Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Kandydaci > Profile absolwentów > Profil absolwenta - bezpieczeństwo narodowe

Profil absolwenta - bezpieczeństwo narodowe

Absolwent kierunku bezpieczeństwo narodowe zyskuje możliwość i umiejętność kreowania otaczającej go rzeczywistości międzyludzkiej, zarówno w wymiarze społecznym, komunikacyjnym, jak i technologicznym. Składa się na to:

Dzięki przyjętej formule kształcenia w ramach kierunku bezpieczeństwo narodowe, student uzyskuje kompetencje predysponujące go do podjęcia pracy zarówno w instytucjach państwowych, jak i w komercyjnych, w tym między innymi w:

Ponadto, biorąc pod uwagę kompetencje w zakresie interpretacji zjawisk z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego i zarządzania sytuacjami kryzysowymi o charakterze uniwersalnym (praktycznym i modelowym) oraz szeroki zakres znajomości języków obcych, absolwent może podjąć pracę również w strukturach międzynarodowych aktywnych w sferze bezpieczeństwa (np. instytucje Unii Europejskiej, czy zagraniczne organizacje pozarządowe), jak też i w instytucjach krajowych, zajmujących się rozwijaniem współpracy międzyregionalnej i transgranicznej z partnerami zagranicznymi.