Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Adam Sokołowski

avatar

dr Adam Sokołowski

Zakład Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa RP

Adres e-mail: adam.sokolowski@uwr.edu.pl

Telefon: 71/375-52-73

Gabinet: 220

Konsultacje:

 • Konsultacje w semestrze letnim 2023/2024: poniedziałek godz. 10.00-12.00, sobota godz. 13.00-14.00 (w terminach zjazdów WNS)

Funkcje:

 • Zastępca Dyrektora Instytutu ds. dydaktycznych
 • Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na WNS UWr

Zainteresowania naukowe:

 • współczesne stosunki międzynarodowe
 • bezpieczeństwo międzynarodowe
 • bezpieczeństwo narodowe Polski
 • polityka bezpieczeństwa Niemiec
 • stosunki polsko-niemieckie

Wykształcenie

1994 r. - magister nauk politycznych, praca magisterska pt. Bundeswehra (1955-1969) w świetle biuletynu „Niemcy Zachodnie” 1963-1969
2000 r. - doktor nauk humanistycznych w dziedzinie nauki o polityce, praca doktorska pt. Inwestycje niemieckie na Dolnym Śląsku w latach 1990-1996

Stypendia i granty

2007-2009 - Projekt badawczy habilitacyjny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Polsko-niemieckie stosunki polityczno-wojskowe a bezpieczeństwo międzynarodowe w latach 1990-2005”, Kierownik projektu

Najważniejsze publikacje

Sokołowski Adam, Inwestycje niemieckie na Dolnym Śląsku w latach 1990-2000, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2001, ss. 312


Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: