Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Nauka > Publikacje > Nowa monografia prof. dr hab. Macieja Mroza

Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie ukazała się nowa monografia Kierownika Zakładu Polityki Zagranicznej RP prof. dr hab. Maciej Mroza poświęcona stosunkom polsko - litewskim. Publikacja, pt. Wybrane aspekty relacji polsko -litewskich w latach 1991-2019 i ich wpływ na kondycję mniejszości polskiej w Republice Litewskiej. Raport stanowi syntetyczną prezentację najważniejszych kwestii w relacjach dwustronnych, począwszy od stanowiska Polski wobec niepodległościowych dążeń Litwy, poprzez problem kształtowania statusu mniejszości polskiej, a na współpracy w obszarze bezpieczeństwa, przede wszystkim militarnego i energetycznego, kończąc. Autor, analizując w swoim raporcie stosunki polsko-litewskie po odzyskaniu przez oba państwa suwerenności na przełomie lat 80. i 90. XX w., wyszczególnia cztery główne etapy rozwoju relacji bilateralnych, a mianowicie: giedroyciowskiego mitu (1994 - 2005), zbliżenia (2005 - 2010), pragmatyzmu (2010 - 2015) oraz nowego otwarcia (2016 - 2019). Wskazuje przy tym, iż determinantami tych relacji były zarówno wspólna, starsza i nowsza historia, jak i sytuacja mniejszości narodowych w obu państwach, determinujące w zasadniczy sposób politykę, bezpieczeństwo, ekonomię, i to w podwójnym wymiarze – wewnętrznym i bilateralnym.

Publikacja została wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.