Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Nauka > Konferencje > Terroryzm we współczesnym świecie - dyskusja panelowa

Terroryzm we współczesnym świecie - dyskusja panelowa

W czwartek 10 marca w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego odbył się panel dyskusyjny zorganizowany przez Pracownię Koordynacji Badań i Dydaktyki Bezpieczeństwa Narodowego oraz Sekcję Bezpieczeństwa Koła Wschodnioeuropejskiego Stosunków Międzynarodowych pod nazwą „Terroryzm we współczesnym świecie”. W spotkaniu udział wzięli pracownicy Wydziału Nauk Społecznych - Instytutu Studiów Międzynarodowych i Instytutu Socjologii, eksperci w zakresie prawa międzynarodowego, socjologii bezpieczeństwa, terroryzmu oraz Bliskiego Wschodu. Obecni byli także przedstawiciele służb mundurowych: policji (Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji we Wrocławiu),  straży granicznej (Placówki Straży Granicznej Wrocław - Strachowice) oraz Wojska Polskiego, które reprezentowane było przez oficerów z Jednostki Wojskowej AGAT oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych.

Pierwszą część dyskusji rozpoczęła prezentacja pracownika ISM i stałego współpracownika "Special-Ops", dr. Michała Piekarskiego, dotycząca charakterystyki sprawców zamachów terrorystycznych, w tym roli kobiet w tym zjawisku. Dr Marcin Szydzisz obszernie omówił sytuację na Bliskim Wschodzie, odwołując się także do osobistych spostrzeżeń z pobytów w tym regionie,  dr Adrian Szumski odniósł się do zagadnień prawnomiędzynarodowych, zaś dr Piotr Pieńkowski z Instytutu Socjologii UWr uzupełnił debatę perspektywą socjologiczną.

W drugiej części konferencji, która dotyczyła zwalczania terroryzmu, zaproszeni funkcjonariusze służb mundurowych przedstawili zadania i specyfikę działań w zakresie zwalczania terroryzmu. W dyskusji poruszono kwestię ustawy antyterrorystycznej oraz omówiono specyfikę działań jednostek specjalnych (w granicach, w jakich te zagadnienia mogą być prezentowane publicznie). Obszernie prezentowano także problematykę migracji międzynarodowych i współpracy europejskiej w zakresie ochrony granic UE.

Panel dyskusyjny cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony publiczności - przede wszystkim studentów kierunków bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe oraz stosunki międzynarodowe. Godne uwagi jest to, że jest to kontynuacja wieloletniej tradycji działalności studenckiej w zakresie badań i dyskusji nad bezpieczeństwem na Wydziale Nauk Społecznych UWr. Spotkania te dają możliwość kontaktu z przedstawicielami służb mundurowych, co ułatwia wymianę opinii pomiędzy badaczami i praktykami, niezwykle cenną wobec złożoności omawianych problemów.


Dr Michał Piekarski

fot. Michał Piekarski