Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Nauka > Konferencje > Konflikty wyznaniowe i etniczne a bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, państwowym i międzynarodowym- zaproszenie do udziału w konferencji

Konflikty wyznaniowe i etniczne a bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, państwowym i międzynarodowym- zaproszenie do udziału w konferencji

Zakład Badań Wschodnich Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza do udziału w jednodniowej konferencji naukowej, stanowiącej kontynuację podobnych przedsięwzięć z 2012 r. pt. "Konflikty etniczne i wyznaniowe jako zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego państw współczesnych" oraz z 2015 r. pt. "Konflikty etniczne i wyznaniowe a funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa narodowego". Poprzednie edycje zgromadziły we Wrocławiu kilkudziesięciu naukowców podejmujących w swojej pracy badawczej zagadnienia związane z interdyscyplinarną analizą zjawiska konfliktów etnicznych i wyznaniowych, reprezentujących ośrodki naukowe nie tylko z Polski, ale również z Białorusi, Czech, Gruzji, Niemiec, Rosji, Słowacji i Ukrainy.

Organizatorzy tegorocznego przedsięwzięcia chcieliby skoncentrować uwagę uczestników na wielowymiarowości konfliktów etnicznych i wyznaniowych, które mogą stanowić wyzwanie dla bezpieczeństwa nie tylko na analizowanych zazwyczaj poziomach państwowym i międzynarodowym, ale również na poziomie lokalnym. To właśnie o tym najbliższym człowiekowi poziomie często się zapomina w polskiej perspektywie badawczej. Podobnie w teorii bezpieczeństwa społeczności lokalnych pomija się kwestie relacji międzyetnicznych i międzywyznaniowych.

Osobom chętnym do zwieńczenia swoich wystąpień publikacją konferencyjną proponujemy dwie możliwości: zgłoszenie artykułu podejmującego tematykę środkowo- i wschodnioeuropejską, azjatycką bądź obejmującego zagadnienia teoretyczne do druku w roczniku „Wschodnioznawstwo” (aktualnie 9 punktów na liście B czasopism MNiSzW) lub zamieszczenie rozdziału w monografii zbiorowej. Podobne rozwiązanie doskonale się sprawdziło w przypadku poprzednich sympozjów.

 

Konferencja odbędzie się 19 kwietnia 2016 r. w Instytucie Studiów Mięzynarodowych. Język konferencji: polski (w przypadku większej ilości zgłoszeń również angielski i/lub rosyjski).


Mamy nadzieję, że nasza propozycja spotka się z Państwa życzliwym przyjęciem!

 

prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki, dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych, kierownik Zakładu Badań Wschodnich

dr Elżbieta Szyszlak – kierownik naukowy konferencji