Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Nauka > Konferencje > Książkowa wojna - obraz bezpieczeństwa i wojny w popkulturze

28 stycznia 2021 roku, staraniem Centrum Studiów i Edukacji na Rzecz Bezpieczeństwa, przy współpracy Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego oraz Sekcji Socjologicznych Problemów Bezpieczeństwa Narodowego PTS  zorganizowany został panel dyskusyjny "Książkowa wojna - obraz bezpieczeństwa i wojny w popkulturze". W wykładzie wziął udział dr Michał Piekarski z Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem. 

Szczegółowym celem webinarium była analiza sposobu w jaki w polskiej kulturze popularnej postrzegane są zagadnienia bezpieczeństwa, w tym konflikty zbrojne oraz wojsko i żołnierze.  Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali:  korespondent wojenny i pisarz Marcin Ogdowski, dziennikarz czasopisma "Wojsko i Technika" Bartłomiej Kucharski oraz Sławomir Brudny, wydawca serii książek militarnych WarBook i WarReport.

Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia oraz prezentacji działalności centrum, przeprowadzoną przez  prof. Barbarę Wiśniewska – Paź. Następnie dr Michał Piekarski przedstawił w krótkiej prezentacji znaczenie badań nad kulturą popularną, jej związki ze sferą bezpieczeństwa oraz aktualne trendy światowe.

W toku dyskusji, którą rozpoczęły obszerne wypowiedzi zaproszonych gości, po których nastąpiła ożywiona dyskusja z udziałem publiczności, analizowano szereg zagadnień związanych z popkulturą. W szczególności dyskusja dotyczyła realizmu, w jaki powieści, filmy i seriale przedstawiają samo zjawisko wojny oraz siły zbrojne, opisu mechanizmów społecznych i ludzkich postaw w toku konfliktu zbrojnego, jak również odbioru społecznego dzieł kultury popularnej poświęconej tematyce wojennej. Dyskusja prowadzona przez panelistów reprezentujących różne perspektywy: dziennikarza, pisarza, wydawcy oraz naukowca pokazała także inne zagadnienia, jak zróżnicowanie postrzegania pojęcia patriotyzmu, zróżnicowanie obrazu różnych rodzajów sił zbrojnych oraz istotną rolę edukacyjną kultury popularnej. W toku pytań od publiczności zwracano także uwagę na liczne aspekty i nawiązania historyczne. Całość panelu należy ocenić jako dającą podstawę do dalszych przemyśleń i badań i wskazującą potrzebę kontynuacji refleksji nad kulturowymi aspektami bezpieczeństwa.


Fot. Michał Piekarski