Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Nauka > Konferencje > XIV Białorusko-Polski Okrągły Stół 

XIV Białorusko-Polski Okrągły Stół. Relacje białorusko-polskie: historia i współczesność

W dniu 26 października 2018 r. przedstawiciele Instytutu Studiów Międzynarodowych brali udział w XIV Białorusko-Polskim Okrągłym Stole, który odbył się na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Państwowego Uniwersytetu Białoruskiego w Mińsku. Naukowcy z ISM zaprezentowali następujące wystąpienia: dr hab. prof. nadzw. Larysa Leszczenko, Международная активность польских органов самоуправления воеводского уровня как составляющая внешней политики РП. Польско-белорусское сотрудничество; dr hab. prof. UWr. Piotr Marszałek, Collective defence system towards hybrid threats in Europe in the post-bipolar world; dr Helena Giebień, Relacje polsko-białoruskie po 2010 roku.

            Warto podkreślić, że umowa o współpracy pomiędzy ISM UWr. a Wydziałem Stosunków Międzynarodowych Państwowego Uniwersytetu Białoruskiego w Mińsku została zawarta w 2004 roku. Okrągłe Stoły białorusko-polskie/polsko-białoruskie odbywają się corocznie naprzemiennie w Mińsku lub we Wrocławiu.

Wydzial-SM-Minsk