Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Nauka > Konferencje > Stosunki białorusko-polskie: historia i współczesność

W dniu 29 października 2020 roku odbył się XVI Białorusko-Polski Okrągły Stół pt. „Stosunki białorusko-polskie: historia i współczesność” w formacie online. Organizatorem wydarzenia był Zakład Dyplomatycznej i Konsularnej Służby na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu przy współpracy z Zakładem Badań Wschodnich Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestnicy konferencji w swoich wystąpieniach skupili się na wieloaspektowych współczesnych relacjach między Białorusią a Polską, uwzględniając m.in. kontekst społeczno-polityczny, bezpieczeństwa energetycznego, współpracy transgranicznej oraz współpracy kulturalnej. Zostały także poruszone kwestie udziału Białorusi w procesach pokojowych na obszarze poradzieckim, współpracy białorusko-chińskiej, a także zwrócono szczególną uwagę na implikacje dla polityki wewnętrznej i zagranicznej Białorusi wynikające z zacieśniania integracji z Federacją Rosyjską.

Dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych BPU, prof. Wiktor Szadurski podkreślił, iż mimo nierównomiernych relacji polsko-białoruskich, naukowe debaty na temat bieżących wydarzeń, poszukiwanie wspólnych płaszczyzn porozumienia odbywają się bez zakłóceń. Dyrektor ISM UWr. Prof. Krzysztof Kociubiński także podkreślił wagę wzajemnych relacji i wyraził nadzieję, że format spotkań pozostanie bez zmian. W wystąpieniach oraz dyskusji wzięli udział naukowcy ISM – Prof. L. Leszczenko, dr K. Jędrzeczyk-Kuliniak, dr inż. M. Kulczycki, dr M. Koczan, dr H. Giebień, prof. Z.J. Winnicki, dr M. Habowski, mgr T. Iwanow. Urząd Miejski Wrocławia reprezentowały Dyrektor Biura Współpracy z zagranicą dr Ewa Gołąb-Nowakowska oraz mgr Sara Blejwas. E. Gołąb-Nowakowska przedstawiła działania UM Wrocławia na rzecz współpracy z Białorusinami. Ze strony białoruskiej wystąpili m.in. doc. Olga Lazorkina oraz prof. Andrej Rusakowicz.

Koordynatorami Okrągłego Stołu ze strony białoruskiej była docent O. Lazorkina, ze strony polskiej dr H. Giebień.