Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Nauka > Publikacje > Nowa monografia współautorstwa dr. Michała Piekarskiego

Nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek ukazała się monografia „Polski system antyterrorystyczny a realia zamachów drugiej dekady XXI wieku" której autorami są dr Michał Piekarski z Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem ISM oraz dr Karolina Wojtasik z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego. Monografia podejmuje ważną i aktualną tematykę rozwiązań prawnych i organizacyjnych przyjętych w Polsce po wejściu w życie ustawy o działaniach antyterrorystycznych w roku 2016 . Ustawa ta wprowadziła nie tylko nowe pojęcia i narzędzia do polskiego systemu bezpieczeństwa państwa, ale także spowodowała konieczność wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu szeregu służb i instytucji. Zmiany te dotyczyły zarówno zapobiegania zagrożeniom o charakterze terrorystycznym, jak i działania podmiotów odpowiedzialnych za reagowanie na te zagrożenia. Autorzy dokonali opisu aktualnego kształtu systemu antyterrorystycznego w Polsce według stanu prawnego i organizacyjnego na pierwszą połowę roku 2020, jak również poddali analizie jego skuteczność. Szczególną uwagę zwrócono na trendy w zakresie ewolucji taktyki działania sprawców zamachów oraz wynikające z tego wyzwania w zakresie reakcji na zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Autorzy wskazali także na nowe formy zagrożeń związane z tzw. wojną hybrydową. Oprócz wartości naukowej książka może być wykorzystana jako materiał dydaktyczny podczas zajęć związanych tematycznie z zagadnieniami terroryzmu oraz bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.