Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Nauka > Konferencje > Polsko-niemiecka konferencja Polen-Deutschland: (Des-) Interesse am Nachbarn? [Polska-Niemcy. (Nie)zainteresowani sobą sąsiedzi?]

W dniu 7 lipca 2022 r. odbyła się w Instytucie Studiów Międzynarodowych polsko-niemiecka konferencja pt. "Polen-Deutschland: (Des-) Interesse am Nachbarn? [Polska-Niemcy. (Nie)zainteresowani sobą sąsiedzi?]. Organizatorem wydarzenia był Zakład Badań Niemcoznawczych, a jego partnerem Zakład Historii 19. do 21. wieku na Uniwersytecie w Lipsku.
Plakat
© Uniwersytet Wrocławski

Na wstępie uczestnicy spotkania zostali powitani przez zastępcę dyrektora ISM ds. nauki dr Katarzynę Jędrzejczyk-Kuliniak. Wprowadzenia do obrad konferencji dokonał kierownik ZBN dr hab. prof. UWr Tadeusz Lebioda oraz reprezentujący partnerską jednostkę z Lipska Prof. Dirk van Laak. 
5
  © Zakład Badań Niemcoznawczych
2
  © Zakład Badań Niemcoznawczych

Podczas konferencji wygłoszone zostały następujące referaty:
  • Prof. Dr. Dirk van Laak (Universität Leipzig) - Diesseits und jenseits der Oder. Polen und Deutsche seit den 1980er Jahren

1

© Zakład Badań Niemcoznawczych

  • Prof. Dr. Detlev Brunner (Universität Leipzig) – Transformationsperiode in einem deutsch-polnischen Vergleich3© Zakład Badań Niemcoznawczych
  • Dr Joanna Trajman (Uniwersytet Wrocławski) – [(Un)bekannte Nachbarn - Darstellungen von Polen und Deutschen in Spielfilmen]
  • Dr Mariusz Kozerski (Uniwersytet Wrocławski) - Gesellschaftliche Polarisierung in Polen im Spiegel der deutschen Presse 
  • Dr hab. prof. UWr Tadeusz Lebioda (Uniwersytet Wrocławski) – Historische Aspekte des gegenseitigen (Des-) Interesse

4

  © Zakład Badań Niemcoznawczych

6

  © Zakład Badań Niemcoznawczych

W drugiej części konferencji odbyła się dyskusja poświęcona tematyce wystąpień. Moderatorem spotkania (prowadzonego w całości w języku niemieckim) była dr Marlena Piotrowska z Instytutu Politologii UWr. Wszystkim uczestnikom wydarzenia dziękujemy świetne przygotowanie merytoryczne oraz stworzenie podczas spotkania przyjaznej i miłej atmosfery.
8
  © Zakład Badań Niemcoznawczych

© Zakład Badań Niemcoznawczych
7