Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Mariusz Kozerski

avatar

dr Mariusz Kozerski

Zakład Badań Niemcoznawczych

Adres e-mail: mariusz.kozerski@uwr.edu.pl

Telefon: 375 52 78

Gabinet: 325

social media https://orcid.org/0000-0001-6619-5531

Konsultacje:

 • Konsultacje w semestrze letnim 2023/2024:
 • Studia stacjonarne
 • wtorek: 15:30-17:30
 • Uwaga! W dniu 21.05. konsultacje odbędą się w godz. 11:45-13:45
 • Studia niestacjonarne
 • niedziela: 12:10-13:10 (zjazdy 2-8)
 • Proszę o uprzedni kontakt mailowy (co najmniej dzień roboczy wcześniej) w celu określenia tematu spotkania oraz zaplanowania jego konkretnej pory.

Funkcje:

 • Opiekun praktyk studenckich na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

Zainteresowania naukowe:

 • Niemiecki system polityczny i partyjny
 • Niemiecki federalizm
 • Powojenna historia Niemiec

Wykształcenie

 • magister politologii (2000)
 • doktor nauk humanistycznych (2004)

Stypendia i granty

 • 1998/1999 - stypendium na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie i na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie w ramach programu SOCRATES/ERASMUS;
 • 2001/2002 – pobyt stypendialny na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie - stypendium Fundacji Herberta Quandta;
 • 2002-2004 - grant promotorski KBN (nr H02E 002 23) na realizację projektu „Polityka europejska Bawarii po Traktacie z Maastricht";
 • 2006 i 2013 - stypendia badawcze w Instytucie Badań Niemcoznawczych na Uniwersytecie w Bochum;
 • 2007 – grant wewnętrzny (nr 2745/W/ISM/07) na opublikowanie monografii pt. „Polityka europejska Bawarii na przełomie XX i XXI wieku”;
 • 2007, 2010 - grant Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) dla naukowców i nauczycieli akademickich na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie;
 • 2008 - pobyt stypendialny na Uniwersytecie w Kolonii;
 • 2010-2018 - stypendia badawcze na Uniwersytecie w Lipsku (Wydział Historii, Sztuki i Nauk Orientalistycznych; Seminarium Historyczne);
 • 2012-2018 - pobyty naukowe na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie;
 • 2006-2018 - realizacja grantów Erasmus+ Teaching Staff Mobility - dydaktyka na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, Uniwersytecie w Kolonii, Uniwersytecie w Bochum, Uniwersytecie w Lipsku, Uniwersytecie w Bremie i na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie;
 • 2014-2015 - grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - Kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów dla sfery publicznej w wymiarze transeuropejskim, nr: UDA-POKL.04.01.01-00-014/13-01;
 • 2015 - grant DAAD dla naukowców i nauczycieli akademickich w Centrum Badań nad Historią Współczesną w Poczdamie, nr: 50015559;
 • 2016 - Laureat Nagrody Naukowej Leopoldina 2016;
 • 07.2018 - grant Bawarskiego Centrum Szkół Wyższych ds. Współpracy z Europą Środkową, Wschodnią i Południowo-Wschodnią (nr MB-2018-1/34) na realizację projektu "Das Phänomen CSU : Quellen des Erfolgs einer bayerischen Volkspartei".
 • sierpień-październik 2020 oraz wrzesień 2021 - grant Katolickiej Akademickiej Służby Wymiany (nr KAAD - 743867) na realizację projektu "Quellen des politischen Erfolgs der CSU: Literaturrecherche und Interviews".

Najważniejsze publikacje

 1. Kozerski Mariusz, Bawarscy Zieloni : pod prąd i na fali wznoszącej, [w:] Od partii protestu do partii u władzy : Sojusz 90/Zieloni na niemieckiej scenie politycznej, red. J. Trajman, Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, Warszawa 2023, s. 217-234.
 2. Kozerski Mariusz, Gesty pojednania w stosunkach polsko-niemieckich po II wojnie światowej – wybrane przykłady, [w:] Pojednanie polsko-niemieckie. Sukces czy wyzwanie? Red. I. Kurasz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2023, s. 13-31. 
 3. Gelles Katarzyna, Kozerski Mariusz, Trajman Joanna, Afery polityczne w Republice Federalnej Niemiec : przebieg, aktorzy, skutki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021, ss. 230 (monografia).
 4. Kozerski Mariusz, Bawarski system partyjny po 1945 r. Droga do politycznej dominacji CSU, "Przegląd Zachodni 2020, nr 2, s. 65-83.
 5. Kozerski Mariusz, Zjawisko permanentnego stresu politycznego na przykładzie kalendarza wyborczego w Niemczech w 2017 roku, [w:] Republika Federalna Niemiec - polityka i społeczeństwo, red. K. Gelles, Niemcoznawstwo 27, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3926, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019, s. 79-95.
 6. Kozerski Mariusz, Pozycja CSU w niemieckim i bawarskim systemie partyjnym, [w:] Wybrane systemy polityczne i partyjne - wyzwania i prognozy, red. K. Kamińska-Korolczuk, M. Mielewczyk, R. Ożarowski, Wydawnictwo Athenae Gedanenses, Gdańsk 2018, s. 67-84.
 7. Kozerski Mariusz, Mentorzy a kariera polityczna. Przykłady z historii Niemiec przed- i powojennych, [w:] Zagadnienia polityki wewnętrznej, red. K. Gelles, Niemcoznawstwo 26, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3855, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018, s. 13-28.
 8. Kozerski Mariusz, Dawne afery polityczne ze współczesnej perspektywy: przykład sprawy Barschela/Pffeifera, [w:] Cyberbezpieczeństwo wyzwaniem XXI wieku, red. T. Dębowski, Wydawnictwo Naukowe ARCHAEGRAPH, Łódź - Wrocław 2018, s. 185-197.
 9. Kozerski Mariusz, Kultura gościnności i problematyka migracyjna w niemieckiej debacie publicznej w okresie przed i po wyborach do Bundestagu w 2017 r., [w:] Wybory w Niemczech w 2017 r. z perspektywy politologicznej, red. A. Kruk, H. Wyligała, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2018, s. 87-101.
 10. Kozerski Mariusz, Europa Środkowa w geopolityce zjednoczonych Niemiec. Wybrane aspekty, [w:] Europa Środkowa jako podmiot geocywilizacyjny, red. Z. J. Winnicki, T. Szyszlak, Wschodnioznawstwo 2017, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2017, s. 109-122.
 11. Kozerski Mariusz, Droga do kariery politycznej. Zarys problemu na przykładzie kilku niemieckich ministrów federalnych, [w:] Sprawy wewnątrzniemieckie, red. K. Gelles, Niemcoznawstwo 25, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3789, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, s. 59-76.
 12. Kozerski Mariusz, Reorganizacja obszaru związkowego RFN w dyskursie politycznym lat 1948/1949-1990, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3635, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, ss. 270 (monografia).
 13. Kozerski Mariusz, Federalizm jako zasada organizacji państwa w ujęciu niemieckiej myśli politologicznej, [w:] Niemcy współczesne, red. K. Gelles, Niemcoznawstwo 22, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3610, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, s. 37-52.
 14. Kozerski Mariusz, Die Ereignisse im November 1989 in der DDR im Spiegel der "Trybuna Ludu”, [in:] Die DDR und die Solidarność. Ausgewählte Aspekte einer Beziehung, K. Hermann (Hrsg.), Thelem-Verlag, Dresden 2013, S. 205-231.
 15. Kozerski Mariusz, Afera Uwe Barschela, [w:] Niemcy we współczesnym świecie. Problemy społeczno-polityczne, red. K. Gelles, Niemcoznawstwo 20, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 3428, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 47-62.
 16. Kozerski Mariusz, Projekt fuzji Berlina i Brandenburgii, [w:] Republika Federalna Niemiec. Ustrój, społeczeństwo, gospodarka…, red. K. Gelles, Niemcoznawstwo 19, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3369, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 91-103.
 17. Kozerski Mariusz, Problem zjednoczenia Niemiec w przemówieniach kanclerza federalnego Konrada Adenauera, [w:] Zjednoczone Niemcy. Polityka zewnętrzna i sprawy wewnątrzniemieckie, red. R. Gelles, Niemcoznawstwo 18, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3276, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s. 209-230.
 18. Kozerski Mariusz, Możliwości wprowadzenia nowego podziału obszaru Niemiec w świetle Ustawy Zasadniczej, [w:] Sprawy niemieckie i polsko-niemieckie w XX i XXI wieku, red. R. Gelles, Niemcoznawstwo 16, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3105, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 97-109.
 19. Kozerski Mariusz, Polityka europejska Bawarii na przełomie XX i XXI wieku, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2955, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, ss. 190 (monografia).
 20. Kozerski Mariusz, Finalizacja procesu rozszerzenia UE w ocenie kraju związkowego Bawarii, [w:] Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romualdowi Gellesowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin. Studia i szkice z historii, stosunków międzynarodowych i politologii, red. T. Lebioda, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 189-198.

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: