Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Larysa Leszczenko

avatar

dr hab. prof. UWr. Larysa Leszczenko

Zakład Badań Wschodnich

Adres e-mail: larysa.leszczenko@uwr.edu.pl

Telefon: 71 375 51 33

Gabinet: 113

social media https://orcid.org/0000-0001-8469-6612
social media https://www.researchgate.net/profile/Larysa_Leszczenko
social media https://scholar.google.pl/citations?user=2K36XlYAAAAJ&hl=pl
social media https://wroc.academia.edu/LarysaLeszczenko

Konsultacje:

 • Semestr letni 2023/24:
 • MS Teams - po ustaleniu mailowym.
 • Czwartek - 11.00-12.00 (stacjonarnie)
 • Sobota - 9.40-10.40

Funkcje:

 • Kierowniczka Zakładu Badań Wschodnich (od 2018 r.)
 • Zastępczyni dyrektora ISM ds. współpracy z zagranicą (2011 -2020)

Zainteresowania naukowe:

 • międzynarodowa ochrona praw człowieka,
 • problemy ochrony praw człowieka w państwach posttotalitarnych/postkolonialnych
 • stanowienie i rozwój instytucji demokratycznych w państwach posttotalitarnych/postkolonialnych
 • konflikty zbrojne na Kaukazie Południowym, w Azji Centralnej oraz w Europie Wschodniej.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2023/24

 • Seminarium magisterskie: kierunek - Stosunki międzynarodowe (studia stacjonarne);
 • wykład i konwersatorium - Upadek ZSRR i jeo konsekwencje dla stosunków międzynarodowych
 • wykład i ćwiczenia - Międzynarodowe stosunki kulturalne
 • wykład monograficzny - Europejski system ochrony praw człowieka
 • Konwersatoria:
  • Konflikty zbrojne na terenie poradzieckim
  • Prawa człowieka 
  • Prawa człowieka we współczesnym świecie

Wykształcenie

 • 2014 - udział w XVIII Polskiej Szkole Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych.

  2012 - doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce - stosunki międzynarodowe. Kolokwium habilitacyjne - Rada Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

  Temat rozprawy habilitacyjnej: Instytucja ombudsmana w państwach poradzieckich. Geneza - status prawny - rozwój, Warszawa 2011, wyd. Elipsa.

  2001 - Szkoła Praw Człowieka / Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Warszawie.

 • 1999 – doktor nauk humanistycznych, UMCS w Lublinie. 

  Temat rozprawy doktorskiej: Польский вопрос в русской философско-религиозной мысли на рубеже XIX - XX веков.

 • 1995 – roczny kurs językowo-metodyczny dla nauczycieli języka polskiego w Centrum Języka i Kultury Polskiej, UMCS w Lublinie.

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: