Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Joanna Trajman

dr Joanna Trajman

Zakład Badań Niemcoznawczych

Adres e-mail: joanna.trajman@uwr.edu.pl

Telefon: 71 375 52 78

Gabinet: 324

Konsultacje:

 • w semestrze zimowym 2018/2019:
 • czwartki w godz. 13.45-15.45
 • dla studentów niestacjonarnych: 27 X, 17 XI, 8 XII, 15 XII, 12 I, 19 I w godz. 15.15-16.15

Funkcje:

 • koordynator praktyk na kierunku Dyplomacja europejska, studia stacjonarne i niestacjonarne
 • koordynator praktyk na kierunku Stosunki międzynarodowe, studia stacjonarne i niestacjonarne

Zainteresowania naukowe:

 • polityka kobieca niemieckich partii politycznych
 • problematyka kobieca w polityce międzynarodowej
 • rozrachunek z przeszłością nazistowską w twórczości artystycznej
 • historia kultury niemieckiej w XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem filmu,

Wykształcenie: 

2001-2006 - studia w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizacja niemcoznawcza, praca magisterska pod kierunkiem prof. dr. hab. Romualda Gellesa "Polsko niemieckie stosunki kulturalne w latach 1945-2005 na przykładzie działalności Instytutu Goethego w Warszawie i Instytutu Polskiego w Berlinie".
2003-2009- studia w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, praca magisterska pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Szczepańskiego "Obrazy narodowego socjalizmu w filmie niemieckim w latach 1945-2009 i ich znaczenie dla polityki historycznej".
2008-2012 - studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Badań Niemcoznawczych. Temat rozprawy doktorskiej zrealizowanej pod opieką naukową prof. dr. hab. Romualda Gellesa "Narodowy socjalizm w filmie niemieckim w latach 1990-2010"  

Stypendia i granty: 

2005-2006 stypendium Ministerstwa Edukacji Narodowej
2007-2008 pobyt stypendialny w ramach programu Erasmus/Socrates na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn
2009-2010 stypendium badawcze DAAD na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn

Najważniejsze publikacje:

 • Narodowy socjalizm w kinie zjednoczonych Niemiec, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2014, ss. 564.
 • Obrazy nazizmu i II wojny światowej w filmie polskim i niemieckim, [w:] Interakcje: leksykon komunikowania polsko-niemieckiego T. 1 / red. Alfred Gall, Jacek Grębowiec, Justyna Kalicińska, Kornelia Kończał, Izabela Surynt ; współpraca Christian Pletzing. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2015. - S. 181-200.
 • Polityka kobieca niemieckiej chadecji w latach 2009-2013, [w:] Niemiecka scena polityczna 2009-2013. Aktorzy, zagadnienia i wyzwania, red. A. Kruk, M. Sus, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2013, s. 317-335.
 • Wielka Koalicja – zwycięstwo wyborcze chadeków szansą dla niemieckiej socjaldemokracji?, [w:] Niemcy współczesne, red. K. Gelles, Niemcoznawstwo 22, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, s. 125-137.

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: