Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Marek Wróblewski

dr hab. prof. UWr Marek Wróblewski

Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych oraz Integracji Europejskiej

Adres e-mail: marek.wroblewski@uwr.edu.pl

Telefon: 375 50 81

Gabinet: 338

Konsultacje:

 • Aktualnie konsultacje odbywają się poprze MS Teams (proszę o wcześniejszy kontakt e-mail: marek.wroblewski@uwr.edu.pl)

Funkcje:

 • Kierownik Zakładu Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych i Integracji Europejskiej,
 • Koordynator EMGS

Zainteresowania naukowe:

 • ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • biznes międzynarodowy i międzynarodowe transakcje gospodarcze, global governance, internacjonalizacja przedsiębiorstwa, polityka proeksportowa, rozwój regionalny
 • międzynarodowe relacje finansowe
 • rozwój regionalny

Kontakt z mediami:

 • Handel międzynarodowy i finanse międzynarodowe
 • Międzynarodowe organizacje gospodarcze
 • Rozwój gospodarczy i rozwój regionalny
 • Internacjonalizacja przedsiębiorstw
 • Polityka handlowa i proeksportowa
 • Kryzysy finansowe
 • Międzynarodowe organizacje gospodarcze
Wykształcenie

dr hab. nauk ekonomicznych

Stypendia i granty

   Krajowe projekty badawcze, doradcze i edukacyjne


 • 2007 – 2008 r. Współwykonawca projektu badawczego rozwojowego „Klimat inwestycyjny Dolnego Śląska w ocenie bezpośrednich inwestorów zagranicznych” zrealizowanego na zlecenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nr projektu MNiSW 0609/H03/2007/02.
 • 2007 - 2010 r. Współwykonawca projektu badawczego „Szara strefa demokracji w WNP” (komponent ekonomiczny), realizowanego na zlecenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 2006 – 2007 r. Ekspert w projekcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: „Wsparcie Rozwoju Polskiego Eksportu”
 • 2006 – 2007 r. Ekspert w projekcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: „Przygotowanie do Eksportu”
 • 2005 – 2006 r. Udział w cyklicznym programie edukacyjnym finansowanym przez Narodowy Bank Polski, nt. „Ekonomicznych implikacjach integracji monetarnej Polski w ramach EU” realizowanym przez TVP 3 we Wrocławiu.
 • 2002 – 2003 r. Grant na realizację projektu badawczego Nr 2408/W/ISM/02 „Kryzysy finansowe w gospodarce światowej” uzyskany w konkursie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego dla Młodej Kadry Naukowej.

    Zagraniczne projekty badawcze

 • Od 2006 r. Udział w Projekcie GARNET (Network of Excellence) w VI PR UE
 • Joint Executed Research Project 5.2.4. pn. „Global Economic Governance and Market Regulation”
 • Joint Executed Research Project 5.1.2. pn. „EU and Eastern Europe”
 • Od 2004 r. Uczestnik projektu: Globalization Studies Network (GSN), koordynowanego przez: The Centre for the Study of Globalization and Regionalization (CSGR),The Warwick University (Wielka Brytania).

    Stypendia i staże zagraniczne

 • 2009 r. University of Minnesota (Stany Zjednoczone)
 • 2006-2007 r. University of Warwick (Wielka Brytania)
 • 2002 r. Staż badawczy w University of North London (Wielka Brytania)
 • 2002 r. Kwerenda w London School of Economics and Politics (Wielka Brytania)
 • 1998 r. Staż badawczy w University of Bradford (Wielka Brytania)
Najważniejsze publikacje
 1. Wróblewski M., Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy wobec kryzysów walutowych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, str. 414.
 2. Rymarczyk J., Błaszczyk M., Michalski B., Niemiec M., Niemiec W., Wróblewski M., Klimat inwestycyjny Dolnego Śląska w ocenie bezpośrednich inwestorów zagranicznych, Wydawnictwo Arboretum, Wrocław 2008, stron 132.
 3. Wróblewski M., Międzynarodowy Fundusz Walutowy wobec kryzysów finansowych, w: Sporek T., (red.), Świat, Europa i Polska w dobie współczesnych przemian gospodarczych, Prace Naukowe AE w Katowicach, Tom 1., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008, str. 317-327.
 4. Wróblewski M., Globalizacja i regionalizacja rynków finansowych, w: Jędrzejczak-Kuliniak K., Kwiecieński L., Michalski B., Stadtmüller E., (red.), Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych. Aspekty polityczno – gospodarcze, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, str. 105-127
 5. Wróblewski M., International Monetary Fund and financial crises in the global economy, GARNET Working Paper: No 40/2008, April 2008, stron 22.
  Rymarczyk J, Wróblewski M, (red.), Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - aktualne problemy. Pozaeuropejskie ugrupowania integracyjne, Wydawnictwo Arboretum, Wrocław 2006, str. 327.
 6. Rymarczyk J., Wróblewski M., (red.) Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - aktualne problemy. 10 lat Światowej Organizacji Handlu, Wydawnictwo Arboretum, Wrocław 2005, str. 289.
 7. Wróblewski M., Competitivness and Trade in the UE after the Enlargement – the Role and Significance of the New Member States, in: Stadtmuller E., Lane T. (ed.), Europe on the Move. The impact of Eastern Enlargement on the European Union, Region – Nation – Europe No 33, Lit Verlag Munster, Munster 2005, str. 101-114.
 8. Rymarczyk J., Wróblewski M., (red.), Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - aktualne problemy. Wymian handlowa UE z wybranymi regionami świata, Wydawnictwo Arboretum, Wrocław 2004, stron 206.
 9. Stadtmüller E., Wróblewski M., Niemiec M., Niemiec W., Duda R., Wróbel I., Smolski R., Słownik Integracji Europejskiej, Wydawnictwo Europa, Wrocław 2003, stron 444.
 10. Wróblewski M., Kryzysy finansowe w gospodarce światowej, w: Stadtmüller E., (red.), Problemy globalne, Wydawnictwo Arboretum, Wrocław 2003, str. 247-270.
  Wróblewski M., Niemiec M., (red.), Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - materiały do ćwiczeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, stron 112.

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: