Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Nauka > Konferencje > X Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych oraz Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają do wzięcia udziału w X OGÓLNOPOLSKIEJ KONWENCJI POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH

pt. DYNAMIKA ZMIAN STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH: NOWE WYZWANIA I TRANSFORMACJE.

Konwencja odbędzie się we Wrocławiu w dniach 5-6 listopada 2020 r.


10th CONVENTION OF
THE POLISH INTERNATIONAL STUDIES ASSOCIATION

THE DYNAMICS OF CHANGE IN INTERNATIONAL RELATIONS:
NEW CHALLENGES AND TRANSFORMATIONS

Celem X Jubileuszowej Konwencji PTSM będzie odniesienie się do problemu zmian w stosunkach międzynarodowych. Skala i dynamika zmian po zakończeniu zimnej wojny są tak znaczące, że uzasadnia to ze wszech miar podjęcie takiego problemu badawczego.

Badanie zmian w stosunkach międzynarodowych wyrasta z opozycji do historycznie statycznych ujęć zjawisk i procesów w nich się dokonujących z jednej strony, a z drugiej na skupianiu się jedynie na niezmiennej strukturalnej cesze ciągłości.  Ta druga postawa wyrasta z przekonania części  badaczy, że w stosunkach  międzynarodowych dominuje ta właśnie cecha – co ma swoje źródło w opacznym pojmowaniu następującej opinii Kennetha N. Waltza: Tekstura polityki międzynarodowej nie ulega większym zmianom, pewne wzory pojawiają się ponownie a wydarzenia pojawiają się w nieskończoność. Rzadko dochodzi do zmiany typu lub jakości relacji, które w niej dominują (K.N. Waltz, Struktura teorii stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo  Naukowe Scholar, Warszawa 2010, s.74).

W rzeczywistości jednak przedstawiciele wszystkich teorii stosunków międzynarodowych przyjmują jako oczywiste założenie, że kontynuacji podstawowych cech strukturalnych towarzyszą zmiany, które w literaturze przedmiotu ujmuje się za pomocą takich pojęć jak: cykliczność, ewolucja, rozwój historyczny, transformacja, postęp. Na ogół zmiany kwalifikuje się jako: stopniowe i przełomowe, sekwencyjne i kumulatywne, pokojowe i niepokojowe.

Kalevi J. Holsti zaproponował następujące kategorie analityczne w badaniu zmian w stosunkach międzynarodowych: Trends, great events, great achievements, significant social technological innovation, replacement, addition or subtraction, increased or decreased complexity, transformation, reversion, obsolescence, a new institution (K.J. Holsti, Taming the Sovereigns: Institutional Change in International Politics, Cambridge University Press, 2004).

Mając powyższe na uwadze propozycje paneli i referatów na X Konwencję powinny skupić się na udzieleniu odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Kto i co jest źródłem zmian?
 2. Jaki jest mechanizm powstawania zmian? Chodzi tu o odpowiedzi na pytanie o zmiany na poziomie systemu międzynarodowego, które z kolei oddziałują na zmiany na poziomie regionalnym i państwa oraz jak różne podmioty kształtują struktury międzynarodowe na poziomie regionalnym i globalnym;
 3. Na czym polega specyfika zmian na poziomie aktorów międzynarodowych, struktur, instytucji i procesów międzynarodowych?

W szczególności tematyka Konwencji zmierza do odniesienia się do następujących kwestii:

 1. Wyzwań dotyczących współczesnego ładu międzynarodowego i kierunków jego przekształceń;
 2. Transformacji międzynarodowych instytucji ekonomicznych i napięć w gospodarce światowej;
 3. Wyzwań związanych z regionalnymi formami współpracy na świecie;
 4. Przekształceń dotychczasowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego na poziomie globalnym, regionalnym i lokalnym;
 5. Kryzysu klimatycznego i jego wpływu na stosunki międzynarodowe;
 6. Wyzwań stojących przed poszczególnymi regionami świata i zmieniającą się ich pozycją;
 7. Problematyki zasobów surowcowych na świecie, stanowiącą podstawę dla współpracy oraz dla rywalizacji;
 8. Wyzwań związanych z przekształceniami w komunikowaniu międzynarodowym i rozwojem nowych technologii informacyjnych;
 9. Rozwoju technologicznego i związanych z tym wyzwań dla środowiska międzynarodowego;
 10. Kryzysu wartości i norm międzynarodowych związanych m.in. z prawem międzynarodowym, prawami człowieka, human security, reżimami międzynarodowymi;
 11. Problemów związanych z badaniami stosunków międzynarodowych, w tym znaczeniu i możliwości wyjaśniania i zrozumienia współczesnego świata w ramach poszczególnych teorii stosunków międzynarodowych.
Rada Programowa / Programme Board
 • prof. dr hab. Robert Wiszniowski – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UWr.
 • prof. UWr. dr hab. Krzysztof Kociubiński – Dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych WNS UWr.
 • prof. dr hab. Edward Haliżak – Przewodniczący PTSM
 • dr Łukasz Fijałkowski – Przewodniczący Oddziału PTSM we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Andrzej Mania – Wiceprzewodniczący PTSM
 • prof. dr hab. Marek Pietras – Wiceprzewodniczący PTSM
 • prof. UŁ dr hab. Radosław Bania – Wiceprzewodniczący PTSM
 • prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller
 • prof. dr hab. Beata Ociepka
 • prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak
 • prof. UWr. dr hab. Magdalena Ratajczak
 • dr hab. Adriana Dudek
Obszar badawczy / Research Area

W szczególności tematyka Konwencji zmierza do odniesienia się do następujących kwestii:

 1. Wyzwań dotyczących współczesnego ładu międzynarodowego i kierunków jego przekształceń;
 2. Transformacji międzynarodowych instytucji ekonomicznych i napięć w gospodarce światowej;
 3. Wyzwań związanych z regionalnymi formami współpracy na świecie;
 4. Przekształceń dotychczasowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego na poziomie globalnym, regionalnym i lokalnym;
 5. Kryzysu klimatycznego i jego wpływu na stosunki międzynarodowe;
 6. Wyzwań stojących przed poszczególnymi regionami świata i zmieniającą się ich pozycją;
 7. Problematyki zasobów surowcowych na świecie, stanowiącą podstawę dla współpracy oraz dla rywalizacji;
 8. Wyzwań związanych z przekształceniami w komunikowaniu międzynarodowym i rozwojem nowych technologii informacyjnych;
 9. Rozwoju technologicznego i związanych z tym wyzwań dla środowiska międzynarodowego;
 10. Kryzysu wartości i norm międzynarodowych związanych m.in. z prawem międzynarodowym, prawami człowieka, human security, reżimami międzynarodowymi;
 11. Problemów związanych z badaniami stosunków międzynarodowych, w tym znaczeniu i możliwości wyjaśniania i zrozumienia współczesnego świata w ramach poszczególnych teorii stosunków międzynarodowych.
Komitet Organizacyjny / Organizational Committee
 • prof. UWr. dr hab. Krzysztof Kociubiński
 • dr hab. Jarosław Jarząbek
 • dr Łukasz Fijałkowski
 • dr Karina Jędrzejowska
 • mgr Sylwia Piechocińska-Para
 • dr Renata Kunert-Milcarz
 • dr Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak
 • dr Marek Musioł
Zgłoszenie udziału / Panel & Paper Proposal Submission

Propozycje paneli – w językach polskim lub angielskim – można zgłaszać do 30 marca 2020 r. (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY). Informacja o ich przyjęciu zostanie ogłoszona do 10 kwietnia 2020 r. Lista paneli zostanie opublikowana na stronie internetowej www.ptsm.edu.pl.

Zgłoszenia referatów przyjmowane będą w dwóch turach:

 • I tura: 15 kwietnia – 15 czerwca 2020 r.
 • II tura: 15 czerwca – 15 września 2020 r.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w Konwencji (referat) proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (formularz zostanie otwarty 15 kwietnia 2020 r.). Zgłoszenia referatu można dokonać:

 • wybierając odpowiedni panel;
 • niezależnie od opublikowanej listy paneli.

___________

Call for Panels is opened until March 30, 2020. Paper proposals can be submitted via the online application form: PANEL SUBMISSION, 10th PISA Convention. Panel proposals may be submitted in Polish or English.


Opłata konferencyjna / Conference Fee

Warunkiem udziału w Konwencji jest wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 600 zł w terminie do 20 września 2020 r. Członkowie Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych z opłaconą składką PTSM za 2020 r. i brakiem zaległości za 2019 r. uiszczają opłatę w wysokości 450 zł, doktoranci – 350 zł (doktoranci będący członkami PTSM – 300 zł), studenci – 300 zł (studenci będący członkami PTSM – 250 zł). Opłata obejmuje wydanie punktowanej publikacji pokonferencyjnej pod warunkiem uzyskania pozytywnej recenzji wydawniczej.

W przypadku uiszczenia opłaty do dnia 30 czerwca 2020 r. (data zaksięgowania) opłaty wynoszą odpowiednio: 550 zł; 400 zł dla członków PTSM bez zaległości w opłatach członkowskich; 320 zł dla doktorantów (250 zł dla doktorantów członków PTSM); 280 zł studenci (200 zł studenci członkowie PTSM).

Konto:

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, al. Wojska Polskiego 9, 01-524 Warszawa,

Millenium Bank S.A. 37 1160 2202 0000 0001 6154 2677, dopisek: „Konwencja 2020”

___________

The conference fee covers the costs of the catering, conference materials, and peer-reviewed post-conference book. Conference participants are to make their travel and accommodation arrangements.

Account information:

Polish International Studies Association, Al. Wojska Polskiego 9, 01-524 Warsaw, Poland

Millenium Bank S.A. 37 1160 2202 0000 0001 6154 2677, Annotation: “Convention 2020”


https://ptsm.edu.pl/x-ogolnopolska-konwencja-ptsm-zaproszenie/

ISM