Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Piotr Krzysztof Marszałek

avatar

dr hab. prof. UWr Piotr Krzysztof Marszałek

Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem

Adres e-mail: piotr.marszalek@uwr.edu.pl

Telefon: +48 (71) 375 50 70

Gabinet: 221

Konsultacje:

 • Semestr letni 2023/2024
 • czwartek 13.30 - 15.00
 • sobota 11.20 - 13.50 (w dniach zjazdów)
 • Proszę o wcześniejszy anons swojej obecności na konsultacjach poprzez skrzynkę mailową.

Funkcje:

 • Kierownik Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem
 • Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Bezpieczeństwie w Uniwersytecie Wrocławskim
 • Kierownik Kolegium Doktorskiego Nauk o Bezpieczeństwie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Senator Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Członek Komisji ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego przy Zarządzie Głównym Polskiego Czerwonego Krzyża

Zainteresowania naukowe:

 • ustrój władz wojskowych
 • prawo obronne
 • prawo stanów nadzwyczajnych
 • międzynarodowe prawo humanitarne
 • prywatne firmy wojskowe i ochrony

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim w 1984 r. W tym samym roku rozpoczął pracę naukową i dydaktyczną w Instytucie Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, w którym w latach 1984-1987 był asystentem. W latach 1987-2003 pracował w różnych instytucjach finansowych i doradczych. W tym czasie ukończył studia podyplomowe z zakresu bankowości oraz rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Do pracy naukowej i dydaktycznej powrócił w 2003 r., początkowo w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji. W latach 2006-2017 pracował w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie, a w latach 2017-2018 na Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 2008-2018 był redaktorem naczelnym „Studiów Lubuskich”. Od 2014 r. jest zatrudniony na Uniwersytecie Wrocławskim na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Kieruje Zakładem Studiów nad Bezpieczeństwem. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w 1993 r. Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych otrzymał na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w 2013 r. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień ustroju władz wojskowych, prawa obronnego, prawa stanów nadzwyczanych, międzynarodowego prawa humanitarnego oraz prywatnych firm wojskowych i ochrony w kontekście prawnych aspektów bezpieczeństwa. Od 2020 r. pełni również funkcję kierownika Kolegium Doktorskiego Nauk o Bezpieczeństwie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Bezpieczeństwie w Uniwersytecie Wrocławskim. Jest senatorem Uniwersytetu Wrocławskiego.

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: