Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Marek Kulczycki

avatar

dr inż. Marek Kulczycki

Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem

Adres e-mail: marek.kulczycki@uwr.edu.pl

Telefon: 71 375 53 04

Gabinet: 133

Konsultacje:

 • Konsultacje przedmiotowe w semestrze letnim 2021/22:
 • - w poniedziałki: godz. 11.30-13.30;
 • - w soboty: zjazdy 1-8, godz. 18.00-19.00 i zjazdy 9-10, godz. 16.30-17.30;
 • W szczególnych przypadkach istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu konsultacji.

Zainteresowania naukowe:

 • Bezpieczeństwo militarne
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Polemologia

Wykształcenie:

Wyższe, doktor nauk wojskowych
 • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie - 2002
 • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie - 1996
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu - 1987

Najważniejsze publikacje:

Ksiażki pod redakcją:

 1. Kulczycki M., Musioł M., Transformacja Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego a uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne tego procesu, Wydawnictwo Marszałek, Toruń 2020, s. 341;
 2. Kulczycki M., Armed forces in the system of international security, The General Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces, Wroclaw 2013, s. 223;
 3. Kulczycki M., Better cooperation for better operation of the future Visegrad EU Battle Group, The General Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces, Wroclaw 2013, s. 179;
 4. Kulczycki M., 90 lat broni pancernej w Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo WSOWL, Wrocław 2010, s.182.

Artykuły w czasopismach naukowych:

 1. Kulczycki M., Rozwój zdolności NATO wobec zagrożeń cybernetycznych,  Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Tom 14 Nr 2 (2020), s. 146-163;
 2. Kulczycki M., Szyłkowska M., Armed Forces as Security and Peace Guarantee in the Country and Abroud – Legal Conditions, Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Львів 12/2015, c. 6-11;
 3. Kulczycki M., Babiński A., Copyright Security in the Context of Library Activities,  Security and Law in the Cognitive and Utilitarian Context, B. (eds.), Wiśniewski B., Kobes & G.G. Sander, Band 17, Hamburg 2015, s. 83-96.
 4. Kulczycki M., Udział Sił Zbrojnych RP w umacnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego w 2010 roku, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2010-2011, Wrocław 2011, s.214-227;
 5. Kulczycki M., Polska w kształtowaniu europejskiego systemu bezpieczeństwa - aspekt militarny, Zeszyty Naukowe, Nr 3/2010, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, s. 25-44.

Rozdziały w książkach i wybrane publikacje:

 1. Kulczycki M., Użycie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do wsparcia organów administracji publicznej w przypadku wystąpienia niemilitarnych sytuacji kryzysowych, [w:] Globalne problemy – lokalne perspektywy : studia nad bezpieczeństwem, (red.), Kociubiński K., Szyszlak E., Difin, Warszawa 2020, s. 289-306;
 2. Kulczycki M., Wielowektorowość polityki bezpieczeństwa Białorusi wobec Polski, Rosji i NATO w latach 2010-2020,
  [w:] Republika Białoruś - polityka zagraniczna i bezpieczeństwa : wybrane aspekty, (red.), Giebień H., Leszczenko L., Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2020, s. 92-107;
 3. Kulczycki M., Adaptacja NATO do zmian w europejskim środowisku bezpieczeństwa w latach 2014–2019, [w:] Transformacja Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego a uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne tego procesu, (red.), Kulczycki M., Musioł M., Wydawnictwo Marszałek, Toruń 2020, s. 93-116;
 4. Kulczycki M., A decade of difficult NATO summits : time of lost hope or accomplished opportunities, [in:] International security and state borders, (ed.) Kawka D., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019, s. 148-166;
 5. Kulczycki M., System obrony Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Założenia metodologiczne rozwiązywania problemów z zakresu bezpieczeństwa, (red.), Ścibiorek Z., Zamiar Z, Wydawnictwo Adam Marszałek s. 84-115;
 6. Kulczycki M., Military Co-operation in Strengthening International Security [in:] New Approaches to the National Security, Brno 2016;
 7. Kulczycki M., Kaczmarczyk B., Wiśniewski B., Uwarunkowania międzynarodowe i wewnętrzne bezpieczeństwa państwa, [w:] Sociálno-psychologické aspekty utvárania osobnosti príslušníkov ozbrojených síl, bezpečnostných a záchranných zborov, Liptovski Mikuláš 2015, s. 135-146;
 8. Kulczycki M., Visegrad group as platform of regional cooperation, [in:] Armed forces in the system of international security, (ed.), Kulczycki M., The General Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces, Wroclaw 2013, s. 55-65;
 9. Kulczycki M.,Military education system at the Military Academy of Land Forces, Poland, [in:] Better cooperation for better operation of the future Visegrad EU Battle Group, (ed.) Kulczycki M., The General Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces, Wroclaw 2013, s. 35-51;
 10. Kulczycki M., Wielonarodowe siły wojskowe – wspólne spojrzenie na bezpieczeństwo międzynarodowe, [w:] Katastrofy naturalne i cywilizacyjne. Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie, (red.), Żuber M., Wydawnictwo WSOWL, Wrocław 2012, s. 21-34;
 11. Kulczycki M., Smolarek M., Modern Technologies in Borders Protection,  [in:] Security Management and Society, Brno 2011, s. 48-61;
 12. Kulczycki M., Żuber M., Dylematy współczesnego bezpieczeństwa, [w:] Katastrofy naturalne i cywilizacyjne, (red.),  Żuber M., Wydawnictwo WSOWL, Wrocław 2011, s. 9-15;
 13. Kulczycki M., NATO gwarantem bezpieczeństwa międzynarodowego, [w:] Współczesne problemy bezpieczeństwa, (red.), Gałecki A., Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2010, s. 388-409;
 14. Kulczycki M., Ewolucja myśli strategicznej NATO wobec zagrożeń i wyzwań XX i XXI wieku, [w:] Katastrofy naturalne i cywilizacyjne, (red.)  Żuber M., Wydawnictwo WSOWL, Wrocław 2010, s.77-95;
 15. Kulczycki M., Bielewicz M., Zasady i sposoby tworzenia sił zadaniowych według poglądów i doświadczeń Wojsk Lądowych USA, [w:] Siły zadaniowe w działaniach taktycznych, (red.), Kubiński M., AON Warszawa 2009, s. 43-51;
 16. Kulczycki M., Ogólne zasady prowadzenia działań bojowych w górach, [w:] Międzynarodowe działania bojowe i pokojowe w górach – doświadczenia z przełomu XX i XXI wieku: konflikty - bezpieczeństwo – perspektywy, (red.), Kozerawski D. S., Wydawnictwo WSOWL, Wrocław 2007, s. 8-16.

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: