Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Marek Kulczycki

avatar

dr inż. Marek Kulczycki

Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem

Adres e-mail: marek.kulczycki@uwr.edu.pl

Telefon: 71 375 53 04

Gabinet: 133

Konsultacje:

 • Konsultacje przedmiotowe w semestrze letnim 2023/24:
 • - w czwartki w godz. 10.30-12.30;
 • - w soboty: zjazdy 1-8 w godz. 12.00-13.00; zjazdy 9-10 w godz.13.30-14.30.
 • W szczególnych przypadkach istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu konsultacji.

Zainteresowania naukowe:

 • Bezpieczeństwo militarne
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Polemologia

Wykształcenie

Wyższe, doktor nauk wojskowych
 • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie - 2002
 • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie - 1996
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu - 1987

Granty i projekty naukowe

 1. Grant w ramach NATO Public Diplomacy Division Co-Sponsorship Grants na potrzeby organizacji międzynarodowej konferencji naukowej współfinansowanej i realizowanej pod patronatem NATO pt. „The Wroclaw Security Summit 2021. 2nd International Science Conference - NATO and the EU - strategic partnership and cooperation in the field of the Euro-Atlantic security area", 14-16 grudnia 2021 r., koordynator projektu.
 2. Grant w ramach programu Doskonała Nauka – Wsparcie Konferencji Naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki na potrzeby organizacji międzynarodowej konferencji naukowej współfinansowanej i realizowanej pod patronatem NATO pt. „Organizacja międzynarodowej konferencji the Wrocław Security Summit 2021", 14-16 grudnia 2021 r.,numer projektu: DNK/SP/513960/2021, koordynator projektu.
 3. Grant w ramach NATO Public Diplomacy Division Co-Sponsorship Grants na potrzeby organizacji międzynarodowej konferencji naukowej współfinansowanej i realizowanej pod patronatem NATO pt. „Dwie dekady polityczno-wojskowego wymiaru członkostwa Polski w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego", 24 maja 2019 r., koordynator projektu.
 4. Międzynarodowy projekt badawczy Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego pt. „Better Cooperation for Better Operation of the Future Visegrad EU Battle Group”, Wrocław, Brno, Budapeszt, Liptowski Mikulasz 2012-2013 r., koordynator projektu.

Najważniejsze publikacje

Ksiażki pod redakcją:

 1. Kulczycki M., Wiatr M., Polskie interesy narodowe, Wydawnictwo Marszałek, Toruń 2022, s. 316;
 2. Kulczycki M., Musioł M., Transformacja Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego a uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne tego procesu, Wydawnictwo Marszałek, Toruń 2020, s. 341;
 3. Kulczycki M., Armed forces in the system of international security, The General Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces, Wroclaw 2013, s. 223;
 4. Kulczycki M., Better cooperation for better operation of the future Visegrad EU Battle Group, The General Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces, Wroclaw 2013, s. 179;
 5. Kulczycki M., 90 lat broni pancernej w Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo WSOWL, Wrocław 2010, s.182.

Artykuły w czasopismach naukowych:

 1. Kulczycki M., Rozwój zdolności NATO wobec zagrożeń cybernetycznych,  Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Tom 14 Nr 2 (2020), s. 146-163;
 2. Kulczycki M., Szyłkowska M., Armed Forces as Security and Peace Guarantee in the Country and Abroud – Legal Conditions, Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Львів 12/2015, c. 6-11;
 3. Kulczycki M., Babiński A., Copyright Security in the Context of Library Activities,  Security and Law in the Cognitive and Utilitarian Context, B. (eds.), Wiśniewski B., Kobes & G.G. Sander, Band 17, Hamburg 2015, s. 83-96.
 4. Kulczycki M., Udział Sił Zbrojnych RP w umacnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego w 2010 roku, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2010-2011, Wrocław 2011, s.214-227;
 5. Kulczycki M., Polska w kształtowaniu europejskiego systemu bezpieczeństwa - aspekt militarny, Zeszyty Naukowe, Nr 3/2010, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, s. 25-44.

Rozdziały w książkach i wybrane publikacje:

 1. Kulczycki M., Droga do członkostwa w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego jako element realizacji polskich interesów narodowych w dziedzinie bezpieczeństwa militarnego – wybrane zagadnienia, [w:] Polskie interesy narodowe,(red.), Kulczycki M., Wiatr M.,  Wydawnictwo Marszałek, Toruń 2022, s. 216-244;
 2. Kulczycki M., Użycie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do wsparcia organów administracji publicznej w przypadku wystąpienia niemilitarnych sytuacji kryzysowych, [w:] Globalne problemy – lokalne perspektywy : studia nad bezpieczeństwem, (red.), Kociubiński K., Szyszlak E., Difin, Warszawa 2020, s. 289-306;
 3. Kulczycki M., Wielowektorowość polityki bezpieczeństwa Białorusi wobec Polski, Rosji i NATO w latach 2010-2020,
  [w:] Republika Białoruś - polityka zagraniczna i bezpieczeństwa : wybrane aspekty, (red.), Giebień H., Leszczenko L., Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2020, s. 92-107;
 4. Kulczycki M., Adaptacja NATO do zmian w europejskim środowisku bezpieczeństwa w latach 2014–2019, [w:] Transformacja Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego a uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne tego procesu, (red.), Kulczycki M., Musioł M., Wydawnictwo Marszałek, Toruń 2020, s. 93-116;
 5. Kulczycki M., A decade of difficult NATO summits : time of lost hope or accomplished opportunities, [in:] International security and state borders, (ed.) Kawka D., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019, s. 148-166;
 6. Kulczycki M., System obrony Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Założenia metodologiczne rozwiązywania problemów z zakresu bezpieczeństwa, (red.), Ścibiorek Z., Zamiar Z, Wydawnictwo Adam Marszałek s. 84-115;
 7. Kulczycki M., Military Co-operation in Strengthening International Security [in:] New Approaches to the National Security, Brno 2016;
 8. Kulczycki M., Kaczmarczyk B., Wiśniewski B., Uwarunkowania międzynarodowe i wewnętrzne bezpieczeństwa państwa, [w:] Sociálno-psychologické aspekty utvárania osobnosti príslušníkov ozbrojených síl, bezpečnostných a záchranných zborov, Liptovski Mikuláš 2015, s. 135-146;
 9. Kulczycki M., Visegrad group as platform of regional cooperation, [in:] Armed forces in the system of international security, (ed.), Kulczycki M., The General Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces, Wroclaw 2013, s. 55-65;
 10. Kulczycki M.,Military education system at the Military Academy of Land Forces, Poland, [in:] Better cooperation for better operation of the future Visegrad EU Battle Group, (ed.) Kulczycki M., The General Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces, Wroclaw 2013, s. 35-51;
 11. Kulczycki M., Wielonarodowe siły wojskowe – wspólne spojrzenie na bezpieczeństwo międzynarodowe, [w:] Katastrofy naturalne i cywilizacyjne. Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie, (red.), Żuber M., Wydawnictwo WSOWL, Wrocław 2012, s. 21-34;
 12. Kulczycki M., Smolarek M., Modern Technologies in Borders Protection,  [in:] Security Management and Society, Brno 2011, s. 48-61;
 13. Kulczycki M., Żuber M., Dylematy współczesnego bezpieczeństwa, [w:] Katastrofy naturalne i cywilizacyjne, (red.),  Żuber M., Wydawnictwo WSOWL, Wrocław 2011, s. 9-15;
 14. Kulczycki M., NATO gwarantem bezpieczeństwa międzynarodowego, [w:] Współczesne problemy bezpieczeństwa, (red.), Gałecki A., Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2010, s. 388-409;
 15. Kulczycki M., Ewolucja myśli strategicznej NATO wobec zagrożeń i wyzwań XX i XXI wieku, [w:] Katastrofy naturalne i cywilizacyjne, (red.)  Żuber M., Wydawnictwo WSOWL, Wrocław 2010, s.77-95;
 16. Kulczycki M., Bielewicz M., Zasady i sposoby tworzenia sił zadaniowych według poglądów i doświadczeń Wojsk Lądowych USA, [w:] Siły zadaniowe w działaniach taktycznych, (red.), Kubiński M., AON Warszawa 2009, s. 43-51;
 17. Kulczycki M., Ogólne zasady prowadzenia działań bojowych w górach, [w:] Międzynarodowe działania bojowe i pokojowe w górach – doświadczenia z przełomu XX i XXI wieku: konflikty - bezpieczeństwo – perspektywy, (red.), Kozerawski D. S., Wydawnictwo WSOWL, Wrocław 2007, s. 8-16.

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: