Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Katarzyna Gelles

avatar

dr hab. prof. nadzw. UWr Katarzyna Gelles

Zakład Badań Niemcoznawczych

Adres e-mail: katarzyna.gelles@uwr.edu.pl

Telefon: 375 52 97

Gabinet: 324

Konsultacje:

 • Konsultacje w semestrze zimowym 2018/2019:
 • poniedziałki godz. 10.00-11.00
 • czwartki godz. 10.00-11.00

Funkcje:

 • od 2006 r. redaktor Serii "Niemcoznawstwo"
 • 2013 - 2016 przewodnicząca Kapituły w konkursie na najlepsze prace magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych
 • 2012 - 2016 członek Komisji ds. Jakości Kształcenia WNS

Zainteresowania naukowe:

 • Problematyka niemiecka:
 • - dzieje najnowsze państw niemieckich
 • - polityka zagraniczna państw niemieckich po 1945 r.
 • Stosunki międzynarodowe po 1815 r.
 • Polityka międzynarodowa po II wojnie światowej
 • Historia i rozwój dyplomacji

Wykształcenie

 • 1991-1997 studia politologiczne ze specjalizacją niemcoznawczą na Uniwersytecie Wrocławskim, ukończone na podstawie pracy magisterskiej "Sprawa polska w Deutsche Geschichte"
 • 1994-1999 studia z zakresu nauk politycznych, filologii słowiańskiej oraz pedagogiki na Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg
 • 1999-2002 studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych UWr., doktor nauk humanistycznych (2002) na podstawie dysertacji "Trzecia Rzesza w ujęciu raportów Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SOPADE)"
 • od października 2002 r. - adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego
 • maj 2012 - stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych na podstawie monografii "Niemiecka Republika Demokratyczna wobec zachodnich mocarstw okupacyjnych"
 • czerwiec 2016 stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Wrocławskiego

Stypendia i granty

 • 1993-1994 stypendium Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • 1996-1997 stypendystka Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD)
 • 2000-2001 stypendystka Bawarskiego Ministerstwa Krajowego ds Nauki, Badań i Sztuki Ministerstwa Oświaty Rządu Bawarii
 • X-XI 2005 stypendystka Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD)
 • 2008 wewnętrzny grant badawczy UWr
 • 2008-2010 habilitacyjny projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 2014 grant Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: