Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Adam Sokołowski

avatar

dr Adam Sokołowski

Zakład Badań Niemcoznawczych

Adres e-mail: adam.sokolowski@uwr.edu.pl

Telefon: 71/375-51-45

Gabinet: 323

Konsultacje:

 • Konsultacje w semestrze letnim 2018/2019: wtorek godz. 13:30-15:30, sobota godz. 9:30-10:30 (w terminach zjazdów 1-10)

Funkcje:

 • Opiekun studentów kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Opiekun Niemcoznawczego Koła Naukowego PARTNER

Zainteresowania naukowe:

 • współczesne stosunki międzynarodowe
 • niemcoznawstwo / stosunki polsko-niemieckie
 • bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Wykształcenie

1994 r. - magister nauk politycznych, praca magisterska pt. Bundeswehra (1955-1969) w świetle biuletynu „Niemcy Zachodnie” 1963-1969
2000 r. - doktor nauk humanistycznych w dziedzinie nauki o polityce, praca doktorska pt. Inwestycje niemieckie na Dolnym Śląsku w latach 1990-1996

Stypendia i granty

2007-2009 - Projekt badawczy habilitacyjny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Polsko-niemieckie stosunki polityczno-wojskowe a bezpieczeństwo międzynarodowe w latach 1990-2005”, Kierownik projektu

Najważniejsze publikacje

Sokołowski Adam, Inwestycje niemieckie na Dolnym Śląsku w latach 1990-2000, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2001, ss. 312

Opublikowane artykuły naukowe (2006-2008):
1. Sokołowski Adam, Wybrane aspekty polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Niemiec (1990-2005), [w:] Studia i szkice z historii, stosunków międzynarodowych i politologii, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romualdowi Gellesowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 133-144
2. Sokołowski Adam, Niemcy wobec terroryzmu międzynarodowego w XXI wieku, [w:] Cziomer Erhard (red.), Nowa rola międzynarodowa Niemiec, Krakowskie Studia Międzynarodowe, numer 4 (III), Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2006, s. 99-116
3. Sokołowski Adam, Polsko-niemieckie stosunki polityczno-wojskowe. Od konfrontacji do kooperacji (1989-2004), [w:] Kozerawski Dariusz S. (red.), Operacje pokojowe i antyterrorystyczne w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego w latach 1948-2004, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 91-109
4. Erhard Cziomer, Polityka zagraniczna Niemiec. Kontynuacja i zmiana po zjednoczeniu ze szczególnym uwzględnieniem polityki europejskiej i transatlantyckiej. Politeja Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2005, ss. 342, Sokołowski Adam, Rec.: O polityce zagranicznej Niemiec przełomu XX i XXI wieku, „Zbliżenia Polska-Niemcy / Annäherungen Polen-Deutschland. Pismo Uniwersytetu Wrocławskiego”, Wrocław 2006, Nr 1 (42), s. 168-171
5. Sokołowski Adam, Polsko-niemiecka współpraca w zakresie bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego w latach 1990-2004, [w:] Drzewiecki Andrzej (red.), Polska Marynarka Wojenna w realizacji sojuszy polityczno-wojskowych państwa w latach 1918-2004, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Rok XLVII, Nr 164 K/1, Gdynia 2006, s. 157-170
6. Sokołowski Adam, Niemcy wobec terroryzmu międzynarodowego po 11 września 2001 roku, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2006”, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2006, s. 143-153
7. Sokołowski Adam, Współpraca wojskowa Polski, Niemiec i Danii w ramach NATO na przykładzie Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie (1999-2007), [w:] Cziomer Erhard (red.), Polska i Niemcy wobec wyzwań bezpieczeństwa międzynarodowego XXI wieku, Krakowskie Studia Międzynarodowe, numer 4 (IV), Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2007, s. 171-188
8. Sokołowski Adam, Niemcy w operacji antyterrorystycznej „Enduring Freedom” oraz misji ISAF w Afganistanie (2002-2007), „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2007”, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2007, s. 85-107
9. Mickiewicz Piotr i Sokołowski Adam, Narodowe podejście do walki z terroryzmem. Polski i niemiecki punkt widzenia, [w:] Gryz Jarosław, Kwećka Roman (red.), Współczesny wymiar terroryzmu. Przeciwdziałanie zjawisku, Konferencja naukowa, Warszawa 21 listopada 2007 r., Wydawnictwo – Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, Warszawa 2007, s. 71-80
10. Sokołowski Adam, Ewolucja niemieckiej polityki bezpieczeństwa w dobie przeobrażeń zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Mickiewicz Piotr, Kubiak Krzysztof (red.), NATO w dobie transformacji. Globalny system bezpieczeństwa a próby utrzymania Pax Americana, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 221-233
11. Sokołowski Adam, Śląski Okręg Wojskowy w systemie obronnym i administracyjnym Polski po 1989 r., [w:] Kociubiński Krzysztof (red.), Samorząd terytorialny w Europie. Wybrane aspekty, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 190-208

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: