Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Piotr Krzysztof Marszałek

avatar

dr hab. prof. UWr Piotr Krzysztof Marszałek

Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem

Adres e-mail: piotr.marszalek@uwr.edu.pl

Telefon: (71) 3755070

Gabinet: 221

Konsultacje:

 • semestr zimowy 2018/2019
 • środa 09.00 - 11.00
 • Proszę o wcześniejsze powiadomienie drogą mailową o zamiarze pojawienia się na konsultacjach

Funkcje:

 • Kierownik Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem
 • Członek Komisji ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego przy Zarządzie Głównym Polskiego Czerwonego Krzyża.

Zainteresowania naukowe:

 • prawo konstytucyjne
 • prawo obronne
 • prawo stanów nadzwyczajnych
 • międzynarodowe prawo humanitarne

Kontakt z mediami:

 • prawo konstytucyjne
 • prawo obronne
 • prawo stanów nadzwyczajnych

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim w 1984 r. W tym samym roku rozpoczął pracę naukową i dydaktyczną w Instytucie Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, w którym w latach 1984-1987 był asystentem. W latach 1987-2003 pracował w różnych instytucjach finansowych i doradczych. W tym czasie ukończył studia podyplomowe z zakresu bankowości oraz rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Do pracy naukowej i dydaktycznej powrócił w 2003 r., początkowo w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji. W latach 2006-2017 pracował w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie, a w latach 2017-2018 na Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 2008-2018 był redaktorem naczelnym „Studiów Lubuskich”. Od 2014 r. jest zatrudniony na Uniwersytecie Wrocławskim na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Kieruje Zakładem Studiów nad Bezpieczeństwem. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w 1993 r. Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych otrzymał na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w 2013 r. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień prawa konstytucyjnego, prawa obronnego, prawa stanów nadzwyczanych i międzynarodowego prawa humanitarnego w kontekście prawnych aspektów bezpieczeństwa.

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: