Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Tomasz Matras

avatar

dr Tomasz Matras

Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych i Integracji Europejskiej

Adres e-mail: tomasz.matras2@uwr.edu.pl

Gabinet: 321

Konsultacje:

 • Konsultacje w semestrze letnim 2022/2023 / Office hours in the summer semester 2022/2023:
 • czwartek / Thursday 13:00-15:00;
 • sobota / Saturday (25 II, 11 III, 25 III, 1 IV, 15 IV, 22 IV, 13 V, 20 V, 3 VI) 13:30-14:30.

Funkcje:

 • Koordynator Programu MOST w Instytucie Studiów Międzynarodowych

Zainteresowania naukowe:

 • Global Financial Governance
 • Polityka sportowa

Wykształcenie:


2006-2009 studia licencjackie w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe, specjalność: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

2009-2011 studia magisterskie w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe, specjalność: Integracja Europejska

2011-2017 studia doktoranckie Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, zakończone uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce w specjalności stosunki międzynarodowe.


Granty i projekty:


12.08.2015 – 11.08.2016 - Kierownik projektu badawczego „Polityka sportowa Republiki Federalnej Niemiec po 1990 r. w kontekście regulacji Unii Europejskiej”, realizowanego w ramach VIII edycji konkursu Preludium Narodowego Centrum Nauki, nr umowy 2014/15/N/HS5/00685

01.09.2014 – 30.06.2015 - Wykonawca projektu „Kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów dla sfery publicznej w wymiarze transeuropejskim”

01.09.2014 - 31.12.2014 - Wykonawca projektu „Wpływ regulacji Unii Europejskiej na zarządzania obszarem sportu w Niemczech” realizowanego w ramach Wewnętrznych Projektów Badawczych

01.09.2016 - 31.12.2016 - Wykonawca projektu „Rola i znaczenie miękkiego prawa Unii Europejskiej w kreowaniu społecznego wymiaru sportu” realizowanego w ramach Wewnętrznych Projektów Badawczych

01.10.2012 – 31.07.2013 - Wykonawca projektu "Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni”

01.03.2010 - 15.06.2010 - Uczestnik projektu „Przedsiębiorczość akademicka w kontekście polityki innowacyjnej” realizowanym w ramach „Projektu Sieć Edukacyjna Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej SEIPA”


Publikacje:


Artykuły naukowe:

 1. Analysis of the Functioning of the Automatic Exchange of Information About Financial Accounts After Implementation of the Common Reporting Standard, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, vol. 67, red. A. Bąk, Wrocław 2023, s. 106-117.

 2. Uwarunkowania oraz implikacje chińsko-litewskiego sporu handlowego, [w:] Przegląd Geopolityczny, nr 43, red. W. Wilczyński, Kraków 2023, s. 124-140.
 3. Internationalization of countering dishonest tax practices, [w:] Historia i Polityka, nr 42 (49), red. P. Tomaszewski, Toruń 2022, s. 55-68.
 4. Od DAC1 do DAC7: rozwój automatycznej wymiany informacji do celów podatkowych w ramach Unii Europejskiej, [w:] Myśl Ekonomiczna i Polityczna, nr 2 (73), red. A. Chojan, Warszawa 2022, s. 98-121.
 5. DAC8: w kierunku rozszerzenia administracyjnej współpracy podatkowej o aktywa kryptograficzne, [w:] Doradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, nr 9 (313), red. W. Modzelewski, Warszawa 2022, s. 26-32.

 6. Threats to national security arising from economic cooperation with the Peoples Republic of China, [w:] Studia Orientalne, nr 4 (24), red. D. Kawa, Toruń 2022, s. 40-55.

 7. Niemcy wobec Puczu Janajewa, [w:] Europa Środkowa i Wschodnia. Dekady wolności czas przemian. Ewolucja bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku (tom I), M. Adamczyk, M. Siekierka, M. Lubicz- Miszewski (red.), Wydawnictwo Naukowe FNCE, Poznań 2021, s. 95-111.

 8. Summer Olympic Games in Beijing in the context of selected scientific theories, [w:] Studia Orientalne, nr 1 (15), red. S. Gardocki, Toruń 2019, s. 7-22.
 9. Polityka sportowa – interpretacja pojęcia i problemy definicyjne, [w:] Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, vol. 55, red. B. Michalak, Toruń 2017, s. 51-65.
 10. Sport jako element europejskiej tożsamości w kontekście regulacji Unii Europejskiej, [w:] Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagielońskiego, nr 2 (53), red. B. Szlachta, Kraków 2017, s. 271-287.
 11. Wybrane problemy sportu w dyskursie politycznym Niemiec u progu XXI wieku, [w:] Sprawy wewnątrzniemieckie "Niemcoznawstwo" nr 25, red. K. Gelles, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, s. 93-110.
 12. Finansowanie sportu w Niemczech [w:] Niemcy z polskiej perspektywy "Niemcoznawstwo" nr 24, red. K. Gelles, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, s. 91-112.
 13. Walka z dopingiem po 1990 r. w działaniach organizacji odpowiedzialnych za rozwój niemieckiego sportu [w:] Republika Federalna Niemiec. Między historią a współczesnością „Niemcoznawstwo” nr 23, red. K. Gelles, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, s. 45-64.
 14. PRL wobec bojkotu igrzysk olimpijskich w Los Angeles, [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej - Referaty, red. J. Szumski, Ł. Kamiński, Wydawnictwo IPN, Warszawa 2015, s. 156-166.
 15. Propaganda wobec XX Igrzysk Olimpijskich w świetle wybranych źródeł prasy PRL, [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej - Referaty, red. Ł. Kamiński, Warszawa 2014, s. 65-73.
 16. Die Welt zu Gast bei Freunden. Czy tylko gościnność? [w:] Niemcy współczesne „Niemcoznawstwo” nr 22, red. K. Gelles, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, s. 81-96.
 17. Bojkot igrzysk olimpijskich w Moskwie jako przykład wykorzystania sportu w celach politycznych, [w:] Zeszyty Naukowe Kultura Fizyczna nr XI, red. E. Małolepszy, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2013, s. 99-113.
 18. Pozycja Niemieckiego Związku Sportów Olimpijskich w systemie zarządzania sportem w Niemczech, [w:] Republika Federalna Niemiec przemiany i wyzwania „Niemcoznawstwo” nr 21, red. K. Gelles, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013, s. 59-73.

Recenzje naukowe:

 1. Recenzja naukowa monografii pt. Smok nad Dnieprem. Chiny w relacjach z Białorusią oraz Ukrainą w latach 2010-2015, pod red. M. Adamczyka, Wydawnictwo Prepress, Poznań 2017.
 2. Recenzja naukowa, monografii pt. Polska – Europa – Świat. Wczoraj i dziś, pod red. M. Debity, M. Adamczyka, Wydawnictwo Prepress, Poznań 2017, s. 13-20.
 3. Systemowi kibice czy stadionowi rewolucjoniści?, recenzja książki Kibice w socjalizmie. Trybuny piłkarskie w NRD – studium historyczno- społeczne autorstwa Dariusza Wojtaszyna, [w:] Niemcy współczesne „Niemcoznawstwo” nr 22, red. K. Gelles, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, s. 186-188.
 4. Krytyczne spojrzenie na austriacki wymiar sportu, recenzja książki Sportland Österreich?: Athleten - Abzocker – Allianzen autorstwa Wilhelma Lilge, Gerda Millmanna, [w:] Niemcy współczesne „Niemcoznawstwo” nr 22, red. K. Gelles, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, s. 191-193.
 5. Monachium 1972- sukces, który przerodził się w klęskę, recenzja książki Munich 1972: Tragedy, Terror, and Triumph at the Olympic Games autorstwa Davida Clay Large, [w:] Republika Federalna Niemiec przemiany i wyzwania, „Niemcoznawstwo” 21, red. K. Gelles, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013, s. 139-141.

Wybrane wystąpienia podczas konferencji naukowych:

 1. Międzynarodowa wymiana informacji podatkowych – problemy metodologiczne, procesowe i funkcjonalne. XI Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych pt. Nowy ład międzynarodowy? Wrocław 25.11.2022.

 2. Dyrektywa DAC8 jako próba wprowadzenia administracyjnej współpracy podatkowej w zakresie dochodów uzyskiwanych z aktywów kryptograficznych. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Podatki i finanse w Polsce i Europie. Aspekty prawne, polityczne, ekonomiczne i społeczne". Poznań 24.09.2022.
 3. Zjednoczone Niemcy wobec puczu Janajewa. Konferencja naukowa „Dekady wolności. Europa Środkowa i Wschodnia: 1989–2019”, organizowana przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Stowarzyszenie Projekt Akademia, Wrocław 27-28.11.2019.
 4. Rola i miejsce sportu we współczesnej polityce Federacji Rosyjskiej. Międzynarodowa konferencja naukowa „Współczesne problemy obszaru postradzieckiego’’ organizowana przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 22-23.09.2016.
 5. Zagrożenie cyberterrorystyczne podczas międzynarodowych imprez sportowych. Międzynarodowa konferencja naukowa „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni wyzwaniem XXI wieku – teoria i praktyka” organizowana przez Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 13.05.2016.
 6. Sport jako element budowy europejskiej tożsamości w kontekście regulacji instytucji Unii Europejskiej. Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa: "Tożsamość- przeszłość - teraźniejszość - przyszłość", organizowana przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 11-12.05.2015.
 7. PRL wobec bojkotu igrzysk olimpijskich w Los Angeles. Konferencja naukowa w ramach VIII Szkoły Historii Najnowszej, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 12.09.2014.
 8. Znaczenie rywalizacji sportowej w kreowaniu wizerunku Republiki Federalnej Niemiec przez prasę PRL-owską. Konferencja naukowa w ramach VII Szkoły Historii Najnowszej, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 4.09.2013.

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: