Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Larysa Leszczenko

dr hab. prof. nadzw. UWr. Larysa Leszczenko

Zakład Badań Wschodnich

Adres e-mail: larysa.leszczenko@uwr.edu.pl

Telefon: 71 375 51 33

Gabinet: 113

social media https://orcid.org/0000-0001-8469-6612
social media https://www.researchgate.net/profile/Larysa_Leszczenko
social media https://scholar.google.pl/citations?user=2K36XlYAAAAJ&hl=pl
social media https://wroc.academia.edu/LarysaLeszczenko

Konsultacje:

 • Semestr zimowy 2018/19
 • czwartki - 10.15 - 11.15, w dniach 25.10 i 27.10.2018 - konsultacje odwołane
 • soboty (w czasie zjazdów) - 13.45-14.45

Funkcje:

 • Zastępca Dyrektora ISM ds. współpracy z zagranicą,
 • Kierownik Zakładu Badań Wschodnich

Zainteresowania naukowe:

 • międzynarodowa ochrona praw człowieka,
 • problemy ochrony praw człowieka w krajach postradzieckich,
 • stanowienie i rozwój instytucji demokratycznych w krajach postradzieckich,
 • konflikty zbrojne na Kaukazie Południowym, w Azji Centralnej oraz w Europie Wschodniej.
avatar

dr hab. prof. nadzw. UWr. Larysa Leszczenko

Zakład Badań Wschodnich

Adres e-mail: larysa.leszczenko@uwr.edu.pl

Telefon: 71 375 51 33

Gabinet: 113

social media https://orcid.org/0000-0001-8469-6612
social media https://www.researchgate.net/profile/Larysa_Leszczenko
social media https://scholar.google.pl/citations?user=2K36XlYAAAAJ&hl=pl
social media https://wroc.academia.edu/LarysaLeszczenko

Konsultacje:

 • Konsultacje w czasie sesji:
 • 4.02.2019 - godz. 11.00-13.00

Funkcje:

 • Zastępca Dyrektora ISM ds. współpracy z zagranicą,
 • Kierownik Zakładu Badań Wschodnich

Zainteresowania naukowe:

 • międzynarodowa ochrona praw człowieka,
 • problemy ochrony praw człowieka w państwach postradzieckich,
 • stanowienie i rozwój instytucji demokratycznych w państwach postradzieckich,
 • konflikty zbrojne na Kaukazie Południowym, w Azji Centralnej oraz w Europie Wschodniej.

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki:

   Prowadzone zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2018/19:

   • Seminaria magisterskie: kierunek - Bezpieczeństwo międzynarodowe (studia stacjonarne);
   • Seminaria magisterskie: kierunek - Stosunki międzynarodowe (studia stacjonarne i niestacjonarne);
   • wykład monograficzny - Państwa Kaukazu Południowego - polityka wewnętrzna i zagraniczna
   • Konwersatoria:
    • Konflikty zbrojne na terenie poradzieckim
    • Prawa człowieka 
    • Prawa człowieka we współczesnym świecie
    • Ochrona praw człowieka w państwach poradzieckich

   Wykształcenie

   • 2014 - udział w XVIII Polskiej Szkole Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych.

    2012 - doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce - stosunki międzynarodowe. Kolokwium habilitacyjne - Rada Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

    Temat rozprawy habilitacyjnej: Instytucja ombudsmana w państwach poradzieckich. Geneza - status prawny - rozwój, Warszawa 2011, wyd. Elipsa.

    2001 - Szkoła Praw Człowieka / Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Warszawie.

   • 1999 – doktor nauk humanistycznych, UMCS w Lublinie. 

    Temat rozprawy doktorskiej: Польский вопрос в русской философско-религиозной мысли на рубеже XIX - XX веков.

   • 1995 – roczny kurs językowo-metodyczny dla nauczycieli języka polskiego w Centrum Języka i Kultury Polskiej, UMCS w Lublinie.

   Obrazy:

   Prześlij plik:

   0%

     Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

   Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

    Edycja profilu

    zmień tło lub usuń tło

    Imię i nazwisko:

    tytuł naukowy:

    Adres e-mail:

    Zakład:

    Telefon:

    Pokój:

    Konsultacje:

    Funkcje:

    Zainteresowania naukowe:

    W internecie:

    Kontakt z mediami:

    Edytuj zakładki: