Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Nauka > Konferencje > Seminarium online na temat Studia w warunkach pandemii: zdalny wymiar współpracy międzyuniwersyteckiej

W dniu 23 czerwca 2020 r. odbyło się trzecie lwowsko-wrocławskie Seminarium online, które dotyczyło kwestii zmian w systemie funkcjonowania uniwersytetów w warunkach pandemii. Tematyka Seminarium przyciągnęła uwagę ok. dwudziestu uczestników ze Lwowa i Wrocławia. Warto podkreślić, że swoimi spostrzeżeniami i propozycjami współpracy w zaistniałej sytuacji podzielili się naukowcy, przedstawiciele administracji uczelnianych oraz studenci. Szczególna uwaga w dyskusji została zwrócona na zagwarantowanie efektywnego wykorzystania nowych technologii w procesie dydaktycznym oraz we współpracy naukowej, zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności także w warunkach postpandemicznych.

          Dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Lwowskiego prof. Markijan Malski akcentował uwagę na konieczności dostosowania się uniwersytetów do nowych warunków nauczania i współpracy naukowej, wskazywał na znaczenie ciągłości funkcjonowania instytucji akademickich w czasie zagrożenń jako ważnego elementu bezpieczeństwa państwa.   

          Profesor Jan Burdukiewicz  - Prorektor UWr. ds. współpracy międzynarodowej zwrócił uwagę na wieloletnie relacje pomiędzy UWr a Uniwersytetem Narodowym we Lwowie, jak rownież na tradycje naukowe łączące Uczelnie. Prof. J. Burdukiewicz podkreślił, że zaangażowanie naukowców w nowe formy współpracy - zdalne, poszerza perspektywę wymiany doświadczeń, dyskusji naukowych oraz współpracy międzyuczelnianej.

          Obecny stan i perspektywy wymiany studenckiej i naukowców w ramach Programu Erasmus przedstawiła koordynator z LUN dr Oksana Krajewska. Interesujące uwagi zostały przedstawione także przez lwowskich studentów, przebywających obecnie na wymianie akademickiej w ramach Programu Erasmus. Swój punkt widzenia oraz propozycję na czasy postpandemiczne w zakresie zdalnych form nauczania zostały przedstawione także przez studentów ISM UWr. - Tomasza Pilcha oraz Aleksandra Suchecka.

          Z kolei koordynatorka Programu L. Kirklanda we Wrocławiu Irina Tkeshelashvili podzieliła się opinią na temat realizacji zadań przez stażystów w czasie pandemii, jak i zwróciła uwagę na szereg ograniczeń w dostępie do staży w instytucjach i organizacjach w czasie kwarantanny.

          Zagadnienia związane ze specyfiką metodologiczną, techniczną i organizacyjną we wprowadzeniu zdalnych form nauczania omówili naukowcy z ISM -  dr hab. M. Ryniejska-Kiełdanowicz, dr M. Koczan, dr K. Jędrzejczak-Kuliniak, prof. L. Leszczenko. Partnerzy ze Lwowa dr O. Kuczyk. dr R. Vovk, dr I. Hurniak, dr N. Shalena podzielili się także swoim doświadczeniem zdalnych form nauczania oraz  współpracy z naukowcami z partnerskich uniwersytetów zagranicznych w czasie pandemii.

          W podsumowaniu dyskusji uznano, że kontynuacja spotkań i dyskusji na poruszony temat jest konieczna, podkreślano, że tradycyjne formy współpracy międzyuniwersyteckiej mogą z korzyścią być uzupełnione o zdalne formy komunikacji, zaproponowano także wykorzystanie narzędzi platform online do zorganizowania wykładów gościnnych lub innych form działalności akademickiej.           


Seminarium_2-23-06-2020