Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Nauka > Publikacje > Artykuł naszych pracowników w "Sprawach Międzynarodowych"

W 3 numerze "Spraw Międzynarodowych" (2020) ukazał się artykuł naszych pracowników, prof. Przemysława Mikiewicza i prof. Andrzeja Polusa zatytułowany: "Lekcje z pandemii. Globalna tragedia wspólnoty".
W tekście została podjęta próba odpowiedzi na jedno z kluczowych pytań z zakresu studiów nad globalnym ładem międzynarodowym – czy pandemia COVID 19 jest katalizatorem upadku Zachodu na arenie międzynarodowej. Artykuł jest napisany z perspektywy społecznokonstruktywistycznej, zaś w centrum rozważań znalazło się zagadnienie kryzysu zaufania do wiedzy naukowej. Autorzy założyli, że to właśnie bezprecedensowa w dziejach ludzkości przewaga cywilizacji zachodniej w zakresie tworzenia i weryfikowania wiedzy zapewniła jej dominującą pozycję w świecie. Obecnie, poza bezpośrednio obserwowalną konfrontacją na polach gospodarczych i politycznych ma miejsce niedostrzegany kryzys zaufania do wiedzy. Autorzy argumentują, że mająca obecnie miejsce w stosunkach międzynarodowych „ucieczka od rozumu”, przejawia się w globalnej „tragedii wspólnego pastwiska”, zaś fundamentalne dla pozycji Zachodu w stosunkach międzynarodowych zaufanie do wiedzy ulega rozkładowi, co ma przełożenie na tezę o osłabianiu cywilizacji łacińskiej. http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.../sm/article/view/711