Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Marek Musioł

avatar

dr Marek Musioł

Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem

Adres e-mail: marek.musiol@uwr.edu.pl

Telefon: +48 71 375 52 53

Gabinet: 30

Konsultacje:

 • Semestr letni 2020/2021:
 • Konsultacje są prowadzone zdalnie za pomocą poczty elektronicznej: marek.musiol@uwr.edu.pl
 • Istnieje także możliwość połączenia oraz komunikacji w czasie rzeczywistym za pomocą aplikacji Microsoft Teams.
 • KONSULTACJE: tryb online MS TEAMS:
 • Wtorek 10.15 – 11.30 i 13.00 – 13.45

Funkcje:

 • Zastępca Dyrektora ds. współpracy z zagranicą Instytutu Studiów Międzynarodowych
 • Koordynator Programu Erasmus Mundus Global Studies - A European Perspective
 • Adjunct of the Faculty of Graduate Studies przy Dalhousie University w Kanadzie
 • Uczestnik the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) - COP24 w Katowicach w 2018
 • Członek sieci International Water Association w Londynie
 • Członek European International Studies Association
 • Członek Study Purposes and Selection Committee Programu Erasmus Mundus Global Studies - A European Perspective
 • Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (PTSM)

Zainteresowania naukowe:

 • bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
 • regionalizm i regionalizacja
 • geopolityka
 • procesy regionalizacji w Azji
 • Azja Środkowa
 • UE i jej polityka bezpieczeństwa
 • teoria regionalnych kompleksów bezpieczeństwa
 • sekurytyzacja
 • operacje pokojowe i dyplomacja prewencyjna UE / ONZ
 • polityka spójności UE

Granty i stypendia naukowo-badawcze

1. Grant wewnętrzny Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wewnętrzny projekt badawczy, działanie na rzecz rozwoju młodych naukowców Wydziału Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski, projekt badawczy: "Unia Europejska jako post-lizboński regionalny kompleks bezpieczeństwa - nowe cechy strukturalne i wyzwania", październik 2018 – grudzień 2019, numer projektu (0420/2607/18). 

2. Grant Komisji Europejskiej, wyjazd i staż naukowo-badawczy: Dalhousie University w Halifax (Kanada), 1-15 lipca 2015. 

3. Grant badawczy Narodowego Centrum Nauki w Krakowie, Konkurs: PRELUDIUM; Panel: HS5, projekt badawczy: "Kompleks bezpieczeństwa w regionie Azji Środkowej po 1991 r. – wielopłaszczyznowa analiza znaczenia regionu z wykorzystaniem metodologii regionalnego kompleksu bezpieczeństwa i paradygmatów badawczych realizmu, liberalizmu i konstruktywizmu", 28.02.2013 – 28.02.2014, numer rejestracyjny: 2012/05/N/HS5/02811. 
4. Grant wewnętrzny Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wewnętrzny projekt badawczy, działanie na rzecz rozwoju młodych naukowców Wydziału Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski, projekt badawczy: "Analiza środowiska wewnętrznego i zewnętrznego i problemy bezpieczeństwa w Azji Środkowej jako istotne czynniki w kształtowaniu regionalnego kompleksu bezpieczeństwa", Listopad – Grudzień 2012, numer projektu (zadania badawczego): 2332/M/ISM/12. 
5. Stypendium naukowe: Rozwój potencjału i oferty nauczania Uniwersytetu Wrocławskiego jako możliwości wzrostu konkurencyjności Uniwersytetu, Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, kierownik projektu, 23.03.2011 - 05.08.2011, Część I, numer rejestracyjny: 08CE-75F1-CFF1-5A02. 
6. Stypendium naukowe: Rozwój potencjału i oferty nauczania Uniwersytetu Wrocławskiego jako możliwości wzrostu konkurencyjności Uniwersytetu, Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, kierownik projektu, 07.10.2011 – 29.02.2012, Część II, numer rejestracyjny: E4FC-3580-7916-3531.

7. Stypendium projakościowe dla modych naukowców za osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013, przyznane na rok akademicki 2013/2014.

8. Stypendium projakościowe dla młodych naukowców za osiągnięcia w roku akademickim 2011/2012, przyznane na rok akademicki 2012/2013.

Staże zagraniczne i wizyty badawcze

1. European Security and Defence College (ESDC), European External Action Service (EEAS), listopad 2019.

2. Sector of the Cyber security in the European External Action Service (EEAS), Security and Defence Policy (SECDEFPOL1), listopada 2019.

3. European Border and Coast Guard Agency (Frontex), październik 2019.

4. Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice (INHESJ) w Paryżu, Francja - Wrzesień-Październik 2019.

5. Institut de Recherche Stratégique de l'Ecole Militaire (IRSEM) w Paryżu, Francja - Wrzesień-Październik 2019.

6. Shanghai University w Chinach - 07-11.07.2017.
7. Dalhousie University w Halifax w Kanadzie – 01-15.07.2015. 
8. MGIMO w Moskwie – 23-24.09.2013. 
9. Lomonosov Moscow State University (MGU) – 16-26.09.2013. 
10. OBWE w Astanie – 24-28.08.2013. 
11. CARICC w Ałmaty – 22.08.2013. 
12. KIMEP University w Ałmaty – 11-23.08.2013.

13. University of London - The School of Oriental and African Studies - SOAS, London School of Economics, The International Institute for Strategic Studies - IISS and Chatham House, Marzec 2012.

Najważniejsze publikacje

1. M. Musioł  The importance of permanent structured cooperation – PESCO in the context of the EU Common Security and Defence Policy after 1999,  w: Transformacja Traktatu Północnoatlantyckiego a uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne tego procesu, M. Kulczycki, M. Musioł (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020.

2. Transformacja Traktatu Północnoatlantyckiego a uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne tego procesu, w: M. Kulczycki, M. Musioł (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020, s. 1-341.

3. "Geografia humanistyczna Paula Vidala de la Blache’a jako podstawa francuskiej myśli geopolitycznej", w: A. Tyszkiewicz, P. Borowiec (red.), Teorie i podejścia badawcze geopolityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020, s. 263-272.

4. "Power Analysis and Geopolitical Codes of South China Sea States in the Context of Contemporary Geopolitics", Polish Political Science Yearbook, 48 (2019), Issue 3, https://doi.org/10.15804/ppsy2019302, s. 407-430.

5. "The Securitisation of Kurdish Self-Determination as A Challenge for the Sectarian Balance of Power in the Middle East", Polish Political Science Yearbook, Volume 48 (2019), Issue 1, https://doi.org/10.15804/ppsy2019107, s. 115-134.

6. „EU as a global actor – a historical and contemporary overview of the European Union’s growing stabilization activity in Europe and South Caucasus”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Wrocław 2018.

7. "Problemy bezpieczeństwa w obszarze Kotliny Fergańskiej i ich znaczenie w kontekście centralnoazjatyckiego dylematu bezpieczeństwa", w: Nartsiss Shukuralieva (red.), „Azja Centralna. Tożsamość, naród, polityka”, Zakład Wydawniczy NOMOS Sp. z o.o., Kraków 2018.

8."Znaczenie sekurytyzacji i sektorów bezpieczeństwa w ramach krytycznych studiów nad bezpieczeństwem", Historia i Polityka, Nr 23(30)/2018, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018.

9. „Współczesne wojny i konflikty”, w: Ł. Fijałkowski, R. Kunert-Milcarz, Międzynarodowe stosunki polityczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018.

10. "Overview of the EU role in maintaining peace and security in the Middle East and Central Asia – preventive diplomacy and peace operations", w: B. Molo (red.), "Nowy wymiar konfliktów politycznych i społeczno-gospodarczych w XXI wieku", Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2016.

11. "Kompleks bezpieczeństwa w regionie Azji Środkowej po 1991 r.", Dom Wydawniczy Elipsa, monografia, Warszawa 2016.

12. "Post-Soviet Central Asia as a Unique Regional Security Complex", The Polish Quarterly of International Affairs, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2015. 
13. "Specificity of contemporary Central Asian regionalism", Roczniki Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2015. 
14. "Operacje pokojowe i dyplomacja prewencyjna oraz ich podstawy w ramach polityki zewnętrznej UE w XXI wieku", Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Wrocław 2013. 
15. "Przejawy aktywności UE w dziedzinie operacji pokojowych i dyplomacji prewencyjnej w Azji", Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. 
16. "Specyfika azjatyckiej polityki bezpieczeństwa i problemy kontynentu jako bezpośredni impuls do międzynarodowej interwencji", Wrocławski Przegląd Międzynarodowy, 2012. 
17. "System bezpieczeństwa zbiorowego w kontekście wzrostu znaczenia opcji regionalnej w stosunkach międzynarodowych", Wrocławski Przegląd Międzynarodowy, 2012. 
18. "Przegląd interwencji militarnych i cywilnych UE w Afryce na przykładzie Demokratycznej Republiki Konga", Wrocławskie Studia Politologiczne, 2012.  

19. "Unified Protector – operacja NATO w Libii a zasady Karty NZ", raport: Wrzesień – Grudzień 2011, Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych, Wrocław 2012.

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: