Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Piotr Krzysztof Marszałek

avatar

dr hab. Piotr Krzysztof Marszałek

Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem

Adres e-mail: piotr.marszalek@uwr.edu.pl

Telefon: (71) 3755070

Gabinet: 221

Konsultacje:

 • semestr zimowy 2018/2019
 • środa 09.00 - 10.00
 • czwartek 10.00 - 11.00
 • Proszę o wcześniejsze powiadomienie drogą mailową o zamiarze pojawienia się na konsultacjach

Funkcje:

 • Kierownik Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem
 • Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego - przewodniczący Komisji Rewizyjnej (z wyboru)

Zainteresowania naukowe:

 • prawo konstytucyjne
 • prawo obronne
 • prawo stanów nadzwyczajnych
 • międzynarodowe prawo humanitarne

Kontakt z mediami:

 • prawo konstytucyjne
 • prawo obronne
 • prawo stanów nadzwyczajnych

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim w 1984 r. W tym samym roku rozpoczął pracę naukową i dydaktyczną w Instytucie Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, w którym w latach 1984-1987 był asystentem. W latach 1987-2003 pracował w różnych instytucjach finansowych i doradczych. W tym czasie ukończył studia podyplomowe z zakresu bankowości oraz rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Do pracy naukowej i dydaktycznej powrócił w 2003 r., początkowo w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji. W latach 2006-2017 pracował w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie, a w latach 2017-2018 na Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 2008-2018 był redaktorem naczelnym „Studiów Lubuskich”. Od 2014 r. jest zatrudniony na Uniwersytecie Wrocławskim na stanowisku adiumnkta. Kieruje Zakładem Studiów nad Bezpieczeństwem. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w 1993 r. Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych otrzymał na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w 2013 r. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień prawa konstytucyjnego, prawa obronnego, prawa stanów nadzwyczanych i międzynarodowego prawa humanitarnego w kontekście prawnych aspektów bezpieczeństwa.

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: