Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Marcin Szydzisz > Najważniejsze publikacje

Spis publikacji

Monografie
Sekurytyzacja jako narzędzie polityki zagranicznej Izraela w świetle teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2019, ss. 276.
Społeczność żydowska na Dolnym Śląsku w latach 1950-1989 w świetle działalności Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, Wrocław 2019, ss. 280.

.

Artykuły w czasopismach i rozdziały w książkach


The cultural security of Israel / Marcin Szydzisz
// W: Cultural security : theory - selected aspects - case studies / Rafał Wiśniewski, Elżbieta Szyszlak, Radosław Zenderowski (eds.). - Lausanne : Peter Lang Publishing Group, 2023. - (Studies in Politics, Security and Society ; 53). - S. 217-231.


Relacje turecko-palestyńskie : ciągłość czy zmiana? / Marcin Szydzisz, Piotr Kosiorek
// Wschodnioznawstwo. - Vol. 17 (2023), s. 73-96.

Dostęp:
   https://www.ejournals.eu/Wschodnioznawstwo/2023/Tom-17/art/24724/


Relacje pomiędzy Egiptem a Izraelem po Arabskiej Wiośnie / Marcin Szydzisz
// W: Arabska Wiosna jako czynnik zmiany w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie : bilans po dekadzie / redakcja naukowa Kinga Smoleń, Katarzyna Stachurska-Szczesiak, Marek Pietraś. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2023. - S. 189-209. - Bibliografia na stronach 206-209. 


Wpływ tzw. Arabskiej Wiosny na bezpieczeństwo Izraela : wymiar regionalny / Marcin Szydzisz
// Wschodnioznawstwo. - T. 16 (2022), s. 81-98.

   Dostęp:
   https://doi.org/10.4467/20827695WSC.22.006.16755


Polityka zagraniczna Polski wobec Bliskiego Wschodu po wejściu RP do Unii Europejskiej = Poland's foreign policy towards The Middle East after Poland's accession to The European Union / Marcin Szydzisz
// W: Europa Środkowa i Wschodnia : dekady wolności - czas przemian. Tom 2, Przemiany polityczne w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989 roku / redakcja Marcin Adamczyk, Michał Siekierka, Michał Lubicz Miszewski. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe FNCE, 2021. - S. 167-193.


Rada Jeszy : polityczna struktura samorządu żydowskiego na Zachodnim Brzegu Jordanu / Marcin Szydzisz
// W: Globalne problemy - lokalne perspektywy : studia nad bezpieczeństwem / redakcja naukowa Krzysztof Kociubiński, Elżbieta Szyszlak. - Warszawa : Difin, 2020. - S. 229-240.


Beyond "Recognition" : The Polish Perspectives on Israeli and Palestinian National Identities : Preliminary Assumptions of Research / Jarosław Jarząbek, Marcin Szydzisz. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Polish Political Science Yearbook. - Vol. 47, iss. 2 (2018), s. 319-330 - Dostęp: http://www.czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ppsy/47-2/ppsy2018211.pdf. - . - Link zweryfikowany 15.10.2018


Polityka zagraniczna Palestyny / Marcin Szydzisz // W: Wprowadzenie do polityki zagranicznej muzułmańskich państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej / redakcja naukowa Marta Woźniak-Bobińska, Anna M. Solarz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2018. - S. 29-61. - Bibliogr. - Recenzenci: prof. dr hab. Marek Dziekan; dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH


Polityka zagraniczna RP wobec Bliskiego Wschodu / Marcin Szydzisz. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Dyplomacja i Bezpieczeństwo. - Nr 1 (2017/2018), s. 153-167. - Tom posiada własny tytuł: Polityka zagraniczna Polski wobec państw, regionów i organizacji.


Szas i jego wpływ na współczesny Izrael / Marcin Szydzisz, Paweł Pokrzywiński // W: Wybrane systemy polityczne i partyjne : wyzwania i prognozy / redakcja naukowa Katarzyna Kamińska-Korolczuk, Margaretta Mielewczyk, Rafał Ożarowski. - Gdańsk : Wydawnictwo Athenae Gedanenses, 2018.- S. 123-143 : tab. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol., ang. - Recenzja: prof. dr hab. Radosław Zenderowski, dr Maria Wincławska.Konstytucja (ustawa zasadnicza) : [hasło] / Marcin Szydzisz // W: Leksykon bezpieczeństwa : wybrane pojęcia / red. Katarzyna Dziubińska-Wójcik, Ryszard Niedźwiecki, Wojciech Saletra, Anna Zagórska. - [Kielce] : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, [ca 2017]. - S. 216-217. - Recenzenci: Marian Kozub, Henryk Wyrębek.


Legitymizacja prawa : [hasło] / Marcin Szydzisz // W: Leksykon bezpieczeństwa : wybrane pojęcia / red. Katarzyna Dziubińska-Wójcik, Ryszard Niedźwiecki, Wojciech Saletra, Anna Zagórska. - [Kielce] : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, [ca 2017]. - S. 245-246. - Bibliogr. - Recenzenci: Marian Kozub, Henryk Wyrębek.


Palestinian refugees in Syria during the Syrian Civil War / Marcin Szydzisz. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych. - T. 12, nr 1 (2017), s. 107-123 - Dostęp: http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPol12_1/7_Szydzisz.pdf. - . - Link zweryfikowano 2017.12.20


Piractwo morskie : [hasło] / Marcin Szydzisz // W: Leksykon bezpieczeństwa : wybrane pojęcia / red. Katarzyna Dziubińska-Wójcik, Ryszard Niedźwiecki, Wojciech Saletra, Anna Zagórska. - [Kielce] : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, [ca 2017]. - S. 351-352. - Bibliogr. - Recenzenci: Marian Kozub, Henryk Wyrębek.


Polityka zagraniczna Izraela wobec aktualnych wydarzeń na Bliskim Wschodzie / Marcin Szydzisz // W: Badanie polityki zagranicznej państwa : Stany Zjednoczone, Azja Wschodnia, Bliski Wschód i Ameryka Łacińska / pod red. Pauliny Materny, Małgorzaty Pietrasiak, Radosława Bani i Michała Stelmacha. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych ; Rambler Press, 2017. - S. 209-[228]. - Bibliogr. - Recenzja: prof. nadzw. dr hab. Mieczysław Sprengel


Prawo krajowe : [hasło] / Marcin Szydzisz // W: Leksykon bezpieczeństwa : wybrane pojęcia / red. Katarzyna Dziubińska-Wójcik, Ryszard Niedźwiecki, Wojciech Saletra, Anna Zagórska. - Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, [ca 2017]. - S. 405. - Bibliogr. - Recenzenci: prof. zw. dr hab. Marian Kozub, prof. dr hab. Henryk Wyrębek


Ratyfikowana Umowa Międzynarodowa : [hasło] / Marcin Szydzisz // W: Leksykon bezpieczeństwa : wybrane pojęcia / red. Katarzyna Dziubińska-Wójcik, Ryszard Niedźwiecki, Wojciech Saletra, Anna Zagórska. - [Kielce] : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, [ca 2017]. - S. 459-460. - Bibliogr. - Recenzenci: Marian Kozub, Henryk Wyrębek.


Rozporządzenie : [hasło] / Marcin Szydzisz // W: Leksykon bezpieczeństwa : wybrane pojęcia / red. Katarzyna Dziubińska-Wójcik, Ryszard Niedźwiecki, Wojciech Saletra, Anna Zagórska. - [Kielce] : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, [ca 2017]. - S. 469-470. - Bibliogr. - Recenzenci: Marian Kozub, Henryk Wyrębek.


The Meaning of the Israeli-Palestinian Conflict in the Regional Security Complex / Marcin Szydzisz // W: Political Dilemmas of the Arab and Muslim World / edited by Rafał Ożarowski, Wojciech Grabowski. - Warsaw : Rambler Press, 2017. - S. 105-126. - Bibliogr. - Book reviewed by professor Marek Rewizorski (University of Gdańsk).


Ustawa : [hasło] / Marcin Szydzisz // W: Leksykon bezpieczeństwa : wybrane pojęcia / red. Katarzyna Dziubińska-Wójcik, Ryszard Niedźwiecki, Wojciech Saletra, Anna Zagórska. - [Kielce] : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, [ca 2017]. - S. 578-579. - Bibliogr. - Recenzenci: Marian Kozub, Henryk Wyrębek.

Israeli-Palestinian conflict - a catalog of problems to solve / Marcin Szydzisz. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol. // Przegląd Narodowościowy. - Vol. 6, iss 1 (2016), Special Issue, s. 147-159 - Dostęp: http://dx.doi.org/10.1515/pn-2016-0009. - . - Link zweryfikowano 2017.05.19. - Numer posiada własny tytuł: Jews


Israel's new position in the Middle East / Marcin Szydzisz // W: Arab and Muslim World in International Relations / ed. by Rafał Ożarowski and Wojciech Grabowski. - Warsaw : Rambler Press, 2016. - S. 143-160. - Bibliogr. - Reviewer: Sylwester Gardocki, prof. UO


Konflikt izraelsko-palestyński : reperkusje dla regionu / Marcin Szydzisz // W: Konflikty etniczne i wyznaniowe a bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, państwowym i międzynarodowym : wybrane aspekty / pod red. Elżbiety Szyszlak i Tomasza Szyszlaka. - Kraków : Zakład Wydawniczy NOMOS, 2016. - S. 125-142. - Recenzja: prof. dr hab. Walenty Baluk


Polityka zagraniczna RP wobec Bliskiego Wschodu - zmiana czy ciągłość / Marcin Szydzisz. - Streszcz. w jęz. ang. // Dyplomacja i Bezpieczeństwo. - 2016, nr 1, s. 185-206. - Zeszyt posiada własny tytuł: Między wojną a dyplomacją : polityka zagraniczna Polski w świetle wyzwań na arenie międzynarodowej.


Prawo narodów do samostanowienia (self-determiantion) : Palestyńczycy a separatyści ze wschodu Ukrainy: główne różnice / Marcin Szydzisz. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. i ukr. // Visnyk of the Lviv University. Series International Relations. - Nr 39 (2016), s. 86-96 - Dostęp: http://tinyurl.com/y9mr2axp. - . - Link zweryfikowano 2017.06.09


Sprawa palestyńska a Arabska Wiosna / Marcin Szydzisz // W: Ciągłość i zmiana w świecie islamu / pod red. Izabeli Kończak i Marty Woźniak-Bobińskiej. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. - S. 135-144. - Bibliogr. - Recenzenci: Barbara Ostafin, Katarzyna Pachniak


Sprawiedliwość i solidarność w polityce zagranicznej Izraela na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych / Marcin Szydzisz, Anna M. Solarz. - Streszcz. w jęz. pol., ang. // Stosunki Międzynarodowe. - T. 52, nr 2 (2016), s. 143-159


Wpływ aktualnych wydarzeń w Syrii na bezpieczeństwo Izraela / Marcin Szydzisz // W: Problemy bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (MENA) / pod red. Radosłwa Bani, Roberta Czuldy i Krzysztofa Zdulskiego. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. - S. 136-144. - Recenzent: Bartosz Wróblewski.

Wpływ powstania tzw. Państwa Islamskiego na konflikt izraelsko-palestyński / Marcin Szydzisz, Bibliogr. - Streszcz.w jęz. ang.

// Dyplomacja i Bezpieczeństwo. - Rocznik nr 1 (3) 2015, s. 195-209

Recenzenci: dr hab. Jan Maciejewski, prof. nadzw. UWr., dr Volodymyr Lavrynenko, prof. NUP im. M. P. Drahomanowa


Wkład Izraela w realizację Milenijnych Celów Rozwoju / Marcin Szydzisz, Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. i ang.// Sučasnì tendencìï Mìžnarodnìh vìdnosin: polìtika, ekonomìka, pravo. - V. 3 (2015), s. 137-142


Demograficzny wymiar konfliktu izraelsko-palestyńskiego / Marcin Szydzisz, Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.

// Krakowskie Studia Międzynarodowe. - R. 11, nr 3 (2014), s. 183-196 .


Kierunki aktywności międzynarodowej Palestyńczyków / Marcin Szydzisz, Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang

// Stosunki Międzynarodowe - International Relations. - T. 49 (2014), s. 123-136 .


Polska polityka wobec stron konfliktu izraelsko-palestyńskiego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej / Marcin Szydzisz Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.

// Dyplomacja i Bezpieczeństwo. - 2014, nr 1, s. 167-180 .


Uznanie Izraela za państwo dla ludności żydowskiej - nowy postulat w negocjacjach izraelsko-palestyńskich / Marcin Szydzisz, Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.

// Wschodnioznawstwo. - 2014, s. 207-215.


The Palestinian International Identity after the UN Resolution / Marcin Szydzisz, Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.

// The Copernicus Journal of Political Studies. - 2013, iss. 1, s. 113-126


Postrzeganie Ziemi przez współczesnych Żydów mieszkających w Izraelu / Marcin Szydzisz, Bibliogr.
// Racja Stanu. - 2012-2013, nr 2-1 (12-13), s. 47-54


Rola Żydów z byłego Związku Radzieckiego w kształtowaniu stosunków izraelsko-polskich / Marcin Szydzisz, Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.

// Dyplomacja i Bezpieczeństwo. - 2013, nr 1, s. 135-142.


Religijne wymiary konfliktu izraelsko-palestyńskiego / Marcin Szydzisz, Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.

// Wschodnioznawstwo. - 2012, s. 167-179


Działalność kulturalna społeczności żydowskiej na Dolnym Śląsku / Marcin Szydzisz. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Kwartalnik Historii Żydów. - 2011, nr 1, s. 65-90 : tab.


Stosunki egipsko-izraelskie / Marcin Szydzisz. - Bibliogr. // Raport Afryka [Dokument elektroniczny]. - 2011, maj-sierpień, s. 23-26.


Kronika wypadków antysemickich : Polska 1945 - 1968 / Anna Nowak, Marcin Szydzisz. - Bibliogr. // Notatnik teatralny . - Nr 56-57(2009), s. 26-29. - Numer czsopisma ma tytuł: Marzec ′68 [4 dramaty]


Odpływ: o działalności teatralnej społeczności żydowskiej na Dolnym Śląsku / Marcin Szydzisz. - Bibliogr. // Notatnik teatralny. - Nr 56-57(2009), s. 362-370. - Numer czasopisma ma tytuł: Marzec ′68 [4 dramaty]


Ustawa o zakazie uboju rytualnego : czy sanacja była antyżydowska? / Marcin Szydzisz // W: Europa narodów / pod red. Grzegorza Tokarza. - Wrocław : Oficyna Wydaw. Arboretum, 2008. - S. 315-326. - Bibliogr. - Recenzent: dr hab. Krzysztof Szewior

Rozdziały w książkach

Sprawa palestyńska a Arabska Wiosna /Marcin Szydzisz

//W; Ciągłość i zmiana w świecie islamu / Redakcja naukowa: Izabela Kończak i Marta Woźniak-Bobińska – Łódź – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. - S. 135-144. - Bibliogr.

Recenzenci: Barbara Ostafin, Katarzyna Pachniak


Uznanie Palestyny za państwo nieczłonkowskie o statusie obserwatora ONZ - nowa rzeczywistość na Bliskim Wschodzie? / Marcin Szydzisz

// W: Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych w XXI wieku / Redakcja naukowa: Wiesław Lizak i Anna M. Solarz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015. - S. 89-97. - Bibliogr.

Recenzent: dr hab. Rafał Ożarowski, prof. UG


Stosunki izraelsko - palestyńskie: stagnacja czy nowe otwarcie / Marcin Szydzisz// W: Bliski Wschód w procesie przemian. Tom 1 / Redakcja naukowa: Agnieszka Bryc, Michał Dahl, Magdalena Lewicka. - Toruń : Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. - S. 145-159. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.

Recenzent: prof. dr hab. Marek Dziekan


Religia na drodze do pokoju między Izraelczykami i Palestyńczykami - mur czy pomost? / Marcin Szydzisz// W: Z problematyki pokoju w stosunkach międzynarodowych / red. nauk. Wiesław Lizak, Anna M. Solarz. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. - S. 105-118. - Bibliogr.


Pomoc zdrowotna dla Palestyńczyków w ramach systemu ONZ / Marcin Szydzisz
// W: Ochrona zdrowia w stosunkach międzynarodowych : wybrane zagadnienia / red. nauk. Wiesław Lizak, Anna M. Solarz. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. - S. 155-166. - Bibliogr.


Ekstremizm religijny we współczesnym Izraelu / Marcin Szydzisz // W: Ekstremizm polityczny we współczesnym świecie / pod red. Aleksandry Moroskiej-Bonkiewicz. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2012. - S. 208-224. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzent: prof. dr hab. Andrzej Jabłoński


Rola Egiptu w konflikcie izraelsko-palestyńskim / Marcin Szydzisz // W: Middle East and North Africa : MENA źródłem szans i zagrożeń bezpieczeństwa / red. nauk. Jarosław Teska. - Gdynia : Wydawnictwo J.P., 2012. - S. 71-86. - Bibliogr. - Recenzenci: kmdr dr hab. Tomasz Szubrycht, kmdr dr hab. Dariusz Bugajski, kmdr dr Jarosław Teska, kmdr por. dr Andrzej Bursztyński, kmdr por. dr Jerzy Kupiński, kmdr dr Bartłomiej Pączek


"Tę ziemię dał nam Bóg" : wpływ czynnika religijnego na postępowanie Izraela na terytoriach okupowanych (działalność ruchu Gusz Emunim) / Marcin Szydzisz // W: Religia w stosunkach międzynarodowych : 10-lecie współpracy Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego ze Zgromadzeniem Słowa Bożego (SVD) / red. nauk. Anna M. Solarz, Hanna Schreiber. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2012. - S. 276-286. - Bibliogr. - Recenzent : Maria Marczewska-Rytko.


Wpływ tzw. rewolucji w krajach arabskich na bezpieczeństwo Izraela / Marcin Szydzisz // W: Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (MENA) u progu XXI wieku / pod red. nauk. Radosława Bani i Krzysztofa Zdulskiego. - Łódź : Wydaw. Naukowe Ibidem, 2012. - S. 231-241. - Recenzja : dr hab. Małgorzta Pietrasiak


Prawno-międzynarodowy status Jerozolimy / Marcin Szydzisz // W: Księga jubileuszowa z okazji 5-lecia Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy. T. 2 / red. nauk. Norbert Szczęch. - Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, 2010. - (Monografie i Prace Naukowe). - S. 207-220. - Bibliogr. - Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. dr hab. Bogumił Szmulik


Status prawny osad żydowskich na Zachodnim Brzegu Jordanu / Marcin Szydzisz // W: Historia - polityka - dyplomacja : studia z nauk społecznych i humanistycznych : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Marianowi S. Wolańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Macieja Mroza i Elżbiety Stadtmüller. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. - S. 331-342. - Bibliogr. - Recenzent: dr hab. Andrzej Gil.


Między Krzyżem a Gwiazdą Dawida - problem Szoah w relacjach katolicko-żydowskich / Marcin Szydzisz // W: Państwo - społeczeństwo - religia we współczesnej Europie / pod red. Macieja Mroza i Tomasza Dębowskiego. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2009. - S. 233-258. - Bibliogr. - Recenzent: dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ. - Pokłosie międzynarodowej konferencji naukowej "W poszukiwaniu tożsamości. Państwo - społeczeństwo - religia we współczesnej Europie", zorg. w dniach 8-9.XI.2007 r. w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego


Przemiany w działaniach konsularnych polskiej służby zagranicznej wynikające z akcesji Polski do UE, Anna Umińska-Woroniecka [w:] Polityka zagraniczna : decyzje, procedury, instytucje, pod red. Jarosława J. Piątka, Renaty Podgórzańskiej. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2009. - (Meandry Współczesnej Polityki). - S. 157-167. - Bibliogr.


Regulacje prawne wobec Polaków mieszkających na Wschodzie / Marcin Szydzisz // W: Spójność społeczna i ekonomiczna Unii Europejskiej / red. nauk. Grażyna Wrzeszcz-Kamińska. - Wrocław : Wyższa Szkoła Handlowa, 2009. - S. 239-248. - Bibliogr. - Abstr. - Recenzent: prof. dr hab. Jan Borowiec.


Szkocja - nowe państwo w zjednoczonej Europie? / Marcin Szydzisz // W: Dokąd zmierza Europa? : nacjonalizm, separatyzm, migracje - nowe wyzwania Unii Europejskiej / pod red. Piotra Mickiewicza i Haliny Wyligały. - Wrocław : Wyd. DSW, 2009. - S. 27-37. - Materiały z konferencji pt. "Dokąd zmierza Europa? Nacjonalizm, separatyzm, migracje - nowe wyzwania Unii Europejskiej" która odbyła się 04.06.2009 w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. - Recenzenci : Marek Ilnicki, Tomasz Szubrycht


Działalność dolnośląskich oddziałów Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce w latach 1950-1989 / Mariusz Szydzisz // W: Współcześni Żydzi - Polska i diaspora : wybrane zagadnienia / pod red. Ewy Waszkiewicz ; [aut. Aleksandra Borek, Marcin Szydzisz, Ewa Waszkiewicz et al.]. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3025). - S. 70-113. - Bibliogr. - Recenzent: Jerzy Juchnowski, Kazimierz Urban.


Prawo do głosowania w wyborach samorządowych obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej : uregulowania polskie i francuskie / Marcin Szydzisz // W: Społeczeństwo i gospodarka w Europie w XXI wieku / red. nauk. Grażyna Wrzeszcz-Kamińska. - Wrocław : Wyższa Szkoła Handlowa, 2007. - S. 49-56. - Recenzent: Prof. zw. dr hab. Marian Noga. - Publ. powstała w związku z konferencją naukową nt. Społeczeństwo i gospodarka w Europie w XXI wieku zorganizowaną przez Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu 11 maja 2007 r. - W przypisie podano, że Marcin Szydzisz jest współpracownikiem Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, Katedry Europeistyki.


Zaangażowanie ONZ w rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego w okresie zimnowojennym / Marcin Szydzisz // W: Izrael i Autonomia Palestyńska : wybrane aspekty polityczne i prawne / pod red. Bernarda J. Albina i Grzegorza Tokarza. - Wrocław : Oficyna Wydaw. Arboretum, 2007. - S. 141-157. - Bibliogr. - Recenzent: dr Walenty Baluk


Przejawy antysemityzmu i emigracja ludności żydowskiej z Dolnego Śląska w latach 1956-1957 / Marcin Szydzisz // W: Państwo Izrael : analiza politologiczno-prawna : praca zbiorowa / pod red. Ewy Rudnik. - Warszawa : "Trio", 2006. - S. 112-129. - Konferencja naukowa "Państwo Izrael. Analiza politologiczno-prawna", zorg. przez Towarzystwo i Koło Naukowe Polsko-Izraelskie "Nadzieja-Hatikvah" w Inst. Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego w listopadzie 2003 roku - Recenzent: prof. Ewa Waszkiewicz.

Podręczniki, skrypty

Prawne podstawy bezpieczeństwa i administracja publiczna : skrypt dla I roku studiów Bezpieczeństwa Narodowego / Marcin Szydzisz, Anna Umińska-Woroniecka
Warszawa : BEL Studio, 2013. - 90 s.

Administracja publiczna : prawne podstawy bezpieczeństwa : wybór źródeł dla studentów Bezpieczeństwa Narodowego / Marcin Szydzisz, Anna Umińska -Woroniecka
Warszawa : BEL Studio, 2013. - 130 s.