Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Joanna Trajman

dr Joanna Trajman

Zakład Badań Niemcoznawczych

Adres e-mail: joanna.trajman@uwr.edu.pl

Telefon: 71 375 52 97

Gabinet: 324

social media https://orcid.org/0000-0002-6260-9140

Konsultacje:

 • Konsultacje w semestrze zimowym 2023/2024:
 • poniedziałek w godz. 14.00-15.00 (online na platformie MS Teams)
 • czwartek w godz. 13.00-14.00 (gabinet 324)

Funkcje:

 • opiekunka Niemcoznawczego Koła Naukowego "Partner"

Zainteresowania naukowe:

 • polityka kobieca niemieckich partii politycznych
 • problematyka kobieca w polityce międzynarodowej
 • rozrachunek z przeszłością nazistowską w twórczości artystycznej
 • historia kultury niemieckiej w XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem filmu,

Wykształcenie: 

2001-2006 - studia w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizacja niemcoznawcza, praca magisterska pod kierunkiem prof. dr. hab. Romualda Gellesa "Polsko-niemieckie stosunki kulturalne w latach 1945-2005 na przykładzie działalności Instytutu Goethego w Warszawie i Instytutu Polskiego w Berlinie".
2003-2009- studia w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, praca magisterska pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Szczepańskiego "Obrazy narodowego socjalizmu w filmie niemieckim w latach 1945-2009 i ich znaczenie dla polityki historycznej".
2008-2012 - studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Badań Niemcoznawczych. Temat rozprawy doktorskiej zrealizowanej pod opieką naukową prof. dr. hab. Romualda Gellesa "Narodowy socjalizm w filmie niemieckim w latach 1990-2010"  

Stypendia i granty: 

2020 stypendium badawcze DAAD

2009-2010 stypendium badawcze DAAD na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn

Najważniejsze publikacje:

Monografie:

 • K. Gelles, M. Kozerski, J. Trajman, Afery polityczne w Republice Federalnej Niemiec: przebieg, aktorzy, skutki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021, ss. 230.
 • Narodowy socjalizm w kinie zjednoczonych Niemiec, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2014, ss. 564.

Rozdziały w monografiach:

 • J. Trajman, Die Erinnerung an den Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg im deutschen und polnischen Film von 1945 bis 2020, [w:] Von Antisemitismus bis Kunst: Handbuch der deutsch-polnischen Kommunikation. Teilband 1, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2021, s. 191-216.
 • J. Trajman, Kwestie kobiece w założeniach programowych i praktyce politycznej niemieckich Zielonych w latach 1980-2005, [w:] Postulaty polityczne i wyborcze partii politycznych, red. A. Kruk, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2021, s. 77-111.
 • J. Trajman, Afera "Sterna", [w:] Słownik współczesnej kultury krajów języka niemieckiego, tom 2, red. K. Ruchniewicz, M. Zybura, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2021, s. 12-13.
 •  J. Trajman, Aleja muzeów w Bonn, [w:] Słownik współczesnej kultury krajów języka niemieckiego, tom 2, red. K. Ruchniewicz, M. Zybura, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2021, s. 17-18.
 • J. Trajman, Emma, [w:] Słownik współczesnej kultury krajów języka niemieckiego, tom 2, red. K. Ruchniewicz, M. Zybura, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2021, s. 70-72.
 • J. Trajman, Made in Germany, [w:] Słownik współczesnej kultury krajów języka niemieckiego, tom 2, red. K. Ruchniewicz, M. Zybura, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2021, s. 150-151.
 • J. Trajman, Skandal wokół Rosemarie Nitribitt, [w:] Słownik współczesnej kultury krajów języka niemieckiego, tom 2, red. K. Ruchniewicz, M. Zybura, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2021, s. 265-267.
 • J. Trajman, Spoliczkowanie Kiesingera, [w:] Słownik współczesnej kultury krajów języka niemieckiego, tom 2, red. K. Ruchniewicz, M. Zybura, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2021, s. 273-275.
 • J. Trajman, Koniec z dyktatem ról społecznych! Manifest niemieckiej minister Kristiny Schröder, [w:] Kobiety w polityce: studia i rozprawy, red. J. G. Otto, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2019, s. 72-87.
 • J. Trajman, Kwestie kobiece w programach wyborczych głównych partii w wyborach do Bundestagu w 2017 r., [w:] Wybory w Niemczech w 2017 r. z perspektywy politologicznej, red. A. Kruk, H. Wyligała, Wrocław 2018, s. 155-174.
 • J. Trajman, Kultura w stosunkach międzynarodowych, [w:] Międzynarodowe stosunki polityczne, red. Ł. Fijałkowski, R. Kunert-Milcarz, Wrocław 2018, s. 117-131.
 • J. Trajman, Polityka wobec kobiet w RFN i NRD jako płaszczyzna rywalizacji zimnowojennej, [w:] Dobre i złe sąsiedztwa. Od konfliktu do współistnienia i współpracy, t. II. Sąsiedzi w historiografii, edukacji i kulturze, red. T. Maresz, K. Grysińska-Jarmuła, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2017, s. 214-229.
 • J. Trajman, Filmowe obrazy sąsiedztwa polsko-niemieckiego po 1990 roku, [w:] Historia kluczem do zrozumienia współczesnych relacji międzysąsiedzkich, red. T. Maresz, K. Grysińska-Jarmuła, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2016, s. 444-458.
 • J. Trajman, Obrazy nazizmu i II wojny światowej w filmie polskim i niemieckim, [w:] Interakcje: leksykon komunikowania polsko-niemieckiego T. 1 / red. Alfred Gall, Jacek Grębowiec, Justyna Kalicińska, Kornelia Kończał, Izabela Surynt ; współpraca Christian Pletzing. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2015. - S. 181-200.
 • J. Trajman, „Święta dziwka” jako wzorzec emancypacji filmowych bohaterek Hanny Schygulli, [w:] Kino Hanny Schygulli, red. A. Gwóźdź, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2015, s. 115-143.
 • J. Trajman, Deutsche und polnische Rezeption filmischer Darstellungen des Nationalsozialismus anhand von »Unsere Mütter, unsere Väter«, [w:] Totalitaryzm i pamiętanie. Śląskie doświadczenia i ślady nazizmu oraz komunizmu, red. L. Drożdż, A. Franke, B. Linek, M. Lis, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Opole 2014, s. 207-222.
 • J. Trajman, Polityka kobieca niemieckiej chadecji w latach 2009-2013, [w:] Niemiecka scena polityczna 2009-2013. Aktorzy, zagadnienia i wyzwania, red. A. Kruk, M. Sus, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2013, s. 317-335.
 • J. Trajman, Przemoc seksualna wobec kobiet w czasie konfliktów zbrojnych, [w:] Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych, red. J. Juchnowski, R. Wiszniowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, t. 1, s. 129-141.

Artykuły w czasopismach naukowych:

 • J. Trajman, Przyrodnie siostry – sytuacja kobiet z byłej RFN i NRD trzydzieści lat po zjednoczeniu Niemiec, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 2020, nr 28, s. 155-179.
 • J. Trajman, Rola kobiet oraz równość płci w świetle założeń programowych Alternatywy dla Niemiec, [w:] Niemcy 30 lat po zjednoczeniu, "Przegląd Zachodni” 2020, nr 2, s. 255-280.
 • J. Trajman, Annegret Kramp-Karrenbauer – przyszła kanclerz RFN?, [w:] Niemcy wobec problemów bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w XXI wieku, red. B. Molo, A. Kruk, "Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka" nr 1 (XXXIV), Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2019, s. 227-254.
 • J. Trajman, "Wszystko zależy od kobiet" : o działalności chadeckiej polityk Aenne Brauksiepe, [w:] Republika Federalna Niemiec - polityka i społeczeństwo, red. K. Gelles, Niemcoznawstwo 27, AUW No 3926, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019, s. 13-30.
 • J. Trajman, Niemiecka socjaldemokratka Anke Martiny o potrzebie feminizacji polityki, [w:] Zagadnienia polityki wewnętrznej, red. K. Gelles, "Niemcoznawstwo 26", Wrocław 2018, s. 59-73.
 • J. Trajman, Konserwatywna reformatorka – Rita Süssmuth a polityka CDU wobec kobiet, [w:] Od średniowiecznych Prus do współczesnych Niemiec, „Przegląd Zachodni” 2017, nr 1, s. 97-121.
 • J. Trajman, Doświadczenie ucieczki i wypędzenia w świetle wspomnień niemieckich kobiet, [w:] Sprawy wewnątrzniemieckie, red. K. Gelles, Niemcoznawstwo 25, AUW No 3789, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, s. 29-58.
 • J. Trajman, „W warunkach dyktatury też czasem świeciło słońce”. Pamięć o Niemieckiej Republice Demokratycznej w edukacji filmowej Federalnej Centrali Kształcenia Politycznego, „Studia Politica Germanica” 2016, nr 1 (5), s. 165-183.
 • J. Trajman, Wybrane aspekty polityki CDU wobec kobiet w okresie rządów Konrada Adenauera w świetle czasopisma „Frau und Politik”, [w:] Niemcy z polskiej perspektywy, red. K. Gelles, Niemcoznawstwo 24, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, s. 55-72.
 • J. Trajman, Branding narodowy na przykładzie działań Niemiec, [w:] Republika Federalna Niemiec. Miedzy historią a współczesnością, red. K. Gelles, Niemcoznawstwo 23, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, s. 79-97.
 • J. Trajman, Wielka Koalicja – zwycięstwo wyborcze chadeków szansą dla niemieckiej socjaldemokracji?, [w:] Niemcy współczesne, red. K. Gelles, Niemcoznawstwo 22, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, s. 125-137
 • J. Trajman, Uschi Obermaier i rewolucja seksualna w RFN, [w:] Republika Federalna Niemiec. Przemiany i wyzwania, red. K. Gelles, Niemcoznawstwo 21, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013, s.47-57.
 • J. Trajman, Mitologizowanie historii w filmach Josepha Vilsmaiera. Analiza wybranych przykładów [w:] Niemcy we współczesnym świecie. Problemy społeczno-polityczne, red. K. Gelles, Niemcoznawstwo 20, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s.167-181.

 • J. Trajman, Filmowe obrazy narodowego socjalizmu w kulturze popularnej, [w:] Republika Federalna Niemiec. Ustrój, społeczeństwo, gospodarka…, red. K. Gelles, Niemcoznawstwo 19, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 169-187.

 • J. Trajman, Sylwetka Johna Rabego w świetle jego dzienników i filmu Floriana Gallenbergera „John Rabe”, [w:] Zjednoczone Niemcy. Polityka zewnętrzna i sprawy wewnątrzniemieckie, red. R. Gelles, Niemcoznawstwo 18, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s.137-152.

 • J. Trajman, Znaczenie dyplomacji kulturalnej dla stosunków polsko-niemieckich na przykładzie Instytutu Polskiego w Berlinie i Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006, [w:] Niemcy w otoczeniu międzynarodowym, red. R. Gelles, Niemcoznawstwo 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, s. 67-93.

 • J. Trajman, Rozrachunek z przeszłością nazistowską w filmie niemieckim w latach 1945-1989, [w:] Od podziału do jedności. Powojenne Niemcy 1945-1949-1989-2009, red. R. Gelles, Niemcoznawstwo 17, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 165-196.

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: