Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Nauka > Publikacje > Niemcoznawstwo

Niemcoznawstwo

Niemcoznawstwo_25okl_rtpyym

Impulsem do powołania serii „Niemcoznawstwo” stały się przeobrażenia związane z upadkiem komunizmu w Europie i końcem zimnowojennego podziału świata na przełomie lat 80. i 90. XX w. Czasopismo miało wnieść swój wkład w kształtowania wzajemnych stosunków ze zjednoczonym sąsiadem - Republiką Federalną Niemiec, stąd zamiarem i ideą twórców serii było przybliżenie polskim czytelnikom problematyki niemieckiej, ujętej w różnorodne tematy i zagadnienia, proponowali oni inny, dotąd utrzymany raczej w konfrontacyjnym tonie, sposób spojrzenia na Niemcy i Niemców oraz na polsko-niemieckie sąsiedztwo.

Pismo założył prof. Karol Fiedor, Kierownik Zakładu Badań Niemcoznawczych i niestrudzony redaktor pierwszych tomów serii. Od początku swego istnienia „Niemcoznawstwo” dawało możliwość doskonalenia i wzbogacania dorobku naukowego badaczom tematyki niemieckiej. Większość z nich zasilała w kolejnych latach kadrę naukowo-dydaktyczną Katedry Badań Niemcoznawczych, a następnie powstałego w 1995 r. Instytutu Studiów Międzynarodowych UWr.

Pierwsze tomy były publikacjami prac monograficznych autorstwa pracowników z kręgu niemcoznawców. Potem pismo nabrało charakteru prac zbiorowych. Od tomu 14 (2006) pismo stało się regularnie wydawanym rocznikiem, a od 16 (2008) zostało wzbogacone o dwa nowe działy: „recenzje i omówienia” oraz „kronika — sprawozdania”. W pierwszym z nich zostało zaprezentowanych blisko 100 książek z zakresu szeroko pojętego niemcoznawstwa. Drugi dział — sprawozdawczy — dokumentuje udział naszych autorów w wielu ważnych i wartych odnotowania wydarzeniach — konferencjach, warsztatach naukowych, debatach czy wystawach, pokazując jednocześnie w jak różnorodny sposób może być podejmowana problematyka niemiecka.

Podsumowując zawartość opublikowanych dotychczas dwudziestu trzech numerów serii, przypomnieć należy, że obejmuje on sześć monografii oraz 17 prac zbiorowych, na które złożyło się blisko 200 artykułów, 100 recenzji oraz 53 sprawozdania, co stanowi łącznie circa 6500 stron druku.


link do wykazu wszystkich numerów :

http://www.zbn.uni.wroc.pl/Niemcoznawstwo