Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Marcin Szydzisz

avatar

dr Marcin Szydzisz

Zakład Polityki Zagranicznej RP

Adres e-mail: marcin.szydzisz@uwr.edu.pl

Telefon: 71 375 52 84

Gabinet: 343

Konsultacje:

 • konsultacje semestr letni 2018/2019
 • czwartek 13.13.45, 17-18.15

Zainteresowania naukowe:

 • Konflikt izraelsko-palestyński
 • Polityka bezpieczeństwa Izraela
 • Zagadnienia związane z Bliskim Wschodem
 • Mniejszości narodowe w Polsce i w Europie

Kontakt z mediami:

 • Konflikt izraelsko-palestyński
 • Bliski Wschód
 • Mniejszości narodowe w Polsce i Europie

Spis publikacji

Monografie

przygotowane do wydania w Instytucie Pamięci Narodowej (podpisana umowa wydawnicza) - Społeczność żydowska na Dolnym Śląsku w świetle działalności Towarzystwa Społeczno-Kulturalno Żydów w Polsce (w latach 1950-1989).

Artykuły w czasopismach

Wpływ powstania tzw. Państwa Islamskiego na konflikt izraelsko-palestyński / Marcin Szydzisz, Bibliogr. - Streszcz.w jęz. ang.

// Dyplomacja i Bezpieczeństwo. - Rocznik nr 1 (3) 2015, s. 195-209

Recenzenci: dr hab. Jan Maciejewski, prof. nadzw. UWr., dr Volodymyr Lavrynenko, prof. NUP im. M. P. Drahomanowa


Wkład Izraela w realizację Milenijnych Celów Rozwoju / Marcin Szydzisz, Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. i ang.// Sučasnì tendencìï Mìžnarodnìh vìdnosin: polìtika, ekonomìka, pravo. - V. 3 (2015), s. 137-142


Demograficzny wymiar konfliktu izraelsko-palestyńskiego / Marcin Szydzisz, Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.

// Krakowskie Studia Międzynarodowe. - R. 11, nr 3 (2014), s. 183-196 .


Kierunki aktywności międzynarodowej Palestyńczyków / Marcin Szydzisz, Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang

// Stosunki Międzynarodowe - International Relations. - T. 49 (2014), s. 123-136 .


Polska polityka wobec stron konfliktu izraelsko-palestyńskiego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej / Marcin Szydzisz Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.

// Dyplomacja i Bezpieczeństwo. - 2014, nr 1, s. 167-180 .


Uznanie Izraela za państwo dla ludności żydowskiej - nowy postulat w negocjacjach izraelsko-palestyńskich / Marcin Szydzisz, Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.

// Wschodnioznawstwo. - 2014, s. 207-215.


The Palestinian International Identity after the UN Resolution / Marcin Szydzisz, Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.

// The Copernicus Journal of Political Studies. - 2013, iss. 1, s. 113-126


Postrzeganie Ziemi przez współczesnych Żydów mieszkających w Izraelu / Marcin Szydzisz, Bibliogr.
// Racja Stanu. - 2012-2013, nr 2-1 (12-13), s. 47-54


Rola Żydów z byłego Związku Radzieckiego w kształtowaniu stosunków izraelsko-polskich / Marcin Szydzisz, Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.

// Dyplomacja i Bezpieczeństwo. - 2013, nr 1, s. 135-142.


Religijne wymiary konfliktu izraelsko-palestyńskiego / Marcin Szydzisz, Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.

// Wschodnioznawstwo. - 2012, s. 167-179


Działalność kulturalna społeczności żydowskiej na Dolnym Śląsku / Marcin Szydzisz. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Kwartalnik Historii Żydów. - 2011, nr 1, s. 65-90 : tab.


Stosunki egipsko-izraelskie / Marcin Szydzisz. - Bibliogr. // Raport Afryka [Dokument elektroniczny]. - 2011, maj-sierpień, s. 23-26.


Kronika wypadków antysemickich : Polska 1945 - 1968 / Anna Nowak, Marcin Szydzisz. - Bibliogr. // Notatnik teatralny . - Nr 56-57(2009), s. 26-29. - Numer czsopisma ma tytuł: Marzec ′68 [4 dramaty]


Odpływ: o działalności teatralnej społeczności żydowskiej na Dolnym Śląsku / Marcin Szydzisz. - Bibliogr. // Notatnik teatralny. - Nr 56-57(2009), s. 362-370. - Numer czasopisma ma tytuł: Marzec ′68 [4 dramaty]


Ustawa o zakazie uboju rytualnego : czy sanacja była antyżydowska? / Marcin Szydzisz // W: Europa narodów / pod red. Grzegorza Tokarza. - Wrocław : Oficyna Wydaw. Arboretum, 2008. - S. 315-326. - Bibliogr. - Recenzent: dr hab. Krzysztof Szewior

Rozdziały w książkach

Sprawa palestyńska a Arabska Wiosna /Marcin Szydzisz

//W; Ciągłość i zmiana w świecie islamu / Redakcja naukowa: Izabela Kończak i Marta Woźniak-Bobińska – Łódź – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. - S. 135-144. - Bibliogr.

Recenzenci: Barbara Ostafin, Katarzyna Pachniak


Uznanie Palestyny za państwo nieczłonkowskie o statusie obserwatora ONZ - nowa rzeczywistość na Bliskim Wschodzie? / Marcin Szydzisz

// W: Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych w XXI wieku / Redakcja naukowa: Wiesław Lizak i Anna M. Solarz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015. - S. 89-97. - Bibliogr.

Recenzent: dr hab. Rafał Ożarowski, prof. UG


Stosunki izraelsko - palestyńskie: stagnacja czy nowe otwarcie / Marcin Szydzisz// W: Bliski Wschód w procesie przemian. Tom 1 / Redakcja naukowa: Agnieszka Bryc, Michał Dahl, Magdalena Lewicka. - Toruń : Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. - S. 145-159. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.

Recenzent: prof. dr hab. Marek Dziekan


Religia na drodze do pokoju między Izraelczykami i Palestyńczykami - mur czy pomost? / Marcin Szydzisz// W: Z problematyki pokoju w stosunkach międzynarodowych / red. nauk. Wiesław Lizak, Anna M. Solarz. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. - S. 105-118. - Bibliogr.


Pomoc zdrowotna dla Palestyńczyków w ramach systemu ONZ / Marcin Szydzisz
// W: Ochrona zdrowia w stosunkach międzynarodowych : wybrane zagadnienia / red. nauk. Wiesław Lizak, Anna M. Solarz. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. - S. 155-166. - Bibliogr.


Ekstremizm religijny we współczesnym Izraelu / Marcin Szydzisz // W: Ekstremizm polityczny we współczesnym świecie / pod red. Aleksandry Moroskiej-Bonkiewicz. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2012. - S. 208-224. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzent: prof. dr hab. Andrzej Jabłoński


Rola Egiptu w konflikcie izraelsko-palestyńskim / Marcin Szydzisz // W: Middle East and North Africa : MENA źródłem szans i zagrożeń bezpieczeństwa / red. nauk. Jarosław Teska. - Gdynia : Wydawnictwo J.P., 2012. - S. 71-86. - Bibliogr. - Recenzenci: kmdr dr hab. Tomasz Szubrycht, kmdr dr hab. Dariusz Bugajski, kmdr dr Jarosław Teska, kmdr por. dr Andrzej Bursztyński, kmdr por. dr Jerzy Kupiński, kmdr dr Bartłomiej Pączek


"Tę ziemię dał nam Bóg" : wpływ czynnika religijnego na postępowanie Izraela na terytoriach okupowanych (działalność ruchu Gusz Emunim) / Marcin Szydzisz // W: Religia w stosunkach międzynarodowych : 10-lecie współpracy Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego ze Zgromadzeniem Słowa Bożego (SVD) / red. nauk. Anna M. Solarz, Hanna Schreiber. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2012. - S. 276-286. - Bibliogr. - Recenzent : Maria Marczewska-Rytko.


Wpływ tzw. rewolucji w krajach arabskich na bezpieczeństwo Izraela / Marcin Szydzisz // W: Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (MENA) u progu XXI wieku / pod red. nauk. Radosława Bani i Krzysztofa Zdulskiego. - Łódź : Wydaw. Naukowe Ibidem, 2012. - S. 231-241. - Recenzja : dr hab. Małgorzta Pietrasiak


Prawno-międzynarodowy status Jerozolimy / Marcin Szydzisz // W: Księga jubileuszowa z okazji 5-lecia Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy. T. 2 / red. nauk. Norbert Szczęch. - Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, 2010. - (Monografie i Prace Naukowe). - S. 207-220. - Bibliogr. - Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. dr hab. Bogumił Szmulik


Status prawny osad żydowskich na Zachodnim Brzegu Jordanu / Marcin Szydzisz // W: Historia - polityka - dyplomacja : studia z nauk społecznych i humanistycznych : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Marianowi S. Wolańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Macieja Mroza i Elżbiety Stadtmüller. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. - S. 331-342. - Bibliogr. - Recenzent: dr hab. Andrzej Gil.


Między Krzyżem a Gwiazdą Dawida - problem Szoah w relacjach katolicko-żydowskich / Marcin Szydzisz // W: Państwo - społeczeństwo - religia we współczesnej Europie / pod red. Macieja Mroza i Tomasza Dębowskiego. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2009. - S. 233-258. - Bibliogr. - Recenzent: dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ. - Pokłosie międzynarodowej konferencji naukowej "W poszukiwaniu tożsamości. Państwo - społeczeństwo - religia we współczesnej Europie", zorg. w dniach 8-9.XI.2007 r. w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego


Przemiany w działaniach konsularnych polskiej służby zagranicznej wynikające z akcesji Polski do UE, Anna Umińska-Woroniecka [w:] Polityka zagraniczna : decyzje, procedury, instytucje, pod red. Jarosława J. Piątka, Renaty Podgórzańskiej. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2009. - (Meandry Współczesnej Polityki). - S. 157-167. - Bibliogr.


Regulacje prawne wobec Polaków mieszkających na Wschodzie / Marcin Szydzisz // W: Spójność społeczna i ekonomiczna Unii Europejskiej / red. nauk. Grażyna Wrzeszcz-Kamińska. - Wrocław : Wyższa Szkoła Handlowa, 2009. - S. 239-248. - Bibliogr. - Abstr. - Recenzent: prof. dr hab. Jan Borowiec.


Szkocja - nowe państwo w zjednoczonej Europie? / Marcin Szydzisz // W: Dokąd zmierza Europa? : nacjonalizm, separatyzm, migracje - nowe wyzwania Unii Europejskiej / pod red. Piotra Mickiewicza i Haliny Wyligały. - Wrocław : Wyd. DSW, 2009. - S. 27-37. - Materiały z konferencji pt. "Dokąd zmierza Europa? Nacjonalizm, separatyzm, migracje - nowe wyzwania Unii Europejskiej" która odbyła się 04.06.2009 w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. - Recenzenci : Marek Ilnicki, Tomasz Szubrycht


Działalność dolnośląskich oddziałów Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce w latach 1950-1989 / Mariusz Szydzisz // W: Współcześni Żydzi - Polska i diaspora : wybrane zagadnienia / pod red. Ewy Waszkiewicz ; [aut. Aleksandra Borek, Marcin Szydzisz, Ewa Waszkiewicz et al.]. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3025). - S. 70-113. - Bibliogr. - Recenzent: Jerzy Juchnowski, Kazimierz Urban.


Prawo do głosowania w wyborach samorządowych obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej : uregulowania polskie i francuskie / Marcin Szydzisz // W: Społeczeństwo i gospodarka w Europie w XXI wieku / red. nauk. Grażyna Wrzeszcz-Kamińska. - Wrocław : Wyższa Szkoła Handlowa, 2007. - S. 49-56. - Recenzent: Prof. zw. dr hab. Marian Noga. - Publ. powstała w związku z konferencją naukową nt. Społeczeństwo i gospodarka w Europie w XXI wieku zorganizowaną przez Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu 11 maja 2007 r. - W przypisie podano, że Marcin Szydzisz jest współpracownikiem Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, Katedry Europeistyki.


Zaangażowanie ONZ w rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego w okresie zimnowojennym / Marcin Szydzisz // W: Izrael i Autonomia Palestyńska : wybrane aspekty polityczne i prawne / pod red. Bernarda J. Albina i Grzegorza Tokarza. - Wrocław : Oficyna Wydaw. Arboretum, 2007. - S. 141-157. - Bibliogr. - Recenzent: dr Walenty Baluk


Przejawy antysemityzmu i emigracja ludności żydowskiej z Dolnego Śląska w latach 1956-1957 / Marcin Szydzisz // W: Państwo Izrael : analiza politologiczno-prawna : praca zbiorowa / pod red. Ewy Rudnik. - Warszawa : "Trio", 2006. - S. 112-129. - Konferencja naukowa "Państwo Izrael. Analiza politologiczno-prawna", zorg. przez Towarzystwo i Koło Naukowe Polsko-Izraelskie "Nadzieja-Hatikvah" w Inst. Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego w listopadzie 2003 roku - Recenzent: prof. Ewa Waszkiewicz.

Podręczniki, skrypty

Prawne podstawy bezpieczeństwa i administracja publiczna : skrypt dla I roku studiów Bezpieczeństwa Narodowego / Marcin Szydzisz, Anna Umińska-Woroniecka
Warszawa : BEL Studio, 2013. - 90 s.

Administracja publiczna : prawne podstawy bezpieczeństwa : wybór źródeł dla studentów Bezpieczeństwa Narodowego / Marcin Szydzisz, Anna Umińska -Woroniecka
Warszawa : BEL Studio, 2013. - 130 s.

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: