Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Nauka > Konferencje > 20 lat Instytutu Studiów Międzynarodowych

20 lat Instytutu Studiów Międzynarodowych

Instytut Studiów Międzynarodowych obchodzi w tym roku 20-lecie swojej działalności. Główne uroczystości związane z tym wydarzeniem odbyły się 25 listopada 2015 roku, w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego. Uroczystość ta stała się okazją do spotkania z obecnymi i byłymi pracownikami, doktorantami oraz absolwentami i studentami Instytutu Studiów Międzynarodowych.

Gości powitał prof. Zdzisław J. Winnicki, Dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych.

Następnie jubileuszowe wystąpienia wygłosili:

prof. Marek Bojarski, JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego,

prof. Jerzy Juchnowski, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego,

Tomasz Janoś, Dyrektor Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego,

prof. Edward Haliżak, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych.

Prof. Zdzisław J. Winnicki wręczył pamiątkowe dyplomy założycielom Instytutu Studiów Międzynarodowych oraz byłym dyrektorom Instytutu.

Goście wysłuchali koncertu  zespołu Weroniki Kowal, absolwentki Instytutu Studiów Międzynarodowych.

Następnie wykład okolicznościowy wygłosił prof. dr hab. Zdzisław J. Winnicki oraz prof. dr hab. Marian Wolański.

W drugiej części spotkania zaprezentowane zostały osiągnięcia Zakładów Instytutu Studiów Międzynarodowych przedstawione przez Kierowników Zakładów Instytutu Studiów Międzynarodowych.

Następnie otwarto wystawę prac naukowych Zakładów Instytutu Studiów Międzynarodowych.

DSC_2354

Przypomnijmy także, że w ramach obchodów 20-lecia pracy Instytutu Studiów Międzynarodowych zorganizowaliśmy dotychczas dwie konferencje naukowe.

W dniach 14-15 listopada 2014 roku gościliśmy badaczy stosunków międzynarodowych z całej Polski. W ramach IV Konwencji Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych dyskutowaliśmy na temat: Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych.


Dnia 28 maja 2015 r. z inicjatywy dr Elżbiety Szyszlak Zakład Badań Wschodnich zorganizował międzynarodową konferencję naukową pt. „Konflikty etniczne i wyznaniowe a funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa narodowego”. Przedsięwzięcie inaugurowało obchody dwóch znamienitych jubileuszów. Po pierwsze, 70-lecia polskiego środowiska akademickiego we Wrocławiu, po drugie zaś, 20-lecia Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Obrady plenarne uroczyście otworzyli w imieniu władz uczelni prof. dr hab. Adam Jezierski – prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, prof. dr hab. Jerzy Juchowski – dziekan Wydziału Nauk Społecznych, a także prof. dr hab. Zdzisław J. Winnicki – dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych a zarazem kierownik Zakładu Badań Wschodnich. Zwrócili oni uwagę na znaczenie zjawiska konfliktów etnicznych i wyznaniowych na stan bezpieczeństwa we współczesnym świecie, którą to myśl rozwijali następnie prelegenci sesji plenarnej, obradującej pod przewodnictwem dr hab. Larysy Leszczenko, prof. UWr. W dalszej części dnia uczestnicy konferencji podzieleni zostali na panele tematyczne, z których trzy obradowały wczesnym popołudniem: 1) Konflikty etniczne iwyznaniowe w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, przewodnicząca dr Anna Jagiełło-Szostak; 2) Podmioty systemu bezpieczeństwa narodowego wobec konfliktów etnicznych i wyznaniowych, przewodniczący dr Tomasz Szyszlak; 3) Polsko-białoruski okrągły stół, współprzewodniczący prof. dr hab. Zdzisław J. Winnicki oraz prof. dr hab. Vladimir Snapkovsky (Białoruski Uniwersytet Państwowy, Mińsk), natomiast dwa kolejne – po przerwie obiadowej: 4) Konteksty bezpieczeństwa problematyki mniejszości narodowych i etnicznych, przewodniczący dr Mirosław Habowski; 5) Konflikty etniczne i wyznaniowe w kontekście bezpieczeństwa regionalnego i międzynarodowego, przewodniczący dr Oleksandr Kuchyk (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I. Franki, Lwów); 6) Kościoły i religie wobec problemów bezpieczeństwa, przewodniczący dr Marcin Szydzisz. Każdy z paneli zgromadził na widowni grupę zainteresowanych wystąpieniami słuchaczy, wśród których dominowali studenci kierunków bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe oraz stosunki międzynarodowe. Zgodnie z opiniami prelegentów i audytorium konferencja podjęła niezmiernie bieżącą tematykę i stała się doskonałym forum wymiany poglądów, gromadząc ponad czterdziestu referentów z najlepszych ośrodków akademickich z Polski, ale również z Białorusi, Czech, Gruzji, Niemiec, Słowacji i Ukrainy. Materialnymi efektami konferencji będą publikacje na łamach rocznika „Wschodnioznawstwo” oraz tematycznej pracy zbiorowej.

DSC_2380DSC_2529