Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Patrycja Matusz

avatar

dr hab. prof. UWr Patrycja Matusz

Zakład Studiów Strategicznych i Europejskich

Adres e-mail: patrycja.matusz@uwr.edu.pl

Gabinet: dziekanat, pokój 31

social media @patrycja_matusz

Konsultacje:

 • czwartki 8.00-9.00

Funkcje:

 • 1.09.2020 Prorektor ds. projektów i relacji międzynarodowych UWr.
 • 1.09.2016r-31.08.2020 Prodziekan ds. studenckich i rozwoju WNS UWr.
 • Kierownik projektu 'Exploring the Integration of Post-2014 Migrants in Small and Medium-sized Towns and Rural Areas Whole of Community Perspective' w ramach programu Horyzont2020 (Whole-COMM) 2020-2023.
 • Kierownik projektu Advancing Alternative Migration Governance (ADMIGOV), w ramach programu HORYZONT2020, lider Workpackage Migracje sezonowe i cyrkulacyjne (2019-2020)
 • Kierownik projektu ′Instytucjonalizacja europejskiej ramy polityki integracji imigrantów w metropoliach Europy Środkowo-Wschodniej. Studia przypadków: Budapeszt, Praga, Warszawa.′ finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach programu OPUS 11
 • Członek grupy badawczej prof. R. Penninxa, Local integration policies w ramach projektu badawczego KING (Knowledge of Integration Governance) finansowanego przez Komisję Europejską (listopada 2013-marzec 2015)
 • Realizacja projektu "Monitor Integracji" ewaluacja Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji w Polsce, we współpracy z Instytutem Badań Migracyjnych
 • Członek sieci doskonałości IMISCOE
 • Kierownik projektu CLIP 2009-2010 (Cities for local integration policies)
 • Ekspert Rady Europy w projekcie "Short-term migration"
 • Ekspert EuroFound Dublin w "New Trends in Mobility"

Zainteresowania naukowe:

 • Teorie migracji międzynarodowej i integracji imigrantów
 • Zarządzanie migracjami
 • Poziom lokalny w polityce migracyjnej
 • Integracja imigrantów
 • Edukacja wielokulturowa

Kontakt z mediami:

 • integracja imigrantów
 • zarządzanie migracjami na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym w UE
 • edukacja imigrantów
 • relacje międzygrupowe
 • imigranci w Polsce
 • mobilność wewnętrzna w UE

(please find below the English summary of my CV)

Wykształcenie

Studia magisterskie ukończyła w 2000 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (magister: niderlandystyka, licencjat: germanistyka), tytuł doktora uzyskała w 2006 roku, tytuł doktora habilitowanego w 2014 roku.

Od roku 2006 pracuje w Instytucie Studiów Międzynarodowych, w Zakładzie Badań nad Unią Europejską.

Stypendia i granty

Socrates, Rijksuniversiteit Groningen 1/02/1999-1/03/2000, Chevening, the Foreign and Commonwealth Office Scholarship, CRONEM Research Centre Roehampton University of Surrey, UK, 1/9/2007-1/12/2007, wyjazd dydaktyczny Erasmus +, wykłady w ramach Annual Seminars Series on Migration, Wydział Geografii, Autonomiczny Uniwersytet w Barcelonie, maj 2012, wyjazd dydaktyczny Erasmus+, Departament of Culture, Politics and Society, Collegio Carlo Alberto, Univeristy of Turin, 27.04-01.05.2015.

Projekty badawcze

 • Kierownik projektu Exploring the Integration of Post-2014 Migrants in Small and Medium-sized Towns and Rural Areas from a Whole of Community Perspective (Whole-COMM), w ramach programu HORYZONT2020, (2020-2023).
 • Kierownik projektu "Advancing Alternative Migration Governance" (ADMIGOV), w ramach programu HORYZONT2020, Call H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020, Type of action RIA, lider Workpackage: Migracje czasowe i cyrkulacyjne, (2019-2020).
 • Kierownik projektu ′Instytucjonalizacja europejskiej ramy polityki integracji imigrantów w metropoliach Europy Środkowo-Wchodniej. Studia przypadków: Budapeszt, Praga, Warszawa.′ finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach programu OPUS 11.
 • Członek grupy badawczej projektu ‘IDEA- Mediterranean and Eastern European countries as a new immigration destination in the European Union’, koordynowanej przez Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, źródło finansowania 6 Program Ramowy  (2007-2009)
 • Członek grupy badawczej CLIP, koordynowanej przez EFMS Uniwersytet w Bambergu, finansowanej ze środków unijnych przez Eurofound Dublin, kierownik projektu na Uniwersytecie Wrocławskim realizacja modułów: ‘Intercultural policies and intergroup relations’ oraz ‘Ethnic entreprenuership’ (2009-2011)
 • Opiekun naukowy w projekcie dr Danielle Drozdzewski (Senior Lecturer in Human Geography, School of Humanities, Faculty of Art and Social Science, UNSW Sydney Australia) projekt realizowany na WNS w terminie 1.07.2017-31.12.2017)
 • Ekspert, autor raportu dla Komitetu ds. Migracji Rady Europy ‘Practical approaches to short-term migration’, prezentacja wyników w Radzie Europy w Strasbourgu (2009-2010)
 • Recenzent projektu i raportu z badań ‘Praktyki integracji. Wypracowanie Metod i Narzędzi do oceny skuteczności polityki integracyjnej’ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa, realizowanego przez Grupę ds. Migracji Caritas Polska (2011-2012)
 • Praca nad rekomendacjami dla Polskiej Polityki Migracyjnej przygotowywanej przez Międzyresortowy Zespół ds. Migracji
 • Superwizjer w projekcie ‘Integracja społeczna i gospodarcza imigrantów wyznania muzułmańskiego w Polsce’ realizowanym przez Fundację Ocalenie w latach 2010-2012, finansowana ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.
 • Członek grupy badawczej w projekcie „Monitor Integracji. Monitor integracji.  Doskonalenie Metod i Narzędzi do Oceny Skuteczności Polityki Integracyjnej”, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa, koordynowany przez Instytut Studiów Migracyjnych w Gliwicach (styczeń-wrzesień 2013)
 • Członek grupy badawczej prof. R. Penninxa, Local integration policies w ramach projektu badawczego KING (Konwledge of Integration Governance) finansowanego przez Komisję Europejską (listopada 2013-marzec 2015)

 Pełnione funkcje

 • Koordynator programu magisterskiego w języku angielskim w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego  (2007-2010)
 • Kordynator programu Dyplomacja Europejska (2017)
 • Promotor praca magisterskich w języku angielskim, recenzent prac magisterskich i licencjackich w języku polskim i angielskim
 • Promotor pracy doktorskiej mgr Joanny Rajcy
 • Współpracownik Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego (2007-2009)
 • Współpracownik/autor tekstów Biuletynu Migracyjnego wydawanego przez Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Członek grupy doradczej ds. reemigracji przy KPRM (2008-2009)
 • Członek sieci doskonałości IMISCOE, praca w grupie badawczej ‘Wielopoziomowe zarządzanie migracjami’ (2007-obecnie)
 • Członek grupy badawczej CLIP (cities for local integration policies) (2009-2011)
 • Ekspert Rady Europy (2009)
 • Członek Grupy Ekspertów Monitorujących Postępy Polityki Integracyjnej powołanej przez Caritas Polska
 • Członek Zespołu ds. Uczniów i Rodzin Obcojęcycznych, Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego 

Najważniejsze publikacje

D. Drozdzewski, P.Matusz, Operationalising memory and identity politics to influence public opinion of refugees: A snapshot from Poland, [w:] "Political Geography" , Volume 86, April 2021, 102366  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0962629821000263?via%3Dihub 

P. Matusz, M. Pawlak,  Multi-level Governance of Integration Policy. Role of the Cities. Comparison of Warsaw and Prague, [w:] "Przegląd Politologiczny" 4/2020 s. 23-41, ISSN 14268876.

P. Matusz, S. Przytuła, E. Aivaliotou, Migration flows in Europe and migration crisis, w: S. Przytuła, Ł. Sułkowski (red.), Integration of migrants into labour market in Europe. National, organizational and individual perspective, Emerald Publishing 2020, str. 3-17.

S. Przytuła, P. Matusz, Integrating migrants: macro, meso and micro perspective, w: S. Przytuła, Ł. Sułkowski (red.), Integration of migrants into labour market in Europe. National, organizational and individual perspective, Emerald Publishing 2020, str. 37-55.

P. Matusz, Cities towards migrants. Case study of local integration policies of Gdańsk and Wrocław,  w: „Polish Political Science Review. Polski Przegląd Politologiczny” 2020, vol. 8, iss. 2.  DOI: 10.2478/ppsr-2020-0014

Patrycja Matusz and Eirini Aivaliotou, Circular and temporary migration in Poland during COVID-19, AdMiGov Paper D3.2. Wroclaw: University of Wroclaw 2020.

http://admigov.eu/upload/Deliverable_D32_Matusz_Temporary_and_Circular_Migration_Poland.pdf

Julien Jeandesboz, Eirini Aivaliotou, Patrycja Matusz, Polly Pallister-Wilkins, and Ilias Pitsikos (2020) Operational practices of EU entry governance at air, land and sea border. AdMiGov Paper D 1.2., Brussels: ULB 2020.

http://admigov.eu/upload/Deliverable_D12_Jeandesboz_Land_sea_airborder.pdf

Kremens, K., Matusz, P., Półtorak, M. (2019), Siła w słabości, czyli o (nie)skuteczności ochrony praw Polek-migrantek w małżeństwach mieszanych, “Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, 4 (174):

L. Kwieciński, P. Matusz-Protasiewicz, The Ethnic Entrepreneurship as a Multidimensional Process in the Context of System Approach,  Problemy Zarządzania, vol. 15, nr 1 (65), cz. 1: 97 – 109. 

P. Matusz-Protasiewicz, Migracje zagraniczne ludności w województwie dolnośląskim, w: J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska, Sytuacja demograficzna Dolnego Śląska jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, Rządowa Rada Ludnościowa, Tom XV, Warszawa 2017, str. 111-127.

P. Matusz-Protasiewicz, J. Rajca, Migracje międzynarodowe, w: Ł. Fijałkowski, R Kunert-Milcarz, Międzynarodowe stosunki polityczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018.

P.Matusz-Protasiewicz, Miasto jako ważne ogniwo w kształtowaniu polityki integracji imigrantów, M. Dutkiewicz (red.),  Cudzoziemcy w Warszawie, czyli jak zmierzyć sie z nieuniknionym, Warszawa 2016. 

R. Balicki, P. Matusz-Protasiewicz, Prawa dzieci migrantów, [w:] S.L. Stadniczeńko (red.), Konwencja o prawach dziecka. Wybór zagadnień (artykuły i komentarze), Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2015, str. 283-292. 

P. Sasnal (red.), Niekontrolowane migracje do Unii Europejskiej, Raport PISM listopad 2015 (współautorstwo P. Matusz-Protasiewicz) http://www.pism.pl/files/?id_plik=20992  

M.Pawlak, P. Matusz-Protasiewicz, Organizacje pozarządowe wobec cudzoziemców w Polsce. Od pomoc doraźnej do upowszechnienia europejskiej ramy polityki integracyjnej, Trzeci Sektor nr 35 (2/2015), str.11-21. https://depot.ceon.pl/handle/123456789/10275 

R.PENNINX with S. Blom, T. Caponio, B.Garcés-Mascareñas, P.Matusz-Protasiewic, H. Schwarz, European Cities and their Migrant Integration Policies. Case-studies from Eight Cities, KING Project – Social Science Unit KING Overview Paper n.6/October 2014 http://king.ismu.org/wp-content/uploads/Penninx_OverviewPaper5.pdf 

P.Matusz-Protasiewicz, Local policies as cultural intergation and social cohesion policies, KING Project-Social Science Unit, Desk Research Paper n.10/July 2014 http://king.ismu.org/wp-content/uploads/Social-Science-paper-n.-10.pdf 

P.Matusz-Protasiewicz, Prague: Evolution of Integration Governance, KING Project, In-Depth Studies, October 2014, http://king.ismu.org/wp-content/uploads/MatuszProtasiewicz_InDepthStudy13.pdf 

P.Matusz-Protasiewicz, Wielopoziomowe zarządzanie migracjami. Rola Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich w kształtowaniu polityki integracyjnej w Polsce, E-Monografie nr 44, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2014 http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/46033 

P. Matusz-Protasiewicz, Integracja z zachowaniem własnej tożsamości. Holenderska polityka wobec imigrantów, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, ss. 271

P. Matusz-Protasiewicz, E. Stadtmüller, Europa ziemia obiecana?, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ss. 202

P. Matusz-Protasiewicz, M. Bieniecki, P. Kaźmierkiewicz (red.), Monitor integracji. Ewaluacja i ocena skuteczności działań prowadzonych w Polsce przy finansowym wsparciu Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich w latach 2007-2012, Instytut Studiów Migracyjnych, Gliwice 2013, ss.168 http://fism.pl/wp-content/uploads/2013/10/monitor.integracji.pdf  

P. Matusz-Protasiewicz, Rosnąca rola poziomu lokalnego w kreowaniu polityki integracji imigrantów w Unii Europejskiej, Central and Eastern European Migration Review, Vol.2 No.2 December 2013, ed. D. Stola http://www.ceemr.uw.edu.pl/issues/vol-2-no-2-december-2013 

P.  Matusz-Protasiewicz, K. Bromski, Założenia metodologiczne projektu „Monitor integracji.  Doskonalenie Metod i Narzędzi do Oceny Skuteczności Polityki Integracyjnej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa, realizowanego przez Fundację Instytut Studiów Migracyjnych.Biuletyn Monitor Integracji, nr 1/2013, ss.7  dostępne: www.fism.pl

P. Matusz-Protasiewicz, J. Kohlbacher, Policies on intergroup relations in cities of Central Eastern European countries: a comparative analysis of Budapest, Prague, Wrocław and Tallinn, [w:] “Miscellanea Geographica – Regional Studies of Development” Vol.16.No.2(2012), Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, 2012 ss. 12

P.Matusz-Protasiewicz, J. Kohlbacher, The ethnic economy in Central Eastern European metropolises: a comparison of Budapest, Prague, Tallinn and Wrocław, CMR working paper 56 (117)2012, Uniwersytet Wrocławski ss. 48. http://www.migracje.uw.edu.pl/publ/1912/ 

P.Matusz-Protasiewicz, J. Kohlbacher, Policies on intergroup relations in cities of CEE countires, CMR working paper 54(112)2012, Uniwersytet Warszawski ss. 32. http://www.migracje.uw.edu.pl/publ/1798/

P.Matusz-Protasiewicz, J. Rajca, Aktualne wyzwania migracji pracowniczych w UE, [w:] ‘Wrocławski Przegląd Międzynarodowy’, Dolnośląski Ośrodek Studiów Strategicznych, 2012, ss. 16.

P.Matusz-Protasiewicz, Sposób kształtowania relacji międzygrupowych na poziomie lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności muzułmańskiej na przykładzie Antwerpii (Belgia) i Amsterdamu (Holandia). Doświadczenie z badań CLIP 2009-2001,[w:] J. Balicki, M. Chamarczuk (red.), Wokół pojęcia migracji - Kultura przyjęcia, MZBM UKSW, Warszawa 2013, http://www.migracje.uksw.edu.pl/node/61

P.Matusz-Protasiewicz, J. Rajca, Wyzwania integracyjne w migracjach krótkoterminowych, [w:] Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław 2012, ss. 18.

P. Matusz-Protasiewicz, Ethnic entrepreneurship – case study Wrocław, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2011, ss. 29 http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef11213.htm

P.Matusz-Protasiewicz, Ethnic entrepreneurship – case study Tallinn, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2011, ss. 36.

P.Matusz-Protasiewicz, Ethnic entrepreneurship – case study Helsinki, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2011, ss. 32.

P.Matusz-Protasiewicz, Intergroup relations and intercultural policies – case study Wrocław, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2011, ss.27 http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef103814.htm

P.Matusz-Protasiewicz, Intergroup relations and intercultural policies – case study Tallinn, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2011, ss. 24. http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef103817.htm

P.Matusz-Protasiewicz, Intergroup relations and intercultural policies – case study Antwerp, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2011, ss. 31. http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef103811.htm

P. Matusz-Protasiewicz, Preliminary report on practical approaches to short-term migration, European Committee on Migration, Council of Europe, CDMG(2012)2, Strasbourg 2010, ss. 29.

P. Matusz-Protasiewicz, Europa Twierdza czy Europa otwartych drzwi? Dylematy migracyjne Europy, [w:] P.Mickiewicz, H. Wyligała (red.), Dokąd zmierza Europa? Nacjonalizm, separatyzm, migracje – nowe wyzwania Unii Europejskiej, Wydawnictwo DSW, Wrocław 2009, ss. 187-204.

P.Matusz-Protasiewicz, Międzynarodowa migracja studentów – motywacja przy wyborze kraju przyjmującego, [w:] „Teraźniejszość, człowiek, edukacja” Kwartalnik Myśli Społeczno-Pedagogicznej Nr 1(41)2008, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Wrocław 2007, ss. 99-113.

P.Matusz-Protasiewicz, Problemy społeczeństwa wielokulturowego na podstawie Holandii, [w:] R. Duda, P. Mikiewicz, Problemy Europy i dylematy europejskiej polityki na przełomie wieków, Wydawnictwo Aboretum, Wrocław 2004, ss. 101-120.

P.Matusz-Protasiewicz,  Interkulturowa edukacja w Holandii, [w:] „Teraźniejszość, człowiek, edukacja” Kwartalnik Myśli Społeczno-Pedagogicznej 4(28)2004, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Wrocław 2004, ss. 103-119.

P.Matusz-Protasiewicz, Edukacja etniczna – programy wspierania dzieci imigranckich w holenderskim systemie edukacyjnym, [w:] Teraźniejszość, człowiek, edukacja” Kwartalnik Myśli Społeczno-Pedagogicznej Nr 2(30)2005, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Wrocław 2005, ss. 79-91.

P.Matusz-Protasiewicz, Stimulating student’s interest, [w:] G. Gregusova (ed.), How to teach political science? The experiences of first-time university teachers. Volume2, Teachin Political Science Series No.2,epsNet, Paryż 2005, ss. 81-89.

P. Matusz-Protasiewicz, How to supervise students in writing essays and avoiding plagiarism, [w:] G. Gregusova (ed.), How to motivate and supervise students. The experience of the first-time university teachers, Volume 3epsNet Budapeszt 2006,

P.Matusz-Protasiewicz, Antyimigranckie działania partii PVV Geerta Wildersa w Holandii, [w:] "Biuletyn Migracyjny", nr 35, 04/2012, CBM Uniwersytet Warszawski.

P.Matusz-Protasiewicz, Strategia migracyjna Polski - co z integracją? , [w:] "Biuletyn Migracyjny", nr 29, 05/2012, CBM Uniwersytet Warszawski.

P. Matusz-Protasiewicz, Kryzys w Afryce Północnej a reakcje Unii Europejskiej, [w:] "Biuletyn Migracyjny", nr 29, 05/2011, CBM Uniwersytet Warszawski.

P.Matusz-Protasiewicz, Problemy polskich migrantów zarobkowych w Holandii, [w:] "Biuletyn Migracyjny", nr 29, 05/2011, CBM Uniwersytet Warszawski.

P.Matusz-Protasiewicz, Kursy integracyjne dla imigrantów w Holandii, [w:] "Biuletyn Migracyjny" nr 11, 02/2007, CBM Uniwersytet Warszawski. Wszystkie teksty Biuletynu Migracyjnego dostępne www.migracje.uw.edu.pl

P.Matusz-Protasiewicz, Daniel Šitera, recenzja książki, D. Hellema, R. Żelichowski, B.van der Zwan (ed.)Poland and the Netherlands. Case Study of European Relations, Dordrecht 2011,[w:] Neerlandica Wratislaviensia XXIII, (ed.) S. Kiedroń Wrocław 2013.

Udział w konferencjach

 • Konferencja międzynarodowa, Unpacking the Challanges and Possibilities for Migration Governance, referat: Institutionalization of Integration Policy in the Metropolises of Central Europe: between state policy and local strategies, Newnham College, University of Cambrigde, 17-19 październik 2019.

 • Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Pracownia Multimodalnych Strategii Edukacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wykład: Miasta wobec migrantów. Czy władze lokalne stają się liderem polityki integracyjnej w Polsce, Kraków 21 marca 2019.

 • XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, wystąpienie w ramach panelu Polska jako kraj imigracji, referat: Miasta wobec migrantów. Czy miasta stają się liderami polityki integracyjnej w Polsce?, 11-14 września 2019.

 • VIII Konferencja Komitetu Badań nad Migracjami PAN, Migracje w przestrzeni publicznej, prowadzenie panelu: Wielopoziomowe zarządzanie migracjami (razem z Krzysztofem Jakubowskim), 10-11 września 2019.
 • 13 Międzynardowa Konferencja sieci ECPR, referat: Local responces to migration. Case of Poland (razem z Krzysztofem Jakubowskim), 4-7 września 2019, Wrocław
 • Międzynarodowa konferencja naukowa sieci Metropolis, The promise of migration. Inclusion, Economic Growth and Global Cooperation, referat: Institutionalization of integration policies in the Cities of Central Europe, 24-28 czerwca 2019, Ottawa.
 • Konferencja Kobiece utopie w działaniu. 100 lat praw wyborczych kobiet Komitet Socjologii PAN i Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, referat Siła w słabości, czyli o (nie)skuteczności ochrony praw Polek-migrantek w małżeństwach mieszanych (współautorstwo z dr M. Półtorak i dr. K. Kremens), 21-22 września 2018, Kraków.
 • VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Komitetu Badań nad Migracjami PAN, Regionalny wymiar procesów migracyjnych, referat: Działania władz lokalnych w obszarze edukacji dzieci obcojęzycznych na przykładzie Gminy Wrocław, Opole, 20– 21 września 2018 r.
 • 25th IPSA World Congress of Political Science organized by the International Political Science Association (IPSA), referat: How Immigrant Integration Policies in Central-Eastern Europe Metropolises Highlight a European Frame of Integration Policy, 21-25.07.2018 Brisbane Australia
 • II Konferencja Naukowa EUMIGRO “Migration and refugee crises: the EU and its member states between obligation, self-interest and goodwill” referat: The role of European cities in migration governance in the time of refugee crisis, Szkoła Główna Handlowa, 21.03.2018 Warszawa
 • Międzynarodowa Konferencja Remembering Europe- Civil Society Under Pressure Again, referat: Framing contemporary responses to refugees through historical legacies in Poland (współautorstwo z dr Danielle Drozdzewski), Central European University Budapest, 7-9.12.2017.
 • VII OGÓLNOPOLSKA KONWENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH pt. Myśleć globalnie, działać regionalnie: Studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych, referat: Instutionalization of the European Frame of Integration Policy in the metropolises of Central-Eastern Europe - in the time of migration crisis, Kraków 9-10 listopad 2017r.
 • VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Komitetu Badań nad Migracjami PAN, Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwń, teoria i praktyka, referat: Kryzys migracyjny w Unii Europejskiej- upadek koncepcji wielopoziomowego zarządzania?, Lublin 14-15 września 2017r.

 • Rządowa Rada Ludnościowa, Sytuacja deomograficzna województwa dolnośląskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, referat Migracje zagraniczne ludności województwa dolnośląskiego, Wrocław 5 czerwca 2017r.
 • Udział w debacie Migrantka - kobieta w cieniu, organizowanej przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu, 4 marca 2016.
 • II Targi Edukacji Międzykulturowej wykład: Modele wdrożenia dziecka obcojęcycznego w proces edukacji oraz prowadzenie seminarium: Wielokulturowe kompetencje w pracy z dziećmi, Wrocław 18 lutego 2016.
 • Moderowanie debaty „Wielokulturowe miasta – rola instytucji lokalnych w działaniach na rzecz spójności społecznej” Krajowej Konferencji Platformy Współpracy na rzecz Integracji, 18 grudnia 2015 Warszawa.
 • Udział w workshopie Neighbours Drifting Apart? Poland, Germany Challenges for the EU, organizowanym przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych i Fundację Konrada Adenauera, Warszawa 19 listopada 2015.
 • Udział w debacie Co Polska może, a co powinna zrobić dla ochrony uchodźców organizowanej przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. oraz Fundację Konrada Adenauera, Wrocław 23 października 2015.
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Komitetu Badań nad Migracjami PAN, Migracje w XXI wieku- wybór, konieczność, przymus?, referat Metropolie Europy Środkowo-Wschodniej wobec integracji imigrantów. Porównanie Pragi i Warszawy (współautorstwo z dr. Mikołajem Pawlakiem)
 • III Ogólnopolski Kongres Politologii, "Instytucjonalizacja polityki intergacji imigrantów w miastach Europy Środkowo-Wschodniej: Przypadki Pragi i Warszawy" (współautorstwo z dr. Mikołajem Pawlakiem UW), Kraków 22-24.09.2015.
 • 11 Workshop on New Institutionalism in Organization Theory, prezentacja artykułu "Institutionalizing the European Frame of Integration Policies in Central-Eastern Europe: Prague and Warsaw case studies (współautorstwo z dr. Mikołajem Pawlakiem UW), Wiedeń 26-27.03.2015.
 • XI konferencja IMISCOE, spotkanie grupy badawczej projektu KING, Madryt 27-29.08.2015
 • Konferencja rozpoczynająca projekt KING (Knowledge of Integration Governance), prezentacja wstępnych wyników badań: Local policies as cultural intergation and social cohesion policies, Mediolan 5-6.02.2014
 • Konferencja zamykająca projekt "Monitor Integracji", Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, wystąpienie: "Analiza danych zastanych w projekcie Monitor Interacji", Warszawa 30.09.2013.
 • Konferencja Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, „Aktorzy międzynarodowi w zmieniającym się świecie”, referat „Nowe formy migracji międzynarodowych – wyzwania i perspektywy” (współautorstwo z Joanną Rajcą), 14.06.2013 Wrocław.
 • Seminarium eksperckim organizowanym przez Eurofound, dotyczącym migracji, rynku pracy i polityk integracyjnych, wystąpienie „Tworzenie polityki integracji imigrantów w Polsce przy udziale środków unijnych”,13.06.2013 Dublin.
 • Międzynarodowa Konferencja 9th Lodz East Asia Meeting “Central Europe and East Asia, Referat „Asian Foreign Direct Investment in Lower Silesia and Migration Movement”(współautorstwo z Joanną Rajcą),  6-7.06.2013 Łódź.
 • Udział w IX Europejskim Forum Integracyjnym, organizowanym przez Komisję Europejską oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, 4-5.06.2013 Warszawa.
 • Prezentacja założeń metodologicznych projektu „Monitor integracji” oraz wyników ewaluacji Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich przeprowadzonego przez Europejski Trybunału Obrachunkowego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 28.02.2013 Warszawa
 • Konferencja zamykająca projekt CLIP, udział w panelu ekspertów, członków grupy badawczej CLIP razem z Prof. S. Spenncer z Uniwersytetu w Oxfordzie, Prof. H. Fassmann z Uniwersytetu w Wiedniu, W. Boswick Uniwersytet w Bambergu, konferencja organizowana przez sieć miast partnerskich CLIP oraz władze miasta Stuttgart, 25.11-27.11.2012 Stuttgart
 • Udział w seminarium eksperckim ‘Workers mobili ty and Singel European Labour Market, organizowanej przez Eurofound i European Policy Centre, 7.11.2012 Bruksela
 • Udział w VIII Europejskim Forum Integracyjnym, organizowanym przez Komisję Europejską oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, 16-17.10.2012 Bruksela
 • Udział w prezentacji wyników badań AMICALL koordynowanych przez ośrodek badań migracyjnych COMPAS Uniwersytet w Oxfordzie, 25.09.2012 Warszawa
 • Udział w konferencji ‘Polityka integracyjna w Polsce. Doświadczenia i perspektywy’, recenzja wyników badań ‘Praktyki integracji. Wypracowanie Metod i Narzędzi do oceny skuteczności polityki integracyjnej’ realizowanych przez Caritas Polska, 29.08.2012 Warszawa
 • Udział w dyskusji na temat migracji polskich pracowników do Holandii, organizowanej przez Ambasadę Królestwa Niderlandów w Polsce, maj 2012
 • Prelekcja w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej we Wrocławiu, ‘Polska migracja zarobkowa do Holandii’, 1/06/2012 Wrocław
 • XII konferencja CLIP, organizowanie i koordynacja konferencji we współpracy w Miastem Wrocław, prowadzenie seminarium ‘Ethnic entreprenuers as the integrating factor in civil society’, 20-22.05.2012 Wrocław
 • Konferencja organizowana przez Polską Prezydencję i Eurofound ‘Social and economic impact of migration: Central and Eastern European Perspective’, uczestnik panelu ‘Management of the migration processes at local and regional levels’, 17-18.11.2011 Warszawa
 • XI konferencja CLIP, udział w panelu eksperckim ‘Governance, ethnic minorities and relations to Muslims: implementation, opportunities, challenges and barriers’, 30.10-1.11.2012 Istambuł
 • Konferencja ‘Common Integrating Policy: Preventing Exclusion of Immigrants in the EU under Polish Presidency’, udział w panelu eksperckim, 10-11.10.2010 Lublin
 • Konferencja organizowana przez Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza, ‘Promoting work-related immigration and spreading good practices in the EU’ wystąpienie: ‘Multilevel governance of migration – experiences of CLIP project’ 4.10.2011 Poznań
 • VIII doroczna konferencja IMISCOE ‘Dynamics of European Migration Space: Economy, Politics and Development’, wystąpienie: ‘Policies of intergroup relations in the cities of CEE countries’, 7-9.09.2011 Warszawa
 • Konferencja European Consorcium for Political Research 2011, prezentacja wyników badań w ramach workshopu ‘Ethno-cultural differences and the city’ (tekst przygotowany razem z dr. J. Kohlbacherem z Austriackiej Akademii Nauk), 24-26.08.2011 Reykjavik
 • X konferencja miast partnerskich CLIP, prowadzenie panelu dyskusyjnego ‘Diversity in the cities’, 23-24.05.2011 Frankfurt
 • Udział w konferencji ‘Badania migracyjne w Polsce’, organizowanej przez Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, udział w posiedzeniu Komitetu Badań Migracyjnych i Polonijnych Poleskiej Akademii Nauk, 24-25.03.2011 Jachranka
 • Prowadzenie konferencji ‘First Immigration Policy 2.0’ organizowanej przez EFMS Uniwersytet w Bambergu, 14.02.2012 Berlin
 • Udział w seminarium eksperckim ‘New Mobility Trends’ organizowanym przez agencję unijną Eurofound, 14.12.2010 Bruksela
 • IX konferencja sieci miast partnerskich i grupy badawczej CLIP, prezentacja wyników badań w ramach workshopu ‘Role of CLIP in transferability of good practices, cooperation with other cities and organizations’, 8-10.11.2011 Zagrzeb
 • Wykład w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki: ‘Dlaczego ludzie migrują?’, 21.09.2010 Wrocław
 • Udział w VII konferencji sieci doskonałości IMISCOE, 13-14.09.2010 Liege
 • Udział w seminarium eksperckim organizowanym przez Caritas Polska, ‘Laboratoria integracji. Integracja obywateli państw trzecich w UE’, 31.09.2010 Warszawa
 • Udział w spotkaniu grupy badawczej CLIP, dyskusja nad wynikami badań, przygotowywanie raportu z badań, 5.07.2010 Amsterdam
 • Wykład w ramach 8th Annual Seminars Series on Migration, organizowany przez GRM Wydział Geografii, Autonomiczny Uniwersytet w Barcelonie, tytuł wykładu: ‘Polish migration strategies from the local level perspective’, 27.05.2012, Barcelona
 • Pobyt badawczy w ramach badan terenowych CLIP moduły 4 ‘Ethnic entrepreneurship’, seria wywiadów pogłębionych w Helsinkach, Tallinie i Wrocławiu, marzec – kwiecień 2010    
 • Prezentacja raportu i wyników badań ‘Practical approach to short-term migration’ w Komisji ds. Migracji, Rady Europy, 10.02.2010 Strasbourg
 • Prezentacja koncepcji książki ‘Wielopoziomowe zarządzanie w migracjach’ seminarium Ośrodka Badań Migracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, 29.01.2012
 • Konferencja ‘Intercultural approaches to community-building and cohesion in European cities’, komentarz do dyskusji ‘Strategies on intercultural policies’, 30.11-1.12.2009 Bruksela
 • Doktorancka szkoła zimowa sieci GARNET, wykład ‘Challenges in migration research’, 11.12.2009 Wrocław
 • Konferencja ‘Together for the civil socjety- building the cooperation of NGO’s in Ukrain, Poland and Germany’, organizowanej przez Fundację Batorego i stowarzysznie Euroconcret, wykład ‘Challenges in European Migration Policy’, 13.11.2009 Wrocław
 • VII konferencja sieci doskonałości IMISCOE, dyskusja nad przyszłością grupy badawczej ‘Multilevel governance in migration’, 9.2009 Stockholm
 • Pobyt badawczy w ramach badań terenowych CLIP moduły 3 ‘Intercultural policies and intergroup relations’, seria wywiadów pogłębionych w Tallinie, Antwerpii i Wrocławiu, luty-czerwiec 2009  
 • Organizacja i prowadzenie VI spotkania grupy badawczej CLIP, 3-4.07.2012 Wrocław
 • Prowadzenie workshopu dotyczącego migracji w UE w ramach konferencji ‘Mirgation and Mobility’, organizowanej przez Fundację Krzyżowa, 24-29.05.2009 Krzyżowa
 • VI konferencja sieci CLIP i spotkanie grupy badawczej CLIP, przygotowanie badań empirycznych dla modułu 3, 7-8.12.2008 Malmoe
 • Uczestnictwo w konferencji ‘Contemporary migrations: Dilemmas for Europe and Poland’, organizowanej przez Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego, 21-22.11.2008, Warszawa
 • V konferencja sieci doskonałości IMISCOE, referat ‘Migration from the local perspective – the case of Wrocław’, 8-10.09.2008 Bilbao
 • Konferencja ‘Research –Policy Dialogue on Migration and Integration in Europe’, referat ‘The rise of migration research after EU enlargement – the case of Poland’, Uniwersytet Enschede, 22-23.05.2008 Enschede
 • IV Konferencja sieci doskonałości IMISCOE, Uniwersytet Sussex, dyskusja na temat rozwoju koncepcji ‘multilevel governance of migration’, 6-8.09.2007 Brighton
 • VI konwencja Środkowo- Europejskiego Stowarzyszenia Stosunków Międzynarodowych (CEEISA) ‘Global and region al governance: European perspectives and beyond’ referat ‘Managing migration in EU – a challanges of convergence’ (współautorstwo z dr Magdą Lesińską), 24-25.05.2007 Wrocław
 • Konferencja IMISCOE kluster A2 ‘EU enlargement and labour mirgation within the EU’ referat ‘Rethinking migration- Polish post-accession migration as a new phenomenon’ (współautorstwo z dr Magdą Lesińską)23-24.04.2007 Warszawa
 • Konferencja ESA i Słowackiej Akademii Nauk ‘Youth, Globalization and Migration- Local Diversity in Transition’, referat ‘International Student Migration – causes and consequences on micro and macro level’, 19-22.01.2007 Brno
 • Wideokonferencja organizowana przez British Council ‘New National Identities’, udział w panelu dyskusyjnym, 7.12.2006 Warszawa
 • Konferencja organizowana przez Uniwersytet Jagielloński i Centrum Badawcze CRONEM Uniwersytet Roehampton ‘Transnational identities –cities unbound- migration redefined. Antropology of migrations and Urban space related identities in the age of globalization’ referat ‘Education policy as a tool in the integration processes of immigrants into recieving society’, 6-9.10.2006 Kraków
 • I Konferencja European Consorcium of Political Research, organizowana przez Uniwersytet Essex, referat ‘Instructing the instructors: the training of the young academics’, 7-9.9.2006 Essex
 • Konferencja EpsNet, organizacja i prowadzenie workshop ‘Training for first time university teachers- motivation and supervision of students’, 16-17.06.2006 Budapeszt
 • Konferencja EpsNet ‘European Identity and Political Systems’, referat ‘Stimulating student’s interest’, 17-18.6.2006 Paryż

SUMMARY OF MY CV IN ENGLISH
WORK EXPERIENCE

 • Senior lecturer at the Institute of International Studies University of Wrocław (10/2006)
 • Coordinator of the MA Program in English at the Institute of International Studies University of Wrocław (2007-2010)
 • Associate Researcher at Center of Migration Research University of Warsaw (2007-2009)
 • Member of the Polish Prime Minister Advisory Group “Migration” (3/2008-2009)
 • Member of IMISCOE – A European Network of Excellence (from 2007, cluster C9 multilevel governance of migration)
 • Member  of the CLIP Research Team (2009-2011)
 • Expert in Council of Europe (2009)
 • Member of Expert Group Monitoring the Integration Policy created by Caritas Poland (2011-2012)
 • Supervisor of MA and PhD thesis

EDUCATION

 • PhD studies at Institute of International Studies, University      of Wrocław, dissertation: Immigration and Integration       Policies in the Netherlands 1979-2004, 10/2002-4/2006
 • BA/MA studies at Dutch and German Philology Department, University of Wrocław,9/1996-9/2000

SCHOLARSHIPS

 • Chevening, the Foreign and Commonwealth Office Scholarship, CRONEM Research Centre Roehampton University of Surrey, UK, 1/9/2007-1/12/2007
 • Summer Institute on International Migration, Ethnic Diversity and Cities, University of Amsterdam, 1/6/2004-1/7/2004
 • Socrates Scholarship at Rijksuniversiteit Groningen, Netherlands, 1/2/1999-1/3/2000
 • Freie Universität Berlin, 1/3/2000-1/7/2000

RESEARCH PROJECTS

 • IDEA Mediterranean and Eastern European Countries as a new immigration destination in the European Union, coordinated by Centre of Migration Research, University of Warsaw
 • Member of Research Group CLIP (Cities for Local Integration Policies) founded by EuroFound Dublin. Module 3: Intercultural policies and Intergroup relations, Module 4 Ethnic Enterpreneurship
 • Council of Europe, research on practical approaches to short-term migration 2010
 • Supervisier in research project on Socio-economic integration of Muslim immigrants in Poland, author R. Stryjewski, research finansed by European Interation Fund
 • Evaluation of European Integration Fund in Poland, « Monitor of Integration »responsible for methodology, quantative and qualitive resarch, Institute of Migration Research, 1-9.2013
 • Member of research team Local integration policies (coordinated by Prof. R. Penninx) in the frame of the KING (Knowledge for Integration Governance) project, financed by the European Commission (1.11.2013-1.3.2015)

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: