Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Egzamin licencjacki - stary tryb > Literatura - stosunki międzynarodowe

Literatura - stosunki międzynarodowe

Przedmioty ogólne


Prawo międzynarodowe publiczne

Prawo międzynarodowe prywatne

Polityka zagraniczna Polski

Przedmioty ogólne – Bezpieczeństwo Narodowe

Prawne podstawy bezpieczeństwa

1. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 483);

2. Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity, Dz.U. 2004, Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.);

3. Ustawa z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. 1990, Nr 78, poz. 462);

4. Ustawa z 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2002, Nr 156, poz. 1301);

5. Ustawa z 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. 2002, Nr 113, poz. 985 z późn. zm.);

6. Ustawa z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. 2002, Nr 62, poz. 558 z późn. zm.);

7. Fehler W., Współczesne bezpieczeństwo, Toruń 2005.

Podstawy prawa

1. Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2008.

2. Nowacka E., Elementy prawa cywilnego, Kraków 1999.

3. Nowacki J., Wstep do prawoznawstwa, Warszawa 2007.

4. Stawecki T., Winczorek P., Wstep do prawoznawstwa, Warszawa 2003.

Administracja publiczna

1. Administracja publiczna, Boć J. (red.), Kolonia Limited, Wrocław 2004;

2. Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. 2009, Nr 31, poz. 206);

3. Ustawa o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 Nr 31, poz. 206).


Stosunki Międzynarodowe ścieżka dyplomatyczna

Literatura do zagadnień związanych z Integracją europejską:

Literatura do zagadnień dotyczących Nauki o państwie:

Zagrożenia terrorystyczne