Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Monika Paradowska

avatar

dr Monika Paradowska

Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych oraz Integracji Europejskiej

Adres e-mail: monika.paradowska@uwr.edu.pl

Gabinet: 346

Konsultacje:

 • Konsultacje w semestrze zimowym 2023-2024 / Consultations in the winter semester 2023-2024
 • - wtorki / Tuesdays: 10.30-11.15, czwartki / Thursdays: 13.15-14.00
 • sobota: godz. 9.45-10.45 (podczas zjazdów)
 • - Konsultacje mailowe: w trybie ciągłym / E-mail consultations: continuous: monika.paradowska@uwr.edu.pl (odpowiedź do 48 godzin / response up to 48 hours)

Funkcje:

 • Członkini Rady Wydziału w kadencji 2020-2024
 • Członkini Komisji Dyscyplinarnej ds Studentów w kadencji 2020-2024

Zainteresowania naukowe:

 • Rozwój zrównoważony
 • Zrównoważona konsumpcja
 • Zrównoważony rozwój transportu
 • Ekonomia środowiska
 • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
 • Ekonomia behawioralna
 • Integracja europejska

Wykształcenie: 

 • dr nauk ekonomicznych (2010, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych)

 • mgr ekonomii (Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej: 2004 – specjalność Handel zagraniczny, 2005 – specjalność Integracja europejska)

Programy międzynarodowe:

Uczestnictwo w międzynarodowym programie Pioneers into Practice 2015, organizowanym przez stowarzyszenie Climate-KIC (Holandia) i finansowanym ze środków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii w ramach współpracy z Climate-KIC, a koordynowanym na Dolnym Śląsku przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. (umowa pomiędzy Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. a Uniwersytetem Opolskim o numerze DKE/PiP2015/016).

Staże naukowe

W ramach międzynarodowego programu Pioneers into Practice 2015:

 • Staż krajowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu (maj – czerwiec 2015)

 • Staż międzynarodowy w przedsiębiorstwie ARCADIS NEDERLAND BV (Amersfoort, Holandia) (wrzesień – październik 2015)

Coroczne staże naukowe jako visiting professor na Wydział Nauk Społecznych, Humanistycznych i Sztuki na Uniwersytet w Szawle (Litwa) od 2014 Wizyty w roli visiting professor w Wyższej Szkole Zachodniej Saksonii w Zwickau, Niemcy (2017)

Ważniejsze projekty:

 1. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobow Naturalnych w kadencji 2018-2022 oraz 2022-2026.
 2. Członkini grupy ekspertów opracowujących rekomendacje na potrzeby opracowania "Koncepcji Rozwoju Kraju 2050" w ramach w ramach projektu „Operacjonalizacja Systemu Zarządzania Rozwojem Polski. Udoskonalenie i wprowadzenie innowacyjnych i skutecznych rozwiązań do systemu społeczno-gospodarczego i przestrzennego w ramach długookresowego programowania polityki rozwoju” (GOSPOSTRATEG-III/0032/2020), realizowanego przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów i Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.
 3. Członkini grupy ekspertów opracowujących rekomendacje na potrzeby aktualizacji rządowego dokumentu „Krajowa Polityka Miejska” w obszarze tematycznym  „Środowisko i adaptacja do zmian klimatu” (koordynatorka prac: dr Agnieszka Sobol). Efektem prac grupy ekspertów był „Raport roboczy grupy eksperckiej Kongresu Polityki Miejskiej „Środowisko i adaptacja do zmian klimatu”, zaprezentowany i opiniowany podczas Kongresu Polityki Miejskiej 2019 (Kielce, 14-16 listopada 2019) współorganizowanego przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Praca grupy eksperckiej odbywała się w ramach inicjatywy Obserwatorium Polityki Miejskiej prowadzonej przez IRMiR i została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Spójności. Ostateczna wersja Raportu zostanie przekazana do Ministerstwa  w pierwszym kwartale 2020 roku.
 4. Członek zespołu badawczego międzynarodowego projektu badawczego "International Campus Sustainability" (we współpracy z Universidad de Sonora, Mexico, WSB we Wrocławiu, Polska, University of Applied Science in Zittau / Goerlitz, Germany) (od 2016)
 5. Członek zespołu badawczego w ramach grantu zleconego przez Prezydenta Miasta Opola pt. "Analiza gospodarcza oraz przestrzenna wraz z elementami analizy społecznej części obrębów ewidencyjnych Groszowic i Grotowic w tym Parku Przemysłowego Metalchem" (2014)

Wybrane publikacje z lat 2013-2022:

 1. Platje J., Will M., Paradowska M., van Dam Y.K., Socioeconomic Paradigms and the Perception of System Risks: A Study of Attitudes towards Nuclear Power among Polish Business Students, [w:] “Energies” vol 15 Issue 19, 2022, 7313, DOI: 10.3390/en15197313
 2. Paradowska M., Remote study and deconsumption – sustainable mobility versus (un)necessary university commuting, [w:] “Ekonomia i Środowisko” nr 3 (78), 2021, s. 44-72, DOI: https://doi.org/10.34659/2021/3/20, https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/issue/view/43/46
 3. Paradowska M. (2021), The impact of rivalry and excludability on Personal Social Responsibility regarding transport behaviour – a pilot study, “Central European Review of Economics and Management”, Vol. 5, No. 3, 69-90, doi: http://dx.doi.org/10.29015/cerem.910
 4. Paradowska M., Postrzegana dostępność i postulaty transportowe jako wyznaczniki miejskiej i regionalnej polityki transportowej – badania pilotażowe dwóch wrocławskich uczelni wyższych, [w:] „Studia Miejskie” nr 39, 2020, str. 29-59. https://doi.org/10.25167/sm.1965.
 5. Kociszewski K., Paradowska M., Platje J., Ekonomiczne uwarunkowania międzynarodowych nierówności rozwojowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2020.
 6. Sobol A., Bergier T., Białas P., Hajto M., Legutko-Kobus P., Lenart W., Paradowska M., Rzeńca A., Skubała P., Szulczewska B., Szymalski W. (2020), Środowisko i adaptacja do zmian klimatu, [w:] Ryś R., Górny P.,  Sobol A., Muzioł-Węcławowicz A. (red.) „Raport tematycznych grup eksperckich Kongresu polityki miejskiej 2019. Wyzwania i rekomendacje dla krajowej polityki miejskiej”, Warszawa-Kraków: Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR, ISBN 978-83-65105-49-3, http://obserwatorium.miasta.pl/raport-wyzwania-i-rekomendacje-dla-krajowej-polityki-miejskiej/.
 7. Paradowska M. (2019), Rivalry, excludability and positive transport externalities - case study of a private university in Poland, [w:] “International Journal of Sustainability in Higher Education” Vol. 20, iss. 7, s. 1290-1312, DOI: 10.1108/IJSHE-10-2018-0187.
 8. Paradowska M. (2019), The impact of rivalry and excludability on transport choices: a preliminary research, “Ekonomia i Środowisko” nr 2 (69), s. 160-178, DOI: 10.34659/2019/2/28.
 9. Emerling M., Janik N., Moritz J., Mróz T., Nowik M., Tacica M., Węgrzyn T., Paradowska M. (2018), Attitudes of young people in Poland towards road safety, “Central and Eastern European Journal of Management and Economics” Vol. 6, no. 2, s. 61-79.
 10. Platje J., Paradowska M., Kociszewski K., Ekonomika transportu - Teoria dla praktyki, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wrocław 2018, ISBN: 978-83-945262-5-2. Monografia_-Ekonomika-Transportu (PDF / 4.92 Mb)  
 11. Grounds and Challenges for Implementing a Circular Economy in the European Road Transport Sector, [w:] Springer Proceed. Business, Economics, Michał Suchanek (Eds): Sustainable Transport Development, Innovation and Technology, 978-3-319-51426-0, 434811_1_En, (21) 2017, s. 245-269.
 12. Zmiana poziomu rywalizacji i wykluczenia w dostępie do miejskich systemów transportowych jako narzędzia ich zrównoważonego rozwoju, [w:] "Trendy i wyzwania w zarządzaniu środowiskiem", red. M. Ptak, K. Lebiedź, Wydawnictwo AD REM, Jelenia Góra 2017.
 13. Measuring socio-economic welfare and sustainable transport – selected dilemmas, [w:] "Ekonomia i Środowisko" 2017, s. 19-27.
 14. Wyzwania dotyczące współpracy interesariuszy na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu w polskich miastach, [w:] K. Kociszewski (red.) "Rozwój trwały i zrównoważony" "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" t. 452, 2016, s. 229-241.
 15. Values created by circular solutions in the buildings sector for companies and municipalities as key actors, [w:] "Central and Eastern European Journal of Management and Economics" Vol. 4, No.3, 239-251, Sept. 2016, http://ceejme.eu/wp/wpcontent/uploads/2016/12/ceejme_3_6_art_05-1.pdf
 16. Basic assumptions for introducing circular solutions in the buildings sector, [w:] "Central and Eastern European Journal of Management and Economics" Vol. 4, No.2, 145-169, June 2016, http://ceejme.eu/wp/wp-content/uploads/2016/11/ceejme_2_6_art_03-1.pdf
 17. Comparison of road safety policy objectives in Poland and in the European Union, [w:] "Transport Development Challenges in the Twenty-First Century", Proceedings of the 2015 TranSopot Conference, red. M. Bąk, Wydawnictwo Springer, 2016. ISBN 978-3-319-26848-4, DOI 10.1007/978-3-319-26848-4_11, s. 103-123.
 18. Efekty zewnętrzne transportu w kontekście globalnej sprawiedliwości, [w:] "Globalna Sprawiedliwość", red. J. Słodczyk, O. Janikowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 151-162.
 19. Key challenges facing the European transport labour market, [w:] "Ordnungspolitische Diskurse. Discourses in Social Market Economy", Discourse 2016 – 3, http://www.ordnungspolitisches-portal.com/Diskurse/Diskurse_2016-03.pdf (co-author: Platje J.)
 20. European sustainable urban development policy in the light of priorities of the Europe 2020 Strategy, [w:] "Journal of Economics and Management" Vol. 19 (1), 2015, s. 95-107 (coauthor: Platje J.)
 21. Selected aspects of the quality of public transport in peripheral urban areas - case study of "Metalchem" area in Opole, [w:] "The responsible business. Protection, improvement & development", red. B. Bartniczak, M. Ptak, Wydawnictwo AD REM, Jelenia Góra 2015, s. 47- 58.
 22. Rozwój społeczno-gospodarczy a wyzwania polityki transportowej w Chinach i Indiach, [w:] "Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. Wyzwania integracji i rozwoju", red. E. Molendowski, A. Mroczek, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2015, s. 63- 80.
 23. Polityka zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego w krajach wschodzących na przykładzie stolicy Meksyku, [w:] "Folia Oeconomica" nr 313(2)/2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 79-95. DOI: 10.18778/0208-6018.313.06, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/17187
 24. Problematyka kształtowania zrównoważonych systemów transportowych peryferyjnych obszarów miast na przykładzie dzielnicy przemysłowej Metalchem w Opolu, [w:] "Studia i Prace WNEiZ" nr 42/2015 tom 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 79- 88. DOI: 10.18276/sip.2015.42/2-07.
 25. Selected aspects of the quality of public transport in peripheral urban areas – case study of "Metalchem" area in Opole, [in:] "The Responsible Business. Protection, Improvement & Development", B. Bartniczak, P. Rogala (eds.), Wydawnictwo AD REM, Jelenia Góra, 2014, pp. 47-58.
 26. Problematyka budowy instrumentów na rzecz kreowania zrównoważonych zachowań transportowych (The creation of instruments for sustainable transport behaviour), [in:] "Zeszyty Naukowe WSB we Wroclawiu", Vol. 39, 2014, pp. 255-275.
 27. Information costs and sustainable transport, [in:] "Challenges of sustainable development. From environment protection to quality of life", B. Bartniczak, P. Rogala (eds.), Wydawnictwo AD REM, Jelenia Góra, 2014, pp. 52-62 (co-author).
 28. Innowacje jako determinanta zrównoważonego rozwoju transportu w miastach (Innovation as a determinant of sustainable development of urban transport), [in:] "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu" issue 341, 2014, pp. 223-235.
 29. Selected problems of implementing internalisation as a tool of sustainable transport development, [in:] Conference Proceedings. International Scientific-Practical Conference "Actual problems of sustainable development in modern society: problems and prospects" 13-14 April 2013.
 30. Polityka zrównoważonego rozwoju transportu UE w kontekście wybranych aspektów ekonomiki miast polskich (EU sustainable transport policy in the context of selected economic aspects of Polish cities), [in:] "Ekonomia i Środowisko", Vol. 46, No. 3, 2013, pp. 90- 99.
 31. Financial instruments towards sustainable transport – effectiveness and efficiency, [in:] "Economic and Environmental Studies", Vol. 13, No. 4, 2013, pp. 441-458 (co-author).
 32. Selected socio-economic aspects of using biofuels in Poland, [in:] "Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University", Issue 4/2012 (75), pp. 113-117, http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Natural/Vkdpu/2012_4/113.pdf (co-author).
 33. Wybrane problemy kształtowania zrównoważonych zachowań konsumpcyjnych w transporcie indywidualnym (Selected problems of cerating sustainable consumer behaviour in individual transport), [w:] "Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania", red. A Graczyk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013, tom 318, pp. 353-363.

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: