Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Marek Kulczycki

avatar

dr inż. Marek Kulczycki

Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem

Adres e-mail: marek.kulczycki@uwr.edu.pl

Telefon: 71 375 53 04

Gabinet: 133

Konsultacje:

 • Konsultacje przedmiotowe w sesji zimowej 2020/21 odbywają się w sposób zdalny. Proszę o kontakt mailowy lub spotkanie online (MS Teams):
 • - dla studentów studiów stacjonarnych: w poniedziałki - godz. 8.30 - 9.30 i w środy - godz. 11.30-12.30;
 • - dla studentów studiów niestacjonarnych: zjazdy 1-8, soboty - godz. 15.20-16.20 oraz zjazdy 9-10, niedziele - godz. 14.00-15.00
 • W szczególnych przypadkach istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu konsultacji.

Zainteresowania naukowe:

 • Bezpieczeństwo militarne
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Polemologia

Wykształcenie:

Wyższe, doktor nauk wojskowych

 • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie - 2002
 • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie - 1996
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu - 1987

Najważniejsze publikacje:

 1. 90 lat broni pancernej w Rzeczypospolitej Polskiej, (red.), Wyd. WSOWL Wrocław, (2010), s.177.
 2. Armed Forces in the System of International Security, (ed.), Wyd. WSOWL Wroclaw 2013, p.223.
 3. Better Cooperation for Better Operation of the Future Visegrad EU Battle Group, (ed.), Wyd. WSOWL Wroclaw 2013, p.179.
 4. System obrony Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Założenia metodologiczne rozwiązywania problemów z zakresu bezpieczeństwa, , (red.), Z. Zamiar, Wyd. Marszałek Toruń 2016, s. 34.
 5. Ogólne zasady prowadzenia działań bojowych w górach, [w:] Międzynarodowe działania bojowe i pokojowe w górach – doświadczenia z przełomu XX i XXI wieku: konflikty - bezpieczeństwo – perspektywy, (red.), D.S. Kozerawski, Wydawnictwo WSOWL, Wrocław 2007, s. 8-16.
 6. Zasady i sposoby tworzenia sił zadaniowych według poglądów i doświadczeń Wojsk Lądowych USA, (współautor M., Bielewicz), [w:] Siły zadaniowe w działaniach taktycznych, (red.), M. Kubiński, AON Warszawa 2009, s. 43-51.
 7. System przygotowania współczesnego oficera Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych, (współautor K., Gruca) [w:] 90 lat broni pancernej w Rzeczypospolite Polskiej, (red.) M. Kulczycki, Wydawnictwo WSOWL, Wrocław 2010, s.153-161.
 8. Ewolucja myśli strategicznej NATO wobec zagrożeń i wyzwań XX i XXI wieku, [w:] Katastrofy naturalne i cywilizacyjne, (red.) M. Żuber, Wydawnictwo WSOWL, Wrocław 2010, s.77-95.
 9. NATO gwarantem bezpieczeństwa międzynarodowego, [w:] Współczesne problemy bezpieczeństwa, (red.), A. Gałecki, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2010, s. 388-409.
 10. Polska w kształtowaniu europejskiego systemu bezpieczeństwa - aspekt militarny, Zeszyty Naukowe, Nr 3/2010, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, s. 25-44.
 11. Udział Sił Zbrojnych RP w umacnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego w 2010 roku, [w:] Rocznik bezpieczeństwa międzynarodowego 2010-2011, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2011, s.214-227.
 12. Modern Technologies in Borders Protection, (współautor M., Smolarek), [in:] Security Management and Society, Brno 2011, p. 48-61.
 13. Dylematy współczesnego bezpieczeństwa, (współautor M., Żuber), [w:] Katastrofy naturalne i cywilizacyjne, (red.), M. Żuber, Wydawnictwo WSOWL, Wrocław 2011, s.9-15.
 14. Wielonarodowe siły wojskowe – wspólne spojrzenie na bezpieczeństwo międzynarodowe, [w:] Katastrofy naturalne i cywilizacyjne. Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie, (red.), M. Żuber, Wydawnictwo WSOWL, Wrocław 2012, s. 21-34.
 15. Visegrad Group as a Platform of Regional Cooperation [in:] Armed Forces in the System of International Security, (ed.), M. Kulczycki Wyd. WSOWL Wroclaw 2013, p.55-65.
 16. Training of Land Forces Officer Candidates at the General Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces in the Light of Current Challenges [in:] Better Cooperation for Better Operation of the Future Visegrad EU Battle Group, (ed.), M. Kulczycki, Wyd. WSOWL Wrocław 2013, p.35-51.
 17. Copyright Security in the Context of Library Activities, (współautor A. Babiński), [in:] Security and Law in the Cognitive and Utilitarian Context, B. (eds.),Wiśniewski, P. Kobes & G.G. Sander, Hamburg 2015, p.83-96.
 18. Armed Forces as Security and Peace Guarantee in the Country and Abroud – Legal Conditions, (współautor M. Szyłkowska), [in:] Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Львів 12/2015, c. 6-11.
 19. Uwarunkowania międzynarodowe i wewnętrzne bezpieczeństwa państwa (współautor B. Kaczmarczyk, B. Wiśniewski) [w:] Sociálno-psychologické aspekty utvárania osobnosti príslušníkov ozbrojených síl, bezpečnostných a záchranných zborov, Liptovski Mikuláš 2015, s. 135-146.
 20. Military Co-operation in Strengthening International Security [in:] New Approaches to the National Security, Brno 2016, p.11-13.

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: