Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Krzysztof Kociubiński

avatar

dr hab. prof. UWr Krzysztof Kociubiński

Zakład Studiów Regionalnych i Rozwojowych

Adres e-mail: krzysztof.kociubinski@uwr.edu.pl

Telefon: 375 51 46

Gabinet: 317

Konsultacje:

 • W semestrze letnim 2023/24, konsultacje będą odbywać się w s. 210:
 • - dla studentów studiów stacjonarnych w każdy wtorek w godzinach 13:15-14:15 oraz czwartek w godzinach 11.30 – 12.30.
 • - za pośrednictwem platformy Microsoft Teams: w każdy poniedziałek w godzinach 9.30 – 10.30.
 • Wszystkich studentów zapraszam także do kontaktu mailowego. Poczta elektroniczna jest odbierana od poniedziałku do piątku.

Funkcje:

 • Kierownik Zakładu Studiów Regionalnych i Rozwojowych;
 • Dyrektor ISMB.

Zainteresowania naukowe:

 • problematyka samorządów terytorialnych
 • współpraca transgraniczna
 • ewolucja systemów politycznych
 • rozwój Unii Europejskiej

Najważniejsze publikacje

Monografie:

 1. Kociubiński K., Euroregion Nysa – polityka informacyjna i opinie mieszkańców województwa jeleniogórskiego,Wrocław 2000.
 2. Kociubiński K., Systemy polityczne Austrii, Niemiec i Szwajcarii, Wrocław 2003.
 3. Kociubiński K., Polski samorząd gminny w procesie integracji europejskiej na tle funkcjonowania samorządów innych państw, Wrocław 2010.

Kierownictwo redakcjami naukowymi:

 1. Samorząd Terytorialny w Polsce i Europie. Wybrane aspekty, redakcja naukowa K. Kociubiński, Toruń - Wrocław 2008.

Artykuły w naukowym piśmiennictwie krajowym:

 1. Kociubiński K., Transgraniczna współpraca w obszarze polsko – niemieckiego pogranicza, (w:) Rocznik polskiej polityki zagranicznej 2000, pod red. naukową B. Wizimirskiej, Warszawa 2000.
 2. Kociubiński K., „Euroregion Nysa w opinii jego działaczy, liderów samorządowych i mieszkańców“ (w:)Samorząd – rozwój – integracja, pod red. M. Barańskiego, Katowice 2003.
 3. Kociubinski K., Euroregion Nysa – 13 lat współpracy (w:) Polskie regiony zachodnie w Unii Europejskiej, pod red. G. Bartkowiak, Zielona Góra 2004.
 4. Kociubiński K., Współpraca samorządów w obszarze polsko – niemieckiego pogranicza po 1989 r., (w:) Społeczeństwo pogranicza polsko – niemieckiego, pod red. R.B. Woźniaka i Ż. Stasieniuk, Szczecin 2007.
 5. Kociubiński K., Stosunki NATO – UE u progu XXI wieku, (w:) Współczesne determinanty stosunków międzynarodowych, pod red. B. Bednarczyk i M. Lasonia, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2007.
 6. Kociubiński K., Samorząd terytorialny w Europie. Przykład Szwajcarii i Szwecji, (w:) Europa Narodów, pod red. G. Tokarza, Wrocław 2008.
 7. Kociubiński K., Polityczna sylwetka Prezydenta Aleksandra Łukaszenki w publicystyce polskiej  - przykład „Newsweeka”, (w:) Białoruś – Polska. Przyszłość i teraźniejszość, pod red. M.S. Wolańskiego i G. Tokarza, Wrocław 2008.
 8. Kociubiński K., Wpływ procesów integracyjnych na współpracę transgraniczną. Przykład ERN, (w:) Fundusze unijne a rozwój regionalny, pod redakcją naukową K. Gomółki, Elbląg 2008.
 9. Kociubiński K., Prawne instrumenty regulujące aktywność samorządów gminnych w zakresie współpracy transgranicznej. Analiza na przykładzie gmin Euroregionu Nysa, (w:) Problemy współpracy gospodarczej w regionie bałtyckim w kontekście integracji europejskiej, pod redakcją naukową A. Ignasiak – Szulc i W. Kosiedowskiego, Toruń 2008.
 10. Kociubinski K., The role of the European Charter for Local Self Government in the Process of the European Integration, (w:) Globalizacja – Unia Europejska – Polska. Polska a procesy globalizacyjne, pod redakcją naukową R. Piaseckiego, Łódź 2009.
 11. Kociubiński K., Kondycja polskiego samorządu gminnego w Unii Europejskiej. Wybrane aspekty, (w:) Samorząd terytorialny. Ale jaki?, pod redakcją naukową A. Lutrzykowskiego, Toruń 2009.

Artykuły w naukowym piśmiennictwie zagranicznym:

 1. Kociubiński K. Rechtsahmen bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit (w:) Beiträge zu Stadtentwicklung und Wochnen im Land Brandenburg. Schriftenrehie 1-2001, Frankfurt (Oder) 2001.
 2. Kociubiński K., Nationale, regionale und lokale, rechtliche Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit in den Polnich – Deutschen Grenzgebieten (w:) Dokumentation zur Konferenz „Deutsch – Polnische und andere Grenzstädte – Die Grenze als die Chance“ Guben – Gubin und Frankfurt/Oder - Słubice, 19.- 21. 10.2000, Großräschen/Zwickau 2001.
 3. Kociubiński K., „Трансграничное сотрудничество в Еўроре (на, примире полскоґо поґранича)”, (w:) „Беларусь-Польшча: шлях да супрацоўніцтва”, Минск 2005.
 4. Кочубінські К., „Юридичні інструменти міжнародного співробітництва органів місцевого самоврядування: європейський та польський аспекти.” Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право: Збірник наукових праць.- К.: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, Киев 2007.-№ 5.
 5. Kочубинъски K., „Еврорегион „Неман”, (w:) „Журнал Межднародного права и международных отношений”, Mеждународнoe общественное объедиение по научно – исследовательским и информационно – образователым программа „Развитие”, № 1/2007 (40).
 6. Kociubiński K., Die deutschen Vorschläge zur Entwicklung der Zusammenarbeit in der deutsch – polnischen Grenzregion, (w:) Flussverbindung. Polnische Sozialwissenschaftler zu den Perspektiven der Oderregion, A. Michalak, J. v Wedel (Hrsg.), Berlin – Milow – Strasburg 2008.

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: