Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Nauka > Publikacje > Dyplomacja i bezpieczeństwo

Dyplomacja i bezpieczeństwo

dyplomacja_i_bezpieczenstwo_rhhzm7

Wydawany od 2013 roku periodyk „Dyplomacja i Bezpieczeństwo”, stanowi wynik pracy analityczno-badawczej zespołu Zakładu Polityki Zagranicznej RP Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz zaprzyjaźnionych naukowców z Polski oraz innych krajów Europy. Treścią przewodnią artykułów publikowanych w czasopiśmie są zagadnienia związane z problematyką stosunków międzynarodowych oraz bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem polityki Rzeczypospolitej Polskiej. Idea powołania publikacji zrodziła się jako wynik merytorycznej i organizacyjnej współpracy Zakładu Polityki Zagranicznej RP oraz fundacji Forum Polityki Wschodniej. Głównym celem przyświecającym jego twórcom było stworzenie platformy wymiany poglądów naukowych oraz prezentacji i popularyzacji wiedzy na temat współczesnej rzeczywistości międzynarodowej, zarówno w wymiarze naukowym, jak i analityczno-eksperckim.

W warstwie merytorycznej na periodyk składają się artykuły podejmujące problematykę współczesnej polityki zagranicznej, dyplomacji dwu i wielostronnej oraz bezpieczeństwa i współpracy regionalnej. W przeciwieństwie do większości czasopism naukowych, każdorazowo nowy numer periodyku poświęcony jest aktualnemu, ściśle określonemu tematowi przewodniemu, co pozwala na nadanie każdemu z nich wyjątkowego, ściśle zarysowanego charakteru analityczno-badawczego.

Redaktorem naukowym „Dyplomacji i Bezpieczeństwa” jest prof. dr hab. Maciej Mróz, zaś redaktorem wykonawczym dr Artur Drzewicki. Obecnie periodyk jest indeksowany w bazie Index Copernicus Master List, zaś w najbliższym czasie redakcja wystąpi o jego włączenie w skład czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Artykuły zawarte w poszczególnych numerach są recenzowane i publikowane w językach polskim, angielskim i rosyjskim. Ich autorami – oprócz pracowników Instytutu Studiów Międzynarodowych UWr. – są zaproszeni Goście z kraju i z zagranicy, reprezentujący wiodące ośrodki naukowe, jak również praktycy działający w szeroko rozumianej sferze stosunków międzynarodowych, dyplomacji i bezpieczeństwa (m.in. ministrowie spraw zagranicznych, dyplomaci, przedstawiciele administracji państwowej).

Członkami Radu Naukowej czasopisma są uznani naukowcy z kraju i z zagranicy, tacy jak: prof. dr hab. Stanisław Bieleń (Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego), prof. dr Jeffrey Haynes (London Metropolitan University), gen. bryg. w st. spocz. prof. dr hab. Stanisław Koziej (Uczelnia Łazarskiego) oraz prof. dr Gregoriy Perepelitsa (Akademia Dyplomatyczna Ukrainy przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ukrainy, Instytut Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki).

Aktualnie ukazały się trzy numery „Dyplomacji i Bezpieczeństwa”. Tematycznie zostały one poświęcone: polskiej polityce wschodniej, doświadczeniom Rzeczpospolitej Polskiej wynikającym z dziesięcioletniego członkostwa w Unii Europejskiej oraz konfliktom zbrojnym na Ukrainie i Bliskim Wschodzie.

Periodyk w danym momencie wydawany jest w formule rocznej, a jego podstawową formą jest wersja drukowana. Poszczególne numery periodyku, z zamierzonym opóźnieniem czasowym, publikowane są w całości na stronie Zakładu Polityki Zagranicznej RP (www. zpz.uni.wroc.pl), gdzie również można znaleźć dodatkowe informacje na jego temat.