Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Patrycja Matusz > Kariera

(please find below the English summary of my CV)

Wykształcenie

Studia magisterskie ukończyła w 2000 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (magister: niderlandystyka, licencjat: germanistyka), tytuł doktora uzyskała w 2006 roku, tytuł doktora habilitowanego w 2014 roku.

Od roku 2006 pracuje w Instytucie Studiów Międzynarodowych, w Zakładzie Badań nad Unią Europejską.

Stypendia i granty

Socrates, Rijksuniversiteit Groningen 1/02/1999-1/03/2000, Chevening, the Foreign and Commonwealth Office Scholarship, CRONEM Research Centre Roehampton University of Surrey, UK, 1/9/2007-1/12/2007, wyjazd dydaktyczny Erasmus +, wykłady w ramach Annual Seminars Series on Migration, Wydział Geografii, Autonomiczny Uniwersytet w Barcelonie, maj 2012, wyjazd dydaktyczny Erasmus+, Departament of Culture, Politics and Society, Collegio Carlo Alberto, Univeristy of Turin, 27.04-01.05.2015.

Projekty badawcze

 Pełnione funkcje

Najważniejsze publikacje

D. Drozdzewski, P.Matusz, Operationalising memory and identity politics to influence public opinion of refugees: A snapshot from Poland, [w:] "Political Geography" , Volume 86, April 2021, 102366  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0962629821000263?via%3Dihub 

P. Matusz, M. Pawlak,  Multi-level Governance of Integration Policy. Role of the Cities. Comparison of Warsaw and Prague, [w:] "Przegląd Politologiczny" 4/2020 s. 23-41, ISSN 14268876.

P. Matusz, S. Przytuła, E. Aivaliotou, Migration flows in Europe and migration crisis, w: S. Przytuła, Ł. Sułkowski (red.), Integration of migrants into labour market in Europe. National, organizational and individual perspective, Emerald Publishing 2020, str. 3-17.

S. Przytuła, P. Matusz, Integrating migrants: macro, meso and micro perspective, w: S. Przytuła, Ł. Sułkowski (red.), Integration of migrants into labour market in Europe. National, organizational and individual perspective, Emerald Publishing 2020, str. 37-55.

P. Matusz, Cities towards migrants. Case study of local integration policies of Gdańsk and Wrocław,  w: „Polish Political Science Review. Polski Przegląd Politologiczny” 2020, vol. 8, iss. 2.  DOI: 10.2478/ppsr-2020-0014

Patrycja Matusz and Eirini Aivaliotou, Circular and temporary migration in Poland during COVID-19, AdMiGov Paper D3.2. Wroclaw: University of Wroclaw 2020.

http://admigov.eu/upload/Deliverable_D32_Matusz_Temporary_and_Circular_Migration_Poland.pdf

Julien Jeandesboz, Eirini Aivaliotou, Patrycja Matusz, Polly Pallister-Wilkins, and Ilias Pitsikos (2020) Operational practices of EU entry governance at air, land and sea border. AdMiGov Paper D 1.2., Brussels: ULB 2020.

http://admigov.eu/upload/Deliverable_D12_Jeandesboz_Land_sea_airborder.pdf

Kremens, K., Matusz, P., Półtorak, M. (2019), Siła w słabości, czyli o (nie)skuteczności ochrony praw Polek-migrantek w małżeństwach mieszanych, “Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, 4 (174):

L. Kwieciński, P. Matusz-Protasiewicz, The Ethnic Entrepreneurship as a Multidimensional Process in the Context of System Approach,  Problemy Zarządzania, vol. 15, nr 1 (65), cz. 1: 97 – 109. 

P. Matusz-Protasiewicz, Migracje zagraniczne ludności w województwie dolnośląskim, w: J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska, Sytuacja demograficzna Dolnego Śląska jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, Rządowa Rada Ludnościowa, Tom XV, Warszawa 2017, str. 111-127.

P. Matusz-Protasiewicz, J. Rajca, Migracje międzynarodowe, w: Ł. Fijałkowski, R Kunert-Milcarz, Międzynarodowe stosunki polityczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018.

P.Matusz-Protasiewicz, Miasto jako ważne ogniwo w kształtowaniu polityki integracji imigrantów, M. Dutkiewicz (red.),  Cudzoziemcy w Warszawie, czyli jak zmierzyć sie z nieuniknionym, Warszawa 2016. 

R. Balicki, P. Matusz-Protasiewicz, Prawa dzieci migrantów, [w:] S.L. Stadniczeńko (red.), Konwencja o prawach dziecka. Wybór zagadnień (artykuły i komentarze), Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2015, str. 283-292. 

P. Sasnal (red.), Niekontrolowane migracje do Unii Europejskiej, Raport PISM listopad 2015 (współautorstwo P. Matusz-Protasiewicz) http://www.pism.pl/files/?id_plik=20992  

M.Pawlak, P. Matusz-Protasiewicz, Organizacje pozarządowe wobec cudzoziemców w Polsce. Od pomoc doraźnej do upowszechnienia europejskiej ramy polityki integracyjnej, Trzeci Sektor nr 35 (2/2015), str.11-21. https://depot.ceon.pl/handle/123456789/10275 

R.PENNINX with S. Blom, T. Caponio, B.Garcés-Mascareñas, P.Matusz-Protasiewic, H. Schwarz, European Cities and their Migrant Integration Policies. Case-studies from Eight Cities, KING Project – Social Science Unit KING Overview Paper n.6/October 2014 http://king.ismu.org/wp-content/uploads/Penninx_OverviewPaper5.pdf 

P.Matusz-Protasiewicz, Local policies as cultural intergation and social cohesion policies, KING Project-Social Science Unit, Desk Research Paper n.10/July 2014 http://king.ismu.org/wp-content/uploads/Social-Science-paper-n.-10.pdf 

P.Matusz-Protasiewicz, Prague: Evolution of Integration Governance, KING Project, In-Depth Studies, October 2014, http://king.ismu.org/wp-content/uploads/MatuszProtasiewicz_InDepthStudy13.pdf 

P.Matusz-Protasiewicz, Wielopoziomowe zarządzanie migracjami. Rola Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich w kształtowaniu polityki integracyjnej w Polsce, E-Monografie nr 44, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2014 http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/46033 

P. Matusz-Protasiewicz, Integracja z zachowaniem własnej tożsamości. Holenderska polityka wobec imigrantów, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, ss. 271

P. Matusz-Protasiewicz, E. Stadtmüller, Europa ziemia obiecana?, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ss. 202

P. Matusz-Protasiewicz, M. Bieniecki, P. Kaźmierkiewicz (red.), Monitor integracji. Ewaluacja i ocena skuteczności działań prowadzonych w Polsce przy finansowym wsparciu Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich w latach 2007-2012, Instytut Studiów Migracyjnych, Gliwice 2013, ss.168 http://fism.pl/wp-content/uploads/2013/10/monitor.integracji.pdf  

P. Matusz-Protasiewicz, Rosnąca rola poziomu lokalnego w kreowaniu polityki integracji imigrantów w Unii Europejskiej, Central and Eastern European Migration Review, Vol.2 No.2 December 2013, ed. D. Stola http://www.ceemr.uw.edu.pl/issues/vol-2-no-2-december-2013 

P.  Matusz-Protasiewicz, K. Bromski, Założenia metodologiczne projektu „Monitor integracji.  Doskonalenie Metod i Narzędzi do Oceny Skuteczności Polityki Integracyjnej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa, realizowanego przez Fundację Instytut Studiów Migracyjnych.Biuletyn Monitor Integracji, nr 1/2013, ss.7  dostępne: www.fism.pl

P. Matusz-Protasiewicz, J. Kohlbacher, Policies on intergroup relations in cities of Central Eastern European countries: a comparative analysis of Budapest, Prague, Wrocław and Tallinn, [w:] “Miscellanea Geographica – Regional Studies of Development” Vol.16.No.2(2012), Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, 2012 ss. 12

P.Matusz-Protasiewicz, J. Kohlbacher, The ethnic economy in Central Eastern European metropolises: a comparison of Budapest, Prague, Tallinn and Wrocław, CMR working paper 56 (117)2012, Uniwersytet Wrocławski ss. 48. http://www.migracje.uw.edu.pl/publ/1912/ 

P.Matusz-Protasiewicz, J. Kohlbacher, Policies on intergroup relations in cities of CEE countires, CMR working paper 54(112)2012, Uniwersytet Warszawski ss. 32. http://www.migracje.uw.edu.pl/publ/1798/

P.Matusz-Protasiewicz, J. Rajca, Aktualne wyzwania migracji pracowniczych w UE, [w:] ‘Wrocławski Przegląd Międzynarodowy’, Dolnośląski Ośrodek Studiów Strategicznych, 2012, ss. 16.

P.Matusz-Protasiewicz, Sposób kształtowania relacji międzygrupowych na poziomie lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności muzułmańskiej na przykładzie Antwerpii (Belgia) i Amsterdamu (Holandia). Doświadczenie z badań CLIP 2009-2001,[w:] J. Balicki, M. Chamarczuk (red.), Wokół pojęcia migracji - Kultura przyjęcia, MZBM UKSW, Warszawa 2013, http://www.migracje.uksw.edu.pl/node/61

P.Matusz-Protasiewicz, J. Rajca, Wyzwania integracyjne w migracjach krótkoterminowych, [w:] Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław 2012, ss. 18.

P. Matusz-Protasiewicz, Ethnic entrepreneurship – case study Wrocław, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2011, ss. 29 http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef11213.htm

P.Matusz-Protasiewicz, Ethnic entrepreneurship – case study Tallinn, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2011, ss. 36.

P.Matusz-Protasiewicz, Ethnic entrepreneurship – case study Helsinki, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2011, ss. 32.

P.Matusz-Protasiewicz, Intergroup relations and intercultural policies – case study Wrocław, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2011, ss.27 http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef103814.htm

P.Matusz-Protasiewicz, Intergroup relations and intercultural policies – case study Tallinn, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2011, ss. 24. http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef103817.htm

P.Matusz-Protasiewicz, Intergroup relations and intercultural policies – case study Antwerp, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2011, ss. 31. http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef103811.htm

P. Matusz-Protasiewicz, Preliminary report on practical approaches to short-term migration, European Committee on Migration, Council of Europe, CDMG(2012)2, Strasbourg 2010, ss. 29.

P. Matusz-Protasiewicz, Europa Twierdza czy Europa otwartych drzwi? Dylematy migracyjne Europy, [w:] P.Mickiewicz, H. Wyligała (red.), Dokąd zmierza Europa? Nacjonalizm, separatyzm, migracje – nowe wyzwania Unii Europejskiej, Wydawnictwo DSW, Wrocław 2009, ss. 187-204.

P.Matusz-Protasiewicz, Międzynarodowa migracja studentów – motywacja przy wyborze kraju przyjmującego, [w:] „Teraźniejszość, człowiek, edukacja” Kwartalnik Myśli Społeczno-Pedagogicznej Nr 1(41)2008, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Wrocław 2007, ss. 99-113.

P.Matusz-Protasiewicz, Problemy społeczeństwa wielokulturowego na podstawie Holandii, [w:] R. Duda, P. Mikiewicz, Problemy Europy i dylematy europejskiej polityki na przełomie wieków, Wydawnictwo Aboretum, Wrocław 2004, ss. 101-120.

P.Matusz-Protasiewicz,  Interkulturowa edukacja w Holandii, [w:] „Teraźniejszość, człowiek, edukacja” Kwartalnik Myśli Społeczno-Pedagogicznej 4(28)2004, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Wrocław 2004, ss. 103-119.

P.Matusz-Protasiewicz, Edukacja etniczna – programy wspierania dzieci imigranckich w holenderskim systemie edukacyjnym, [w:] Teraźniejszość, człowiek, edukacja” Kwartalnik Myśli Społeczno-Pedagogicznej Nr 2(30)2005, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Wrocław 2005, ss. 79-91.

P.Matusz-Protasiewicz, Stimulating student’s interest, [w:] G. Gregusova (ed.), How to teach political science? The experiences of first-time university teachers. Volume2, Teachin Political Science Series No.2,epsNet, Paryż 2005, ss. 81-89.

P. Matusz-Protasiewicz, How to supervise students in writing essays and avoiding plagiarism, [w:] G. Gregusova (ed.), How to motivate and supervise students. The experience of the first-time university teachers, Volume 3epsNet Budapeszt 2006,

P.Matusz-Protasiewicz, Antyimigranckie działania partii PVV Geerta Wildersa w Holandii, [w:] "Biuletyn Migracyjny", nr 35, 04/2012, CBM Uniwersytet Warszawski.

P.Matusz-Protasiewicz, Strategia migracyjna Polski - co z integracją? , [w:] "Biuletyn Migracyjny", nr 29, 05/2012, CBM Uniwersytet Warszawski.

P. Matusz-Protasiewicz, Kryzys w Afryce Północnej a reakcje Unii Europejskiej, [w:] "Biuletyn Migracyjny", nr 29, 05/2011, CBM Uniwersytet Warszawski.

P.Matusz-Protasiewicz, Problemy polskich migrantów zarobkowych w Holandii, [w:] "Biuletyn Migracyjny", nr 29, 05/2011, CBM Uniwersytet Warszawski.

P.Matusz-Protasiewicz, Kursy integracyjne dla imigrantów w Holandii, [w:] "Biuletyn Migracyjny" nr 11, 02/2007, CBM Uniwersytet Warszawski. Wszystkie teksty Biuletynu Migracyjnego dostępne www.migracje.uw.edu.pl

P.Matusz-Protasiewicz, Daniel Šitera, recenzja książki, D. Hellema, R. Żelichowski, B.van der Zwan (ed.)Poland and the Netherlands. Case Study of European Relations, Dordrecht 2011,[w:] Neerlandica Wratislaviensia XXIII, (ed.) S. Kiedroń Wrocław 2013.

Udział w konferencjach

SUMMARY OF MY CV IN ENGLISH
WORK EXPERIENCE

EDUCATION

SCHOLARSHIPS

RESEARCH PROJECTS