Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Tomasz Matras

avatar

dr Tomasz Matras

Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych i Integracji Europejskiej

Adres e-mail: tomasz.matras2@uwr.edu.pl

Gabinet: 321

Konsultacje:

 • Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023 / Office hours in the winter semester 2022/2023:
 • poniedziałek / Monday 13:00-15:00;
 • niedziela/Sunday (9 X, 23 X, 6 XI, 20 XI, 27 XI, 11 XII, 18 XII, 15 I, 29 I, 5 II) 10:30-11:30.

Funkcje:

 • Koordynator Programu MOST w Instytucie Studiów Międzynarodowych

Zainteresowania naukowe:

 • Integracja europejska
 • Polityka sportowa
 • Finanse międzynarodowe

Wykształcenie:


2006-2009 studia licencjackie w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe, specjalność: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

2009-2011 studia magisterskie w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe, specjalność: Integracja Europejska

2011-2017 studia doktoranckie Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, zakończone uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce w specjalności stosunki międzynarodowe; praca doktorska pt.: „Polityka sportowa Niemiec w kontekście regulacji Unii Europejskiej po 1990 r.”


Granty i projekty:


12.08.2015 – 11.08.2016 - Kierownik projektu badawczego „Polityka sportowa Republiki Federalnej Niemiec po 1990 r. w kontekście regulacji Unii Europejskiej”, realizowanego w ramach VIII edycji konkursu Preludium Narodowego Centrum Nauki, nr umowy 2014/15/N/HS5/00685

01.09.2014 – 30.06.2015 - Wykonawca projektu „Kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów dla sfery publicznej w wymiarze transeuropejskim”

01.09.2014 - 31.12.2014 - Wykonawca projektu „Wpływ regulacji Unii Europejskiej na zarządzania obszarem sportu w Niemczech” realizowanego w ramach Wewnętrznych Projektów Badawczych

01.09.2016 - 31.12.2016 - Wykonawca projektu „Rola i znaczenie miękkiego prawa Unii Europejskiej w kreowaniu społecznego wymiaru sportu” realizowanego w ramach Wewnętrznych Projektów Badawczych

01.10.2012 – 31.07.2013 - Wykonawca projektu "Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni”

01.03.2010 - 15.06.2010 - Uczestnik projektu „Przedsiębiorczość akademicka w kontekście polityki innowacyjnej” realizowanym w ramach „Projektu Sieć Edukacyjna Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej SEIPA”


Publikacje:


Artykuły naukowe:

 1. Summer Olympic Games in Beijing in the context of selected scientific theories [w:] Studia Orientalne. Wydawnictwo Adam Marszałek, red. Sylwester Gardocki, Toruń 2019, nr 1 (15), s. 7-22.
 2. Polityka sportowa – interpretacja pojęcia i problemy definicyjne, [w:] Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, red. B. Michalak, Toruń 2017, s. 51-65.
 3. Sport jako element europejskiej tożsamości w kontekście regulacji Unii Europejskiej, [w:] Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagielońskiego, red. B. Szlachta, Kraków 2017, s. 271-287.
 4. Wybrane problemy sportu w dyskursie politycznym Niemiec u progu XXI wieku, [w:] Sprawy wewnątrzniemieckie "Niemcoznawstwo" nr 25, red. K. Gelles, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, s. 93-110.
 5. Finansowanie sportu w Niemczech [w:] Niemcy z polskiej perspektywy "Niemcoznawstwo" nr 24, red. K. Gelles, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, s. 91-112.
 6. Walka z dopingiem po 1990 r. w działaniach organizacji odpowiedzialnych za rozwój niemieckiego sportu [w:] Republika Federalna Niemiec. Między historią a współczesnością „Niemcoznawstwo” nr 23, red. K. Gelles, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, s. 45-64.
 7. PRL wobec bojkotu igrzysk olimpijskich w Los Angeles, [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej - Referaty, red. J. Szumski, Ł. Kamiński, Wydawnictwo IPN, Warszawa 2015, s. 156-166.
 8. Propaganda wobec XX Igrzysk Olimpijskich w świetle wybranych źródeł prasy PRL, [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej - Referaty, red. Ł. Kamiński, Warszawa 2014, s. 65-73.
 9. Die Welt zu Gast bei Freunden. Czy tylko gościnność? [w:] Niemcy współczesne „Niemcoznawstwo” nr 22, red. K. Gelles, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, s. 81-96.
 10. Bojkot igrzysk olimpijskich w Moskwie jako przykład wykorzystania sportu w celach politycznych, [w:] Zeszyty Naukowe Kultura Fizyczna nr XI, red. E. Małolepszy, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2013, s. 99-113.
 11. Pozycja Niemieckiego Związku Sportów Olimpijskich w systemie zarządzania sportem w Niemczech, [w:] Republika Federalna Niemiec przemiany i wyzwania „Niemcoznawstwo” nr 21, red. K. Gelles, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013, s. 59-73.

Recenzje naukowe:

 1. Recenzja naukowa w charakterze głównego recenzenta pracy pt. Smok nad Dnieprem. Chiny w relacjach z Białorusią oraz Ukrainą w latach 2010-2015, pod red. M. Adamczyka, Wydawnictwo Prepress, Poznań 2017.
 2. Recenzja naukowa, w charakterze głównego recenzenta pracy pt. Polska – Europa – Świat. Wczoraj i dziś, pod red. M. Debity, M. Adamczyka, Wydawnictwo Prepress, Poznań 2017, s. 13-20.
 3. Systemowi kibice czy stadionowi rewolucjoniści?, recenzja książki Kibice w socjalizmie. Trybuny piłkarskie w NRD – studium historyczno- społeczne autorstwa Dariusza Wojtaszyna, [w:] Niemcy współczesne „Niemcoznawstwo” nr 22, red. K. Gelles, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, s. 186-188.
 4. Krytyczne spojrzenie na austriacki wymiar sportu, recenzja książki Sportland Österreich?: Athleten - Abzocker – Allianzen autorstwa Wilhelma Lilge, Gerda Millmanna, [w:] Niemcy współczesne „Niemcoznawstwo” nr 22, red. K. Gelles, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, s. 191-193.
 5. Monachium 1972- sukces, który przerodził się w klęskę, recenzja książki Munich 1972: Tragedy, Terror, and Triumph at the Olympic Games autorstwa Davida Clay Large, [w:] Republika Federalna Niemiec przemiany i wyzwania, „Niemcoznawstwo” 21, red. K. Gelles, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013, s. 139-141.

Wybrane wystąpienia podczas konferencji naukowych:

 1. Zjednoczone Niemcy wobec puczu Janajewa. Konferencja naukowa „Dekady wolności. Europa Środkowa i Wschodnia: 1989–2019”, organizowana przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Stowarzyszenie Projekt Akademia, Wrocław 27-28.11.2019.
 2. Rola i miejsce sportu we współczesnej polityce Federacji Rosyjskiej. Międzynarodowa konferencja naukowa „Współczesne problemy obszaru postradzieckiego’’ organizowana przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 22-23.09.2016.
 3. Zagrożenie cyberterrorystyczne podczas międzynarodowych imprez sportowych. Międzynarodowa konferencja naukowa „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni wyzwaniem XXI wieku – teoria i praktyka” organizowana przez Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 13.05.2016.
 4. Sport jako element budowy europejskiej tożsamości w kontekście regulacji instytucji Unii Europejskiej. Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa: "Tożsamość- przeszłość - teraźniejszość - przyszłość", organizowana przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 11-12.05.2015.
 5. PRL wobec bojkotu igrzysk olimpijskich w Los Angeles. Konferencja naukowa w ramach VIII Szkoły Historii Najnowszej, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 12.09.2014.
 6. 2. Dywizja Pancerna SS Das Reich - bezwzględni naziści czy honorowi żołnierze? Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa „Historia jednostek wojskowych na frontach II Wojny Światowej”, organizowana przez Instytut Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 04.04.2014.
 7. Znaczenie rywalizacji sportowej w kreowaniu wizerunku Republiki Federalnej Niemiec przez prasę PRL-owską. Konferencja naukowa w ramach VII Szkoły Historii Najnowszej, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 04.09.2013.
 8. Konferencja berlińska z 1954 jako próba rozwiązania problemu bezpieczeństwa międzynarodowego. Geneza, przebieg, interesy mocarstw oraz przyczyny braku porozumienia podczas konferencji. Międzynarodowa konferencja naukowa „Aktorzy międzynarodowi w zmieniającym się świecie” organizowana przez Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 14-15.06.2013.
 9. Stanowisko niemieckich partii politycznych wobec reform zarządzania sportem w RFN. Konferencja naukowa, „Polska – Niemcy. Partnerstwo w czasie próby” organizowana przez Niemcoznawcze Koło Naukowe "Partner" oraz Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 06.06.2013.

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: