Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Nauka > Publikacje > Nowa książka pracowników Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem

Nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek ukazała się książka pt. „Transformacja Traktatu Północnoatlantyckiego a uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne tego procesu” pod redakcją naukową płk. rez. dr. inż.  Marka Kulczyckiego i dr. Marka Musioła z Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem ISM.

Monografia, składająca się z trzech części, przybliża treści związane z działalnością Sojuszu Północnoatlantyckiego w wybranych obszarach jego aktywności. Treści pierwszej części monografii odnoszą się do kwestii związanych z adaptacją Sojuszu Północnoatlantyckiego do zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego. Kolejny rozdział monografii nawiązuje do współpracy Sojuszu Północnoatlantyckiego w obliczu wyzwań i nowych możliwości oraz do komplementarnych form współpracy na rzecz bezpieczeństwa w dobie pojawiających się wyzwań i kryzysów. Istota trzeciej części monografii sprowadza się do wniosków z dwóch dekad polityczno-wojskowego wymiaru członkostwa Polski w NATO.

Książka jest podsumowaniem i rezultatem międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Dwie dekady polityczno-wojskowego wymiaru członkostwa Polski w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego”, współfinansowanej przez Organizację Traktatu Północnoatlantyckiego.