Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Tomasz Matras

avatar

dr Tomasz Matras

Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych i Integracji Europejskiej

Adres e-mail: tomasz.matras2@uwr.edu.pl

Gabinet: 321

Konsultacje:

 • Konsultacje w semestrze letnim 2023/2024 / Office hours in the summer semester 2023/2024:
 • - czwartki / Thursdays: 13:00-15:00;
 • - soboty / Saturdays (24 II, 9 III, 23 III, 6 IV, 20 IV, 27 IV, 11 V, 25 V, 8 VI) 13:30-14:30.
 • Pokój: 321 ISMB.

Funkcje:

 • Opiekun praktyk studenckich na kierunku Stosunki Międzynarodowe
 • Koordynator Programu MOST w Instytucie Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

Zainteresowania naukowe:

 • Global Financial Governance
 • Polityka sportowa

Wykształcenie:


2006-2009 studia licencjackie w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe, specjalność: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

2009-2011 studia magisterskie w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe, specjalność: Integracja Europejska

2011-2017 studia doktoranckie Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, zakończone uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce w specjalności stosunki międzynarodowe.


Granty i projekty:


12.08.2015 – 11.08.2016 - Kierownik projektu badawczego „Polityka sportowa Republiki Federalnej Niemiec po 1990 r. w kontekście regulacji Unii Europejskiej”, realizowanego w ramach VIII edycji konkursu Preludium Narodowego Centrum Nauki, nr umowy 2014/15/N/HS5/00685

01.09.2014 – 30.06.2015 - Wykonawca projektu „Kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów dla sfery publicznej w wymiarze transeuropejskim”

01.09.2014 - 31.12.2014 - Wykonawca projektu „Wpływ regulacji Unii Europejskiej na zarządzania obszarem sportu w Niemczech” realizowanego w ramach Wewnętrznych Projektów Badawczych

01.09.2016 - 31.12.2016 - Wykonawca projektu „Rola i znaczenie miękkiego prawa Unii Europejskiej w kreowaniu społecznego wymiaru sportu” realizowanego w ramach Wewnętrznych Projektów Badawczych

01.10.2012 – 31.07.2013 - Wykonawca projektu "Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni”


Publikacje:


Artykuły naukowe:

 1. Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy w Chińskiej Republice Ludowej, "Wschodnioznawstwo" 2023, tom 17, s. 333-352.

 2. Analysis of the Functioning of the Automatic Exchange of Information About Financial Accounts After Implementation of the Common Reporting Standard, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu"  2023, vol. 67, s. 106-117.

 3. Uwarunkowania oraz implikacje chińsko-litewskiego sporu handlowego, "Przegląd Geopolityczny"  2023, nr 43, s. 124-140.
 4. Internationalization of countering dishonest tax practices, "Historia i Polityka" 2022, nr 42 (49), s. 55-68.
 5. Od DAC1 do DAC7: rozwój automatycznej wymiany informacji do celów podatkowych w ramach Unii Europejskiej, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna" 2022, nr 2 (73), s. 98-121.
 6. DAC8: w kierunku rozszerzenia administracyjnej współpracy podatkowej o aktywa kryptograficzne, "Doradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych"  2022, nr 9 (313), s. 26-32.

 7. Threats to national security arising from economic cooperation with the Peoples Republic of China, "Studia Orientalne" 2022, nr 4 (24),  s. 40-55.

 8. Niemcy wobec Puczu Janajewa, [w:] Europa Środkowa i Wschodnia. Dekady wolności czas przemian. Ewolucja bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku (tom I), M. Adamczyk, M. Siekierka, M. Lubicz- Miszewski (red.), Wydawnictwo Naukowe FNCE, Poznań 2021, s. 95-111.

 9. Summer Olympic Games in Beijing in the context of selected scientific theories, "Studia Orientalne" 2019, nr 1 (15), s. 7-22.
 10. Polityka sportowa – interpretacja pojęcia i problemy definicyjne, "Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne" 2017, vol. 55, s. 51-65.
 11. Sport jako element europejskiej tożsamości w kontekście regulacji Unii Europejskiej, "Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagielońskiego"  2017, nr 2 (53), s. 271-287.
 12. Wybrane problemy sportu w dyskursie politycznym Niemiec u progu XXI wieku, "Niemcoznawstwo" 2017, nr 25, s. 93-110.
 13. Finansowanie sportu w Niemczech, "Niemcoznawstwo" 2016, nr 24,  s. 91-112.
 14. Walka z dopingiem po 1990 r. w działaniach organizacji odpowiedzialnych za rozwój niemieckiego sportu, "Niemcoznawstwo” 2015, nr 23, s. 45-64.
 15. PRL wobec bojkotu igrzysk olimpijskich w Los Angeles, [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej - Referaty, red. J. Szumski, Ł. Kamiński, Wydawnictwo IPN, Warszawa 2015, s. 156-166.
 16. Propaganda wobec XX Igrzysk Olimpijskich w świetle wybranych źródeł prasy PRL, [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej - Referaty, red. Ł. Kamiński, Warszawa 2014, s. 65-73.
 17. Die Welt zu Gast bei Freunden. Czy tylko gościnność?, "Niemcoznawstwo” 2014, nr 22, s. 81-96.
 18. Bojkot igrzysk olimpijskich w Moskwie jako przykład wykorzystania sportu w celach politycznych, "Zeszyty Naukowe Kultura Fizyczna"  2013, nr XI,  s. 99-113.
 19. Pozycja Niemieckiego Związku Sportów Olimpijskich w systemie zarządzania sportem w Niemczech, "Niemcoznawstwo” 2013, nr 21, s. 59-73.

Monografie:

 1. Polityzacja sportu czy polityka sportowa?, Wydawnictwo Naukowe FNCE, Poznań 2023, ss. 292.

Recenzje naukowe:

 1. Recenzja naukowa monografii pt. Smok nad Dnieprem. Chiny w relacjach z Białorusią oraz Ukrainą w latach 2010-2015, pod red. M. Adamczyka, Wydawnictwo Prepress, Poznań 2017.
 2. Recenzja naukowa, monografii pt. Polska – Europa – Świat. Wczoraj i dziś, pod red. M. Debity, M. Adamczyka, Wydawnictwo Prepress, Poznań 2017, s. 13-20.
 3. Systemowi kibice czy stadionowi rewolucjoniści?, recenzja książki Kibice w socjalizmie. Trybuny piłkarskie w NRD – studium historyczno- społeczne autorstwa Dariusza Wojtaszyna, "Niemcoznawstwo” 2014, nr 22,  s. 186-188.
 4. Monachium 1972- sukces, który przerodził się w klęskę, recenzja książki Munich 1972: Tragedy, Terror, and Triumph at the Olympic Games autorstwa Davida Clay Large, "Niemcoznawstwo” 2013, nr 21, s. 139-141.

Wybrane wystąpienia podczas konferencji naukowych:

 1. Międzynarodowa wymiana informacji podatkowych – problemy metodologiczne, procesowe i funkcjonalne. XI Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych pt. Nowy ład międzynarodowy? Wrocław 25.11.2022.

 2. Dyrektywa DAC8 jako próba wprowadzenia administracyjnej współpracy podatkowej w zakresie dochodów uzyskiwanych z aktywów kryptograficznych. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Podatki i finanse w Polsce i Europie. Aspekty prawne, polityczne, ekonomiczne i społeczne". Poznań 24.09.2022.
 3. Zjednoczone Niemcy wobec puczu Janajewa. Konferencja naukowa „Dekady wolności. Europa Środkowa i Wschodnia: 1989–2019”, organizowana przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Stowarzyszenie Projekt Akademia, Wrocław 27-28.11.2019.
 4. Rola i miejsce sportu we współczesnej polityce Federacji Rosyjskiej. Międzynarodowa konferencja naukowa „Współczesne problemy obszaru postradzieckiego’’ organizowana przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 22-23.09.2016.
 5. Zagrożenie cyberterrorystyczne podczas międzynarodowych imprez sportowych. Międzynarodowa konferencja naukowa „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni wyzwaniem XXI wieku – teoria i praktyka” organizowana przez Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 13.05.2016.
 6. Sport jako element budowy europejskiej tożsamości w kontekście regulacji instytucji Unii Europejskiej. Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa: "Tożsamość- przeszłość - teraźniejszość - przyszłość", organizowana przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 11-12.05.2015.

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: