Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Nauka > Konferencje > Międzynarodowa konferencja w Wilnie

W dniach 3-5 listopada 2021 roku dr Helena Giebień uczestniczyła w międzynarodowej konferencji pt. „Polacy na Białorusi. Od Powstania Styczniowego do XXI wieku. Traktat ryski i jego konsekwencje dla Polaków i Białorusinów”, wygłosiła referat pt. „Polityka władz białoruskich wobec mniejszości polskiej na Białorusi w ostatnim dziesięcioleciu”. Organizatorem konferencji było Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, współorganizatorami Ambasada RP w Wilnie oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Partnerem Instytut Polski w Wilnie.

Ze względu na sytuację polityczną na Białorusi coroczna konferencja organizowana w Grodnie została przeniesiona na Litwę. W konferencji brali udział polscy, litewscy oraz białoruscy naukowcy, również przedstawiciele mniejszości polskiej na Białorusi, m. in. represjonowane przez białoruskie władze Irena Biernadzka oraz Maria Tiszkowska.

Konferencję zainaugurowała Urszula Doroszewska, Ambasador RP w Republice Litewskiej oraz Artur Michalski, Ambasador RP w Republice Białoruś. Liderka białoruskiej demokratycznej opozycji Swiatłana Cichanouska zdalnie połączyła się z uczestnikami konferencji. W ostatnim dniu konferencji wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska wspólnie z zastępcą przewodniczącego Seimasu Pauliusem Saudargasem wzięła udział w debacie „Białoruś we wspólnej polityce Polski i Litwy: działania parlamentów”. W trakcie dyskusji zostały poruszone m.in. kwestie kryzysu migracyjnego i wpływu władz Białorusi na destabilizację sytuacji na wschodnich granicach UE.


Więcej na temat konferencji: https://bit.ly/3n6w9b1 i https://bit.ly/3DctXEm