Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Renata Duda

avatar

dr hab. prof. UWr Renata Duda

Zakład Studiów Strategicznych i Europejskich

Adres e-mail: renata.duda@uwr.edu.pl

Telefon: 71 375 51 42

Gabinet: 303

Konsultacje:

 • Konsultacje w semestrze letnim 2023-2024/ Office hours in the summer semester 2023-2024.
 • Poniedziałek: godz. 17.00-18.30, pokój 303/Monday: 5.00 pm-6.30 pm, room 303
 • Proszę o wcześniejsze e-mailowe zgłoszenie chęci przyjścia na konsultacje/Please email in advance to request a consultation.
 • Na e-maile odpowiadam od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00/I respond to emails Monday through Friday, between 8:00 am and 4:00 pm.

Zainteresowania naukowe:

 • Polityka zagraniczna i wewnętrzna USA
 • Relacje USA- Europa Środkowo-Wschodnia (EŚW)
 • Zarządzanie Unią Europejską

Wykształcenie:

1995 - Uzyskanie tytułu magistra nauk politycznych, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Nauk Politycznych.

2001 - Uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Integracja Polski z Unią Europejską. Wybrane aspekty polityki integracyjnej w latach 1991-2000.

2014- Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce na podstawie książki pt. Multi-Level Governance. Nowy sposób zarządzania Unią Europejską w obliczu procesów integracji i regionalizacji.


Granty:

 1. Grant wewnętrzny w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) pt. Wybory połówkowe 2022 w USA. Implikacje dla prezydentury Joe Bidena i wyborów 2024. Czas realizacji: 01.01.2024-31.12.2025. Rola w projekcie: kierownik projektu.
 2. Grant Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa II. Tytuł projektuUnited with Poland. Badanie zachowań wyborczych Amerykanów polskiego pochodzenia. Rola w projekcie: kierownik projektu.
 3. Członek zespołu badawczego - grant Narodowego Centrum Nauki -OPUS 25. Tytuł projetku: Beyond the rhetoric of the partnership of equals. A case study of the European Union's relations with Africa. Okres realizacji: 01.01.2024-31.12. 2017. Kierownik projektu: Dr hab. Andrzej Polus, Prof. UWr.
 4. Grant w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" na wydanie monografii pt. The Crossroads Election. European Perspective on the 2022 Midterm Elections in the United States, Renata Duda (red.), Maciej Turek (red.), Routledge 2024.
 5. Grant ARQUS - Summer School, Enhancing students’ learning using appropriate assessment strategies for teaching staff from all Arqus Partner Universities, 19- 21.07.2023 in Vilnius, Lithuania.
 6. Grant w ramach umowy bilateralnej - pobyt badawczy w University of Central Florida w Orlando/USA, 28.11.2022-14.11.2022.
 7. Grant Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej "MOZART". Partner w programie: Dolby Poland Sp.z.o.o, Czas realizacji: 1.10-2020-30.09.2021, Tytuł projektu: Intercultural Cooperation in Dolby Poland. Rola w projekcie: kierownik projektu.
 8. Grant habilitacyjny Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Tytuł projektu: Multilevel Governance. Ewolucja modelu zarządzania Unią Europejską w obliczu procesów regionalizacji i integracji. Nr 4221/PB/ISM/09. Czas realizacji projektu: 01.01.2009-31.12.2011. Rola w projekcie: kierownik projektu. 

Funkcje/Koordynacja projektów:

 1. Członkini ministerialnego Zespołu Doradczego do spraw programu pod nazwą „Rozwój czasopism naukowych”. Zarządzenie Ministra Nauki z 22.12.2023. Kadencja 22.04.2022-31.12.2025.
 2. Koordynatorka mobilności w ramach programu Erasmus KA 171: University of Central Florida (USA), Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (Gruzja)/2024.
 3. Koordynatorka mobilności w ramach programu Visiting Professor - Prof. Marco Morini/Sapienza University (Włochy)/2024.
 4. Koordynatorka mobilności w ramach programu Visiting Professor - Prof. Güneş Murat Tezcür/School of Politics & Global Studies, Arizona State University (USA)/2023.


Najważniejsze publikacje:


Monografie:

 1. Mulit-Level Governance - MLG : nowy sposób zarządzania Unią Europejską w obliczu procesów integracji i regionalizacji, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2013. - 230 s.
 2. Integracja Polski z Unią Europejską : wybrane aspekty polityki integracyjnej w latach 1991-2004, Wrocław : "Arboretum", 2004. - 260 s., Bibliogr. s. 208-220. 
 3. Duda Renata, Niemiec Mariusz, Niemiec Wioletta, Stadtmüller Elżbieta, Wróbel Izabela, Wróblewski Marek, Unia Europejska : słownik encyklopedyczny, Wrocław : "Europa", 2003. - 443 s.

Ksiązki pod redakcją:

 1. Duda Renata (red.), Turek Maciej (red.), The Crossroads Election. European Perspective on the 2022 Midterm Elections in the United States, Routledge 2024.
 2. Duda Renata (red.), Mikiewicz Przemysław (red.), Problemy Europy i dylematy europejskiej polityki na przełomie tysiącleci,  Wrocław : "Arboretum", 2004. - 242 s.

Artykuły w czasopismach naukowych:

 1. Renata Duda, Renata Kunert-Milcarz, Efektywność wsparcia Unii Europejskiej i USA dla Ukrainy od 2014 r., Przegląd Zachodni No 1 (2020), s. 225-250.
 2. Does the United States support Ukraine?, Безпека та партнерство. Інформаційно-аналітичний бюлетень 2019, No 1(17), International Security and Partnership Centre, Lwów 2019, s. 3-8.
 3. Rola koncepcji path dependence w wyjaśnianiu efektywności transformacji w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 17 (2019) Zeszyt 1, Transformacje w Europie Środkowej i Wschodniej 1989–2019, Tomasz Stępniewski (red.), Beata Surmacz (red.), s. 143-159. https://ies.lublin.pl/rocznik/riesw/2019/1/6/
 4. Czy Zachód Wspiera Ukrainę, KOMENTARZE IESW, Nr 10(2018), Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2018.
 5. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu : w sześćdziesiątą rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich, Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo. - [T.] 25 (2017), s. 199-202.
 6. What is at stake in the High North? : The policy of states towards the Arctic region, w: Digest of World Politics of the XXI Century. - Saint-Petersburg : Saint-Petersburg State University, 2015. - (Annual Review ; vol. 8). - S. 150-164. Recenzja: Û. N. Gladkij, S. N. Pogodin.


Rozdziały w książkach:

 1. Congress and the Role of the United States in the World: The Case of Russia’s Full-Scale Invasion of Ukraine/Tomasz Pugacewicz, Renata Duda w: The Crossroads Election. European Perspective on the 2022 Midterm Elections in the United States, Renata Duda (red.), Maciej Turek (red.), Routledge 2024.
 2. Wzmocnienie wschodniej flanki w świetle zmiany paradygmatu obrony Sojuszu Północnoatlantyckiego, w: Transformacja Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego a uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne tego procesu, M. Kulczycki, M. Musioł (red.), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020, s. 59-76.
 3. Organizacje międzynarodowe / Renata Duda, Piotr Nowak, w: Międzynarodowe stosunki polityczne / pod redakcją Łukasza Fijałkowskiego, Renaty Kunert-Milcarz. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 3816). - S. 133-146. 
 4. Poland′s way to the European Union, w: The EU Effect : Perspectives on The EU from The Central and South-Eastern Europe / eds. Aziz Tuncer, Hakan Demir. - Sakarya : Sakarya Yayincilik, 2017. - S. 123-150. 
 5. Multi-level governance : New approach to the study of the European Union?, w: The Multi-level and polycentric European Union : legal and political Studies / ed. by Robert Grzeszczak and Ireneusz Pawel Karolewski. - Münster : LIT, 2012. - (Region - Nation - Europa ; 69). - S. 19-34.
 6. Rola państwa w Unii Europejskiej z perspektywy wielopoziomowego zarządzania, w: Polityczne wyzwania współczesnych państw : perspektywa państw narodowych i Unii Europejskiej. T. 2 / red. nauk. Wojciech Gizicki. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2011. - (Człowiek - Społeczeństwo - Państwo). - S. 273-286.
 7. Regionalizacja i regional governance : w kierunku nowego ładu międzynarodowego, w: Późnowestfalski ład międzynarodowy / red. nauk. Marek Pietraś, Katarzyna Marzęda. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 292-304.
 8. Tożsamość kolektywna w rozszerzonej Unii Europejskiej, w: Kształtowanie się nowego ładu międzynarodowego/ pod red. Andrzeja Chodubskiego [et al.]. - Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007. - S. 237-247.
 9. Sąsiedzi : Tożsamość narodowa w wielokulturowej Europie, w: Narody w Europie : tożsamość i wzajemne postrzeganie : zbiór studiów = Nations in Europe : identity and mutual perception / pod red. Lecha Zielińskiego i Marka Chamota. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, 2007. - S. 83-92.
 10. Aksjologiczne podstawy Unii Europejskiej : debata na temat chrześcijańskiego dziedzictwa Europy, w: Unia Europejska i Polska wobec dylematów integracyjnych na początku XXI wieku / red. nauk. Mieczysław Stolarczyk. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006. - S. 71-81. 
 11. Religia i jej społeczna rola w Stanach Zjednoczonych, w: Świat, polityka, religie u progu XXI wieku / pod red. Tomasza Dębowskiego. - Wrocław : "Arboretum", 2006. - S. 224-241.
 12. Europa i Ameryka - dwa spojrzenia na nowy porządek świata, w: Problemy Europy i dylematy europejskiej polityki na przełomie tysiącleci / pod red. Renaty Dudy i Przemysława Mikiewicza. - Wrocław, 2004. - S. 30-50.
 13. Stosunki transatlantyckie - spojrzenie z Waszyngtonu i Brukseli , w: Wkraczając w XXI wiek - między globalizacją a zróżnicowaniem / pod red. Elżbiety Stadtmüller. - Wrocław, 2003. - S. 223-245.
 14. Przebieg i wyniki negocjacji akcesyjnych o członkostwo Polski w Unii Europejskiej w latach 1998-2002, w: Polityka Polski wobec organizacji i państw europejskich 1990-2002 / pod red. Mariana S. Wolańskiego. - Wrocław, 2003. - S. 79-110.
 15. Stosunki Unia Europejska-USA, w: Wiesław Bokajło (red.), Kazimierz Dziubka (red.), Unia Europejska. Leksykon integracji, Wydawnictwo Europa, Wrocław 2003, s. 578-580.

Recenzje książek/Peer-review reports:

 1. Duda R. Peer Review Report For: Lithuanian-Polish security cooperation in European Union (EU) Defence Programs [version 1; peer review: 2 approved]. Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2023, 3:10 (https://doi.org/10.21956/stomiedintrelat.19010.r27556). 
 2. The European Union in light of the COVID-19 pandemic – a failure of European integration or a chance for closer cooperation of Member States?, Anna Moskal, Aleksandra Sobarnia, Szymon Pazera, Zuzanna Kopania. Księgarnia Akademicka, Kraków 2021.
 3. Bezpieczeństwo regionalne: węzłowe problemy i procesy, Piotr Bajor (red.), Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2021.
 4. Bezpieczeństwo międzynarodowe: aspekty metodologiczne i systemowe, Piotr Bajor (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020. 
 5. Między wiedzą a władzą – o związkach między informacją, wiedzą i bezpieczeństwem, Piotr Bajor (red.), Artur Gruszczak (red.), Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2019.
 6. Bezpieczeństwo europejskie po szczycie NATO w Warszawie, Turczyński Paweł (red.), Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2017.
 7. Wybrane Problemy Ochrony Praw Człowieka W Polsce, L. Leszczenko red.), J. Szablicka-Żak (red.), Wrocław 2016.
 8. Mapping the New World Order, Thomas J. Volgy, Zlatko Šabič, Petra Roter, Andrea K. Gerlak (eds.), Oxford University Press 2009, Teorija in Praksa. - 2010, nr 6, s. 1350-1351. 

Ekspertyzy:

 1. Duda Renata (red.), Sroka Jacek, Kwieciński Leszek, Analizy dokumentów na poziomie regionalnym, ich uporządkowanie oraz ocena aktualności i przydatności w kształtowaniu bieżących i przyszłych procesów społecznych i gospodarczych regionu wraz z rekomendacjami co do dokumentów niezbędnych do opracowania, Wstęp: Renata Duda, S. 7-33, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, 2010.

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: