Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Marek Musioł

avatar

dr Marek Musioł

Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem

Adres e-mail: marek.musiol@uwr.edu.pl

Telefon: +48 71 375 52 53

Gabinet: 30

Konsultacje:

 • Semestr Zimowy 2023/2024
 • Tuesday / Wtorek 9:10-11:10 (room / pokój 30 / MS TEAMS)

Funkcje:

 • Zastępca Dyrektora ds. współpracy z zagranicą Instytutu Studiów Międzynarodowych
 • Koordynator Programu Erasmus Mundus Global Studies - A European Perspective
 • Adjunct of the Faculty of Graduate Studies przy Dalhousie University w Kanadzie (2015-2020)
 • Uczestnik i członek sieci konferencji - NATO Senior Communicators Conference Network
 • Uczestnik the Warsaw Security Forum 2022
 • Uczestnik the Stockholm Security Conference 2020, ‘‘Unlocking nuclear arms control in the time of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) crisis: Change and continuity’, the Stockholm International Peace Research Institute, 2020.
 • Uczestnik the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) - COP24 w Katowicach w 2018
 • Członek sieci International Water Association w Londynie
 • Członek European International Studies Association
 • Członek Study Purposes and Selection Committee Programu Erasmus Mundus Global Studies - A European Perspective
 • Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (PTSM)
 • Ekspert i wykonawca warsztatów i kursów dla Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu na temat: Społeczno - kulturowa identyfikacja cudzoziemców z Azji Środkowej

Zainteresowania naukowe:

 • Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
 • Regionalizm i regionalizacja
 • Geopolityka
 • Procesy regionalizacji w Azji
 • Azja Środkowa
 • UE i jej polityka bezpieczeństwa
 • Teoria regionalnych kompleksów bezpieczeństwa
 • Sekurytyzacja
 • Operacje pokojowe i dyplomacja prewencyjna UE / ONZ
 • Problemy globalne i wyczerpalność wody
 • Polityka spójności UE

Granty i stypendia naukowo-badawcze

1. Grant w ramach INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI – UCZELNIA BADAWCZA (IDUB), PROGRAM WYJAZDÓW PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH I BADAWCZYCH, UC Santa Barbara (USA), UC Berkeley (USA), 06.2023-07.2023kierownik projektu.

2. Grant w ramach NATO Public Diplomacy Division Co-Sponsorship Grants na potrzeby organizacji międzynarodowej konferencji naukowej współfinansowanej i realizowanej pod patronatem NATO pt. "The Wroclaw Security Summit 2023. 3rd International Science Conference. NATO and the EU strategic military and civilian cooperation in the post-Crimean Era", 5-6 grudnia 2023 r., koordynator projektu.

3. Grant w ramach INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI – UCZELNIA BADAWCZA (IDUB), PROGRAM WYJAZDÓW PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH I BADAWCZYCH, Sciences Po Bordeaux - Centre Emile Durkheim (Francja), 21.06.2022-06.07.2022kierownik projektu.

4. Grant w ramach NATO Public Diplomacy Division Co-Sponsorship Grants na potrzeby organizacji międzynarodowej konferencji naukowej współfinansowanej i realizowanej pod patronatem NATO pt. "The Wroclaw Security Summit 2021. 2nd International Science Conference - NATO and the EU - strategic partnership and cooperation in the field of the Euro-Atlantic security area", 14-16 grudnia 2021 r., koordynator projektu.

5. Grant w ramach programu Doskonała Nauka – Wsparcie Konferencji Naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki na potrzeby organizacji międzynarodowej konferencji naukowej współfinansowanej i realizowanej pod patronatem NATO pt. "Organizacja międzynarodowej konferencji the Wrocław Security Summit 2021", 14-16 grudnia 2021 r., numer projektu: DNK/SP/513960/2021, koordynator projektu.

6. Grant wewnętrzny Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wewnętrzny projekt badawczy, działanie na rzecz rozwoju młodych naukowców Wydziału Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski, projekt badawczy: "Unia Europejska jako post-lizboński regionalny kompleks bezpieczeństwa - nowe cechy strukturalne i wyzwania", październik 2018 – grudzień 2019, numer projektu (0420/2607/18), kierownik projektu.

7. Grant w ramach NATO Public Diplomacy Division Co-Sponsorship Grants na potrzeby organizacji międzynarodowej konferencji naukowej współfinansowanej i realizowanej pod patronatem NATO pt. "Dwie dekady polityczno-wojskowego wymiaru członkostwa Polski w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego", 24 maja 2019 r., koordynator projektu.

8. Grant Komisji Europejskiej, wyjazd i staż naukowo-badawczy: Dalhousie University w Halifax (Kanada), 1-15 lipca 2015, kierownik projektu. 

9. Grant badawczy Narodowego Centrum Nauki w Krakowie, Konkurs: PRELUDIUM; Panel: HS5, projekt badawczy: "Kompleks bezpieczeństwa w regionie Azji Środkowej po 1991 r. – wielopłaszczyznowa analiza znaczenia regionu z wykorzystaniem metodologii regionalnego kompleksu bezpieczeństwa i paradygmatów badawczych realizmu, liberalizmu i konstruktywizmu", 28.02.2013 – 28.02.2014, numer rejestracyjny: 2012/05/N/HS5/02811, kierownik projektu. 
10. Grant wewnętrzny Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wewnętrzny projekt badawczy, działanie na rzecz rozwoju młodych naukowców Wydziału Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski, projekt badawczy: "Analiza środowiska wewnętrznego i zewnętrznego i problemy bezpieczeństwa w Azji Środkowej jako istotne czynniki w kształtowaniu regionalnego kompleksu bezpieczeństwa", Listopad – Grudzień 2012, numer projektu (zadania badawczego): 2332/M/ISM/12, kierownik projektu. 
11. Stypendium naukowe: Rozwój potencjału i oferty nauczania Uniwersytetu Wrocławskiego jako możliwości wzrostu konkurencyjności Uniwersytetu, Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, kierownik projektu, 23.03.2011 - 05.08.2011, Część I, numer rejestracyjny: 08CE-75F1-CFF1-5A02. 
12. Stypendium naukowe: Rozwój potencjału i oferty nauczania Uniwersytetu Wrocławskiego jako możliwości wzrostu konkurencyjności Uniwersytetu, Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, kierownik projektu, 07.10.2011 – 29.02.2012, Część II, numer rejestracyjny: E4FC-3580-7916-3531.

13. Stypendium projakościowe dla modych naukowców za osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013, przyznane na rok ak4ademicki 2013/2014.

14. Stypendium projakościowe dla młodych naukowców za osiągnięcia w roku akademickim 2011/2012, przyznane na rok akademicki 2012/2013.

Staże zagraniczne i wizyty badawcze

1. University of California, Santa Barbara, USA (Shanghai Ranking - 57) i University of California, Berkeley, USA (Shanghai Ranking - 5), czerwiec-lipiec 2023.  

2. Wizyta w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. Program wizyty obejmował udział w dwudniowej konferencji: NATO SENIOR COMMUNICATORS CONFERENCE, organizator: The Public Diplomacy Division at NATO Headquarters, listopad 2022.

3. Sciences Po Bordeaux - Centre Emile Durkheim (Francja), 21.06.2022-06.07.2022.

4. European Security and Defence College (ESDC), European External Action Service (EEAS), listopad 2019.

5. Sector of Cyber security in the European External Action Service (EEAS), Security and Defence Policy (SECDEFPOL1), listopad 2019.

6. European Border and Coast Guard Agency (Frontex), październik 2019.

7. Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice (INHESJ) w Paryżu, Francja - wrzesień-październik 2019.

8. Institut de Recherche Stratégique de l'Ecole Militaire (IRSEM) w Paryżu, Francja - wrzesień-październik 2019.

9. Shanghai University w Chinach - 07-11.07.2017.
10. Dalhousie University w Halifax w Kanadzie – 01-15.07.2015. 
11. MGIMO w Moskwie – 23-24.09.2013. 
12. Lomonosov Moscow State University (MGU) – 16-26.09.2013. 
13. OBWE w Astanie – 24-28.08.2013. 
14. CARICC w Ałmaty – 22.08.2013. 
15. KIMEP University w Ałmaty – 11-23.08.2013.

16. University of London - The School of Oriental and African Studies - SOAS, London School of Economics, The International Institute for Strategic Studies - IISS and Chatham House, marzec 2012.

Najważniejsze publikacje naukowe

1. M. Musioł, Securitization of Water in Central Asia: Insights from the Regional Water Security Complex, Polish Political Science Yearbook, 2023, przyjęta do druku.

2. M. Musioł, Andrzej Polus, Marek Kulczycki (red.), Traditional Security Providers Encounter Non traditional Threats in the Post-Crimean Era, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2023, przyjęta do druku.

3. M. Musioł, A. Polus, The post-Crimean international order and its main challenges for traditional security providers, w: M. Musioł, Andrzej Polus, Marek Kulczycki (red.), Traditional Security Providers Encounter Non traditional Threats in the Post-Crimean Era, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2023, przyjęta do druku.

4. M. Musioł, Andrzej Polus, Marek Kulczycki (red.), Lexicon of Security in the 21st Century. Western and Non-western Perspectives, Palgrave Macmillan, w recenzji.

5. M. Musioł, Hydropolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa – znaczenie weaponizacji wody w procesie sekurytyzacji Zapory Rogun w Azji Środkowej, w: M. Musioł, Andrzej Polus, Marek Kulczycki (red.), Traditional Security Providers Encounter Non traditional Threats in the Post-Crimean Era, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2023, przyjęta do druku.

6. M. Musioł, Analiza ISIS z perspektywy studiów globalnych jako nowego ujęcia badawczego w naukach społecznych, Historia i Polityka, Toruń, Nr 39(46)/2022, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2022.007, 2022, s. 117-136.

7. M. Musioł, M. Kulczycki, T. Wieteska, D. Marcucci, O. Bieniek, P. Kosiorek (red.), Post-conference report: International Conference Wrocław Security Summit, 14-16 December, 2021, konferencja i raport były współfinansowane w ramach the NATO Public Diplomacy Division's co-sponsorship grants, the state budget of the Ministry of Education and Science, the programme Doskonała nauka - Wsparcie konferencji naukowych (project number: DNK/SP/513960/2021), the European Commission Regional Representation in Wrocław and the City of Wrocław, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2022.

8. M. Musioł, The EU as a Post-Lisbon Regional Security Complex, Frankfurt am Main [et al.]: Peter Lang Publishing Group, monografia, Berlin 2021, s. 271.

9. M. Musioł  The importance of permanent structured cooperation – PESCO in the context of the EU Common Security and Defence Policy after 1999,  w: Transformacja Traktatu Północnoatlantyckiego a uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne tego procesu, M. Kulczycki, M. Musioł (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020.

10. Transformacja Traktatu Północnoatlantyckiego a uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne tego procesu, w: M. Kulczycki, M. Musioł (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020, s. 1-341.

11. M. Musioł, "Geografia humanistyczna Paula Vidala de la Blache’a jako podstawa francuskiej myśli geopolitycznej", w: A. Tyszkiewicz, P. Borowiec (red.), Teorie i podejścia badawcze geopolityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020, s. 263-272.

12. M. Musioł, "Power Analysis and Geopolitical Codes of South China Sea States in the Context of Contemporary Geopolitics", Polish Political Science Yearbook, 48 (2019), Issue 3, https://doi.org/10.15804/ppsy2019302, s. 407-430.

13. M. Musioł, "The Securitisation of Kurdish Self-Determination as A Challenge for the Sectarian Balance of Power in the Middle East", Polish Political Science Yearbook, Volume 48 (2019), Issue 1, https://doi.org/10.15804/ppsy2019107, s. 115-134.

14. M. Musioł, „EU as a global actor – a historical and contemporary overview of the European Union’s growing stabilization activity in Europe and South Caucasus”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Wrocław 2018.

15. M. Musioł, "Problemy bezpieczeństwa w obszarze Kotliny Fergańskiej i ich znaczenie w kontekście centralnoazjatyckiego dylematu bezpieczeństwa", w: Nartsiss Shukuralieva (red.), „Azja Centralna. Tożsamość, naród, polityka”, Zakład Wydawniczy NOMOS Sp. z o.o., Kraków 2018.

16.M. Musioł, "Znaczenie sekurytyzacji i sektorów bezpieczeństwa w ramach krytycznych studiów nad bezpieczeństwem", Historia i Polityka, Nr 23(30)/2018, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018.

17. M. Musioł, „Współczesne wojny i konflikty”, w: Ł. Fijałkowski, R. Kunert-Milcarz, Międzynarodowe stosunki polityczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018.

18. M. Musioł, "Overview of the EU role in maintaining peace and security in the Middle East and Central Asia – preventive diplomacy and peace operations", w: B. Molo (red.), "Nowy wymiar konfliktów politycznych i społeczno-gospodarczych w XXI wieku", Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2016.

19. M. Musioł, "Kompleks bezpieczeństwa w regionie Azji Środkowej po 1991 r.", Dom Wydawniczy Elipsa, monografia, Warszawa 2016.

20. M. Musioł, "Post-Soviet Central Asia as a Unique Regional Security Complex", The Polish Quarterly of International Affairs, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2015. 
21. M. Musioł, "Specificity of contemporary Central Asian regionalism", Roczniki Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2015. 
22. M. Musioł, "Operacje pokojowe i dyplomacja prewencyjna oraz ich podstawy w ramach polityki zewnętrznej UE w XXI wieku", Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Wrocław 2013. 
23. M. Musioł, "Przejawy aktywności UE w dziedzinie operacji pokojowych i dyplomacji prewencyjnej w Azji", Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. 
24. M. Musioł, "Specyfika azjatyckiej polityki bezpieczeństwa i problemy kontynentu jako bezpośredni impuls do międzynarodowej interwencji", Wrocławski Przegląd Międzynarodowy, 2012. 
25. M. Musioł, "System bezpieczeństwa zbiorowego w kontekście wzrostu znaczenia opcji regionalnej w stosunkach międzynarodowych", Wrocławski Przegląd Międzynarodowy, 2012. 
26. M. Musioł, "Przegląd interwencji militarnych i cywilnych UE w Afryce na przykładzie Demokratycznej Republiki Konga", Wrocławskie Studia Politologiczne, 2012.  

27. M. Musioł, "Unified Protector – operacja NATO w Libii a zasady Karty NZ", raport: Wrzesień – Grudzień 2011, Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych, Wrocław 2012.


Wybrane międzynarodowe konferencje naukowe


- Uczestnik konferencji międzynarodowej z cyklu: NATO SENIOR COMMUNICATORS CONFERENCE, organizator: The Public Diplomacy Division at NATO Headquarters, Bruksela, Kwatera Główna NATO w Brukseli, 15-16 listopada 2022.

- Uczestnik the Warsaw Security Forum 2022.

- Paper entitled: The securitisation of the Aral Sea Syndrome and its general framework – the securitising actors and the EU’s role, 15th Pan-European Conference on International Relations, Pandaemonium: Interrogating the Apocalyptic Imaginaries of Our Time, European International Studies Association, 31.08.2022-04.09.2022, The Panteion University of Social and Political Sciences, Ateny, Grecja.

- Paper entitled: The securitisation of the Aral Sea Syndrome and the Regional Security Complex in Central Asia, 14th Pan-European Conference on International Relations, The Power Politics of Nature, European International Studies Association, 16.09.2021.

- Udział w webinarze pt. ‘‘Unlocking nuclear arms control in the time of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) crisis: Change and continuity’ w ramach Stockholm Security Conference 2020 z tematem przewodnim ‘International Cooperation: Navigating the Way Ahead’. Wydarzenie organizowane było przez Stockholm International Peace Research Institute, 19.11.2020.
- Paper entitled: Power analysis and geopolitical codes of the South China Sea states in the context of contemporary geopolitics 13th Pan-European Conference on International Relations, A Century of Show and Tell: The Seen and the Unseen of IR, European International Studies Association, 14.09.2019, Sofia University, Sveti Kliment Ohridski, Sofia, Bułgaria.
- Referat pt. Rola Regionalnego Kompleksu Bezpieczeństwa UE w systemie bezpieczeństwa zbiorowego ONZ, VIII Ogólnopolska Konwencja PTSM. „Instytucje międzynarodowe a dynamika współczesnych stosunków międzynarodowych”/ Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, 08.11.2018.
- Paper entitled: Water security and its existential significance in the Regional Security Complex in Central Asia, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I. Franki / Ukraina, 15.05.2018.

- Uczestnik the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) - COP24 w Katowicach w 2018

- Paper entitled: Societal security in the perspective of Global Studies, the 10th Global Studies Consortium Meeting, Shanghai University, Chiny, 08.07.2017.


Uzyskane nagrody i wyróżnienia


- Wyróżnienie w ramach nagrody Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk "Iuvenes Wratislaviae" 2019 dla młodych naukowców za osiągnięcia naukowe, grudzień 2019.
- Nagroda Rektora UWr za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne uzyskane w 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.


H-INDEKS: 3

Cytowania w prestiżowych periodykach jak Springer, Sage Journals, World Affairs, Taylor Francis.

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: