Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Kandydaci > Profile absolwentów > Profil absolwenta - stosunki międzynarodowe II stopnia

Profil absolwenta - stosunki międzynarodowe II stopnia

Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe, studia magisterskie, posiada pogłębioną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych, prawnych i politycznych oraz potrafi ją wykorzystać zarówno w pracy zawodowej, jak i innych obszarach swojej aktywności życiowej. Stanowi ona klucz do poznania oraz zrozumienia mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej.

Absolwent potrafi wszechstronnie analizować problemy krajowe w perspektywie międzynarodowej. Jego kompetencje społeczne znajdują swoje przełożenie przede wszystkim na krytyczną weryfikację stanu własnej wiedzy oraz poziomu umiejętności, a także efektywne komunikowanie się, negocjowanie i przekonywanie do swoich racji poprzez aktywny udział w ramach różnych grup społecznych i zawodowych. Studia przygotowują również do pełnienia odpowiedzialnych funkcji kierowniczych, wymagających koordynacji pracy w zespołach.


Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe, studia magisterskie, jest przede wszystkim gruntownie przygotowany do pracy na stanowiskach analitycznych, wymagających specjalistycznej wiedzy i umiejętności w administracji państwowej i samorządowej, w instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu jest także przygotowany do elastycznego kształtowania własnej ścieżki kariery (a tym samym niezbędnych umiejętności i kompetencji) w obszarach niezwiązanych bezpośrednio z dziedziną stosunków międzynarodowych.