Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Nauka > Publikacje > "Ewolucja Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990-2020 w kontekście kultury strategicznej Polski" - książka dra Michała Piekarskiego

Nakładem wydawnictwa Adam Marszałek ukazała się książka dra Michała Piekarskiego "Ewolucja Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990-2020 w kontekście kultury strategicznej Polski".

Książka opisuje przemiany zachodzące w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990 - 2020, przez pryzmat kultury strategicznej Polski. Opisano w niej zarówno samo pojęcie kultury strategicznej, kulturę strategiczną Polski oraz poddano analizie możliwy wpływ tego czynnika na procesy ewolucji polskiej polityki bezpieczeństwa i wynikające z nich przemiany w siłach zbrojnych. Taki sposób opisu oraz analizy pozwala zarówno na zawarcie w książce obszernego podsumowania przemian jakie zachodziły w Wojsku Polskim, w tym w zakresie zadań, struktur organizacyjnych, eksploatowanego sprzętu i uzbrojenia oraz wskazanie długofalowych zjawisk i trendów, kształtowanych właśnie przez polską kulturę strategiczną a więc historycznie ukształtowane ramy przez które postrzegane jest środowisko bezpieczeństwa i porządkowane są preferencje w zakresie stosowania siły militarnej.