu Ustawy o Agencji Rozwoju i Spójności. Projektowana instytucja ma za zadanie zmianę obecnego centralistycznego modelu zarządzania funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi UE w Polsce. Jej ewolucja ma wiązać się z zasadami dobrego i wielopoziomowego zarządzania (ang. good and Multi-level governance). W większym zatem stopniu ma włączać reprezentacje samorządów regionalnych i lokalnych, a także instytucje społeczno-gospodarcze w cały proces planowania, wdrażania, koordynowania, monitoringu i ewaluacji polityki rozwoju regionalnego. Jest to także przykład innowacji społecznej i instytucjonalnej w warunkach polskich dotyczącej tzw. zarządzania agencyjnego i łączącego dwa modele agencji typu pryncypał-agent i agencji powierniczej. Projektowana Agencja Rozwoju i Spójności ma wpisywać się w trzy aspekty nowego zarządzania publicznego (ang. New Public Governance):